eKomercyjnie.pl

Jak stworzyć regulamin dla działalności ecommerce?

Autorem poniższego materiału jest Paweł Kobierzewski, Trinity Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy Sp. k. (strona www).

Przepisy prawa regulujące działalność podmiotów sprzedających towary lub świadczących usługi w Internecie wymuszają realizację przez przedsiębiorców szeregu obowiązków informacyjnych dotyczących w szczególności zawierania i wykonywania umów. Najprostszym sposobem realizacji tych prokonsumenckich przepisów jest udostępnienie kontrahentom regulaminu sprzedaży towarów. Powstaje przytym pytanie, kiedy sporządzenie regulaminu jest obligatoryjne oraz co ważniejsze jak skonstruować jego treść, aby spełniał on prawidłowo swoje funkcje?

Funkcje regulaminu

Regulamin w działalności e-commerce pełni zarówno funkcję stricte informacyjną – wskazując konsumentom zasady dokonywania transakcji, jak i funkcję kształtującą, współtworząc wraz z postanowieniami umowy treść nawiązanego pomiędzy przedsiębiorcą a nabywcą usługi lub towaru stosunku prawnego (zgodnie z treścią art. 384 KC i następne).

Wymóg sporządzenia regulaminu

Wymóg sporządzenia regulaminu nie odnosi się do całej działalności e-commerce. Przepisy jedynie od podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną wymagają sporządzenia oraz udostępnienia regulaminu świadczenia usługi (art. 8 ust. 1 u.s.u.d.e.). Pozostali przedsiębiorcy, czyli przede wszystkim sprzedawcy, jeżeli nie świadczą przy tym usług, są zwolnieni z tego obowiązku. Obowiązek sporządzenia regulaminu wyrażony w art. 8 ust. 1 u.s.u.d.e nie jest sankcjonowany. Zaniechanie jego spełnienia nie prowadzi do powstania odpowiedzialności karnej, a jedynie może stanowić podstawę do aktualizacji po stronie usługodawcy odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pomimo, że na podmiotach innych niż usługodawcy, nie ciąży obowiązek sporządzenia i udostępnienia regulaminu, często jest to zalecane, albowiem ułatwia przedsiębiorcy funkcjonowanie i realizację innych obowiązków wobec konsumentów. Przykładem obowiązku informacyjnego jest zapis art. 9 u.o.n.p.k. który wymaga, aby konsument został poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy o wszelkich istotnych aspektach zawieranej umowy oraz w szczególności o przysługujących mu uprawnieniach. Najprostszym zaś sposobem realizacji powyższego obowiązku jest sporządzenie i upublicznienie regulaminu.

Treść regulaminu

Elementy jakie powinien zawierać regulamin zostały wskazane w odniesieniu do regulaminu usługodawców w art. 8 ust. 1 u.s.u.d.e. Zgodnie z jego treścią każdy regulamin świadczenia usług powinien określać przynajmniej:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
 4. się usługodawca,
 5. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 6. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 7. tryb postępowania reklamacyjnego.

Dla pozostałych uczestników rynku e-commerce użytecznym może być cytowany już powyżej art. 9 u.o.n.p.k. który ustanawia katalog danych, które powinny zostać przedstawione konsumentom najpóźniej w chwili zawierania z nim umowy. Część lub wszystkie z wskazanych danych mogą stanowić integralną część regulaminu. Postanowienia art. 9 u.o.n.p.k. obligują do poinformowania każdego konsumenta o:

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni,
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji,
 11. prawie wypowiedzenia umowy.

Jak sporządzić regulamin?

Treść regulaminu powinna być klarowna, jednoznaczna oraz czytelna dla kontrahentów. Warto więc sporządzić regulamin, który będzie opisywał chronologicznie cały proces zawierania umowy, jej wykonywania, a następnie wskazywał katalog przysługujących kontrahentowi uprawnień na wypadek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy. Dla osiągnięcia wskazanego rezultatu sugerujemy podzielić regulamin na 6 części.

W pierwszej – komparycji, powinna znajdować się informacja o sprzedawcy (dane z rejestrowe – KRS, NIP, REGON, forma prowadzenia działalności, dane adresowe) oraz jaki jest przedmiot i zakres regulaminu, jak również określenie kto jest administratorem danych osobowych kontrahenta i wskazanie identyfikujących go danych, jeżeli jest to podmiot inny aniżeli sprzedawca. Informacje te można uzupełnić o dane kontaktowe (telefon, e-mail, faks i godziny w jakich można uzyskać informacje).

W części drugiej powinny zostać określone główne zasady korzystania z serwisu – zasady ochrony danych osobowych, regulacje dotyczące praw autorskich do treści serwisu, reguły logowania do serwisu.

Następne dwie części rekomendujemy przeznaczyć na opisanie reguł zamawiania, kupowania, czy dokonywania transakcji (kiedy następuje moment zawarcia umowy, jakie jest miejsce zawarcia umowy, warunki płatności, czy podana cena jest ceną brutto czy netto itp.) oraz wskazanie zasad dostawy lub odbioru zamówionych usług lub towarów (termin realizacji, rodzaj dostawy).

Kolejny rozdział regulaminu może określać reguły i podstawy gwarancji, dokonywania zwrotów czy reklamacji. Przy czym należy pamiętać o tym, że warunki dotyczące udzielania i realizacji uprawnień konsumentów zostały szeroko określone w przepisach powszechnie obowiązujących – normy regulaminu powinny być więc z tymi przepisami zgodne.

Regulamin powinien dodatkowo określać przynajmniej: warunki jego zmiany, zasady rozstrzygania sporów (właściwość sądu), wskazanie jakie przepisy obowiązują w sprawach nieuregulowanych w regulaminie.

u.o.n.p.k – ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów
u.s.u.d.e – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Powyższy tekst pochodzi z książki „eCommerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania”. Książkę można kupić w księgarni ProInfo (link).

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Przegląd prasy ecommerce 12 lipca 2011

W dzisiejszym przeglądzie prasy ecommerce: Jak zabezpieczyć e-biznes przed kradzieżą danych? – Kupony rabatowe korzystne dla e-handlu? – 7 typów darmowej dostawy (infografika) – Allegro.pl testuje nowy wygląd listy aukcji – Alledrogo.pl pokaże za darmo kto wyciąga najwięcej na Allegro – Tomasz Dalach z Gruper.pl: To my jesteśmy numerem dwa.

Jeżeli znajdziesz jakiś ciekawy materiał na temat ecommerce, którego zabrakło w poniższym zestawieniu, prześlij proszę informacje do mnie na adres: news@ekomercyjnie.pl. Dzięki z góry!

Jak zabezpieczyć e-biznes przed kradzieżą danych? »
Przekrojowy materiał o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w sklepach internetowych (od wyboru certyfikatu SSL do sprawdzenia czy ochrona jest faktycznie zapewniona).

Kupony rabatowe korzystne dla e-handlu? »
Ogólny tekst o tym, jak bardzo popularne są kupony w Stanach Zjednoczonych. Sporo wskazuje na to, że w Polsce też będą.

7 typów darmowej dostawy »
Przekrojowa grafika od Freeshipping.org na temat tego, jak może wyglądać darmowa dostawa + garść ciekawych statystyk na koniec (np. 75% badanych preferuje robić zakupy online tam, gdzie sprzedawcy oferują bezpłatną przesyłkę).

Allegro.pl testuje nowy wygląd listy aukcji »
Pozytywne zmiany na Allegro, tylko czekać na ich wprowadzenie.

Alledrogo.pl pokaże za darmo kto wyciąga najwięcej na Allegro »
Sposób na szybkie sprawdzenie kto i ile sprzedaje na Allegro. System bardzo prosty, ale niektórym pewnie wystarczy (ja bez zmian polecam do bardziej szczegółowych analiz Manubia.pl).

Tomasz Dalach z Gruper.pl: To my jesteśmy numerem dwa! »
Wywiad z prezesem Gruper.pl o rynku serwisów zakupów grupowych z fragmentem na temat tego, kto jest drugi a kto trzeci w Polsce.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych w regulaminie?

Nie słabną echa branżowej afery z wysłaniem e-maili o tytule „wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych”. Jestem po serii rozmów z prawnikami oraz lekturze artykułów prasowych na ten temat i postaram się zebrać w ten jeden wpis wszystko, co udało mi się przez trzy ostatnie dni ustalić.

Warto zaznaczyć, że całą sprawę bardzo szybko podchwycił dziennik Rzeczpospolita, na którego witrynie jeszcze w sobotę pojawił się artykuł, który później przedrukowały inne media (m.in. Bankier.pl, DlaHandlu.pl, Wprost24.pl, biznes.interia.pl czy Wiadomości24.pl). Paweł Fornalski z IAI SA zamieścił swój komentarz do całego zajścia. Dzisiaj teksty na ten temat przygotowały serwisy: ecommerce.edu.pl oraz Dziennik Internautów.

Bardzo mocno rozrósł się wątek dotyczący całej sprawy na ForumPrawne.org i bez wahania polecam dokładne zapoznanie się z postami, które sa tam dostępne.

Tyle jeżeli chodzi o nagłośnienie sprawy (na pewno będzie ciąg dalszy).

Przejdźmy teraz do tematu tego wpisu, czyli co konkretnie powinien zrobić właściciel sklepu internetowego po otrzymaniu wezwania do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych? Oczywiście poniższe informacje to zbiór i streszczenie moich rozmów w tej sprawie, dlatego pamiętajcie, że nie mają charakteru oficjalnej porady prawnej.

1. Zachować spokój. Dopóki nie otrzymacie informacji o pozwie oficjalną drogą listowną (warto zadbać, by przesyłki polecone do Was były przez Was regularnie odbierane) lub nie potwierdzicie sami w sądzie, że pozew wpłynął, nie musicie odpowiadać na e-mail.

2. POPRAWIĆ REGULAMIN SKLEPU. Jak najszybciej trzeba zmodyfikować swój regulamin tak, aby nie było w nim żadnych przepisów z rejestru klauzul niedozwolonych. Oczywiście to nie oznacza, że dzięki temu ominie Cię kara jeżeli takie zapisy były w Twoim regulaminie, ale wreszcie go poprawisz.

Nie wiesz które elementy wymagają usunięcia lub poprawy? Możesz skorzystać z pomocy prawnika, możesz zakupić sprawdzony wzór regulaminu sklepu internetowego od eKomercyjnie.pl.

3. Poczekać na oficjalny pozew i z nim udać się do prawnika, żeby ocenić zasadność zarzutów i dokładnie policzyć, czy bardziej opłaci Ci się pójść na ugodę czy rozstrzygnąć sprawę w ramach normalnej procedury sądowej.

Czyli niestety, jeżeli w regulaminie Twojego sklepu były niedozwolone zapisy to teraz musisz ponieść tego konsekwencje. Trzeba tutaj wyraźnie rozgraniczyć swoją winę i sposób postępowania tarnowskiego radcy prawnego – to według mnie dwa oddzielne aspekty.

Co ciekawe, w wątku na ForumPrawne.org podobno wypowiedział się też nadawca czwartowych e-maili, który zadeklarował zmniejszenie ewentualnych obciążeń finansowych dla poszczególnych sklepów. Nie udało mi się potwierdzić, czy to faktycznie ta sama osoba ani czy takie „zmniejszenie” jest w ogóle możliwe.

Jak widzicie, sprawa jest ciągle się rozwija i możliwe, że nie wszystko odbywa się w niej do końca zgodnie z literą prawą. Sam wątek poniesienia konsekwencji za posiadania niedozwolnych zapisów jest jednak dość jasny. Jeżeli tylko pojawią się jakieś nowe, przełomowe doniesienia to oczywiście znajdziecie je na łamach eKomercyjnie.pl.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)