eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – wrzesień 2013

Cisza przed burzą… albo powiew normalności. Nie mamy pewności, które, ale stawiamy na pierwsze! We wrześniu zanotowaliśmy rekordowo niską liczbę wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych związanych z handlem internetowym. Co więcej, są to wyłącznie powtórki letnich „przebojów”. Warto jednak cały czas pozostawać czujnym i monitorować swój regulamin e-sklepu, zwłaszcza, że na horyzoncie istotne zmiany przepisów związanych z e-handlem, co na pewno zaowocuje całą falą nowych klauzul.

Dzięki naszym produktom – Regulaminy dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul niedozwolonych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe.

Na zielono oznaczyliśmy nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w opisie.

„Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej [XXX] opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Dostawa czas i odpowiedzialność

„[XXX] nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy Poczty Polskiej.”

Usługę pocztową uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku opóźnienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki powstałej z winy Zleceniobiorcy.

„[XXX] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.”

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora.”

Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

Brak wpisów!

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

„Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art.10 ust. 3 oraz w przypadku towaru (…) noszącego ślady użytkowania.

„Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa art. 10 ust. 3 oraz w przypadku towaru rozpakowanego (…).”

Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.”

„Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku ‚O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’ Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu oraz jest metkowany. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim dokumentem zakupu z adnotacją ‚zwrot’ na adres: [XXX].”

„Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

„Sprzedawca dokona oględzin produktu i w razie braku zastrzeżeń, dokona zwrotu należności równego cenie, po której produkt został zakupiony. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

„[XXX] gwarantuje zwrot wartości produktu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.”

„Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.”

„Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient lub Konsument powinien w terminie miesiąca od wykrycia wady, a w wypadku, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu zawiadomić należytej staranności mógł ją wykryć, przesłać wadliwy towar do Sklepu przesyłką nadaną Pocztą Polską.”

Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowania w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

Sąd właściwy dla sporu

„Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między firmą [XXX] a kupującym jest Sąd rejonowy w Olkuszu.”

„Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Poznania.”

„Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

Brak wpisów!

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„Wykluczone jest wstrzymanie przez Klienta płatności oraz dokonywanie potrąceń swoich należności w stosunku do [XXX].”

„Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.”

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach;
 • złożenie zamówienia jest złożeniem zamówienia, a nie akceptacją regulaminu, czy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (na to należy odebrać osobne zgody).

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Autor wpisu

Tagi

9 komentarzy do tekstu

 1. Andrzej Kopeć

  Fajnie zredagowany tekst: merytoryczny i przejrzysty. Apeluję do właścicieli sklepów internetowych: badźcie czujni, bo byc może nie macie świadomości, że w regulaminach Waszych e-sklepów są klauzule niedozwolone! Ja teraz mam z tego powodu niezły młyn :/ Wisi nade mną kara w wysokości 10 tys.!

  Odpowiedz ↓

 2. Zdecydowanie lepiej byłoby dla e-sklepów, aby cyklicznie sprawdzać czy regulamin jest aby na pewno zgodny z prawem. Bo po co przez nieuwagę płacić kary co dla mniejszych sklepów, jest często równoznaczne z upadłością.

  Odpowiedz ↓

 3. Czy może ktoś wytłumaczyć zapis ?
  „nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;”
  Uzasadnić ? Mogę w takim wypadku kupić garnek, używać go przez tydzień i zwrócić ? Plamy po gulaszu to normalne ślady użytkowania….

  Odpowiedz ↓

  1. Dobry przykład, ale mam lepszy: suknie ślubną pewnie też można zwrócić po weselu :-)

   Odpowiedz ↓

 4. @Grzegorz Koronko

  Nie plamy po gulaszu nie są normalnymi śladami użytkowania, tylko znikomy odsetek Polaków ma tak niskie standardy czystości.

  Prawo do odstąpienia od umowy zakłada, że nie jesteśmy zadowoleni z zakupionego przedmiotu. Nie da się jednak wyrobić opinii o zakupiony przedmiocie (z małymi wyjątkami) nie testując go. Idąc kuchennym tropem, „nieprzypalająca” patelnia, może przypalać lub nie mieć, jak deklarowano „nieślizgającej się w dłoniach rączki”.

  W ramach testowania więc skorzystałem z patelni zgodnie z jej przeznaczeniem, co wymagało np. usunięcia naklejek przed smażeniem. Co innego byłoby, gdyby test polegał na zdzieleniu mnie patelnią w głowę przez moją Lepszą Połowę. Ślady zużycia po tym teście dyskwalifikują produkt z prawa zwrotu.

  Natomiast wyjątki w prawie do odstąpienia od umowy uprzywilejowują wielkie koncerny multimedialne, gdyż nie można „przetestować” muzyki, filmów, programów. Ponoć chodzi o ochronę praw autorskich, których to jednak praw w przypadku autorów książek z racji na słabość lobby wydawniczego już się nie broni.

  Reasumując, prawo jest takie, a nie inne i należy go przestrzegać.

  Odpowiedz ↓

  1. Ale to oznacza, że w obrocie będzie używana bielizna i pełno rzeczy, których ze względu na higienę nie powinno się odsprzedawać, ale przecież kto udowodni sprzedawcy, że nie odsprzedaje takich rzeczy.

   Odpowiedz ↓

   1. @Japi

    Wprowadzanie takich produktów do obrotu byłoby zagrożone surowymi karami, nie tylko finansowymi. W przypadku zwrotu „używanej” bielizny, a niestety tylko teoretycznie można ograniczyć takie zwroty, sprzedawca powinien zlikwidować używaną bieliznę, jako nie nadająca się do wprowadzenia ponownie do obrotu.

    Odpowiedz ↓

 5. Kupiłam specjalne skarpetki w których stopa ma się nie pocić. Oczywiście wypróbowałam je i troche pochodziłam. Niestety noga się poci, a więc skarpetki są do zwrócenia. Oczywiście mogę je uprać, ale w zasadzie to chyba nie trzeba bo noszą normalne ślady użytkowania. Oczywiście nie reklamuje tylko zwracam bo mam do tego prawo. Tak więc sprzedawca dostaje towar bez metek, używany, wyprany albo nie i może go dalej sprzedawać jako nowy??? Kto chce sobie kupić takie skarpetki??? Przepisy o zwrotach są chore i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Wynika z tego, ze trzeba liczyć na kulturę i dobre wychowanie kupujących, a nie na przepisy prawa.

  Jeśli nieprzypalająca patelnia jednak przypalka to powinno być prawo do reklamacji, a nie zwrotu.

  „Prawo do odstąpienia od umowy zakłada, że nie jesteśmy zadowoleni z zakupionego przedmiotu. Nie da się jednak wyrobić opinii o zakupiony przedmiocie (z małymi wyjątkami) nie testując go” – Rozumując w ten sposób robimy ze sklepów wypożyczalnie i testowalnie sprzętu. Kupię sobie narty, pojeżdżę w weekend i w ciągu 10 dni zwrócę używane bo mam prawo do przetestowania? Kupię rower w ciągu 10 dni zrobię na nim 100 km po kamieniach, błocie, wodzie i oddam bo jednak mi siodełko nie pasuje? Taki rower nosi normalne ślady użytkowania? Ponoć niektóre wyroki sadów to potwierdzają.
  Jak kupuję coś nowego to chcę aby to miało metki i naklejki producenta, bo jest to dowód, że nikt tego nie używał. Kupi Pan taki „przetestowany towar” jako nowy czy raczej uzna Pan, że jest używany.

  Dlaczego sprzedawca nie ma prawa zażądać paragonu czy faktury? Został wysłany z towarem, to również powinien byc zwrócony. Tu nie chodzi o utrudnianie klientom zwrotów, tylko o potwierdzenie zwrotu dla us.

  Odpowiedz ↓

  1. @Awach

   Bardzo długa i emocjonalna wypowiedź, a jeśli zawarte w niej pytanie było do mnie, to odpowiedź brzmi NIE.

   Trochę śmieszny mnie ten atak, zwłaszcza, że mam kilka sklepów internetowych i to w jednej z najbardziej narażonych na zwroty branż.

   Jestem prawnikiem, więc powtarzam. Prawo musi być przestrzegane, gdyż konsekwencje nieprzestrzegania są większe niż „koszty” dostosowanie do niego. Oczywiście, może Pani być odmiennego zdania i przyjąć strategię dziecka, które na złość mamie sobie odmrozi uszy. Osobiście nie polecam tego. Właśnie dlatego publikujemy na eKomercyjnie teksty o klauzulach i przygotowaliśmy wzory dokumentów, aby pomóc właścicielom sklepów dostosować się do sytuacji prawnej.

   Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania prawne, ale chyba po trzech latach prowadzenia przez UOKiK takiej, a nie innej polityki wobec e-handlu, czas biadolenia i użalania się powinniśmy mieć za sobą.

   Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)