eKomercyjnie.pl

Małe firmy: II półrocze 2014 roku było gorsze, niż się spodziewaliśmy

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorcy nie odnotowali poprawy sytuacji finansowej swoich firm, na co wpłynął większy niż przewidywali spadek cen i popytu. Pomimo tego ocena sytuacji ogólnej w firmach przyjęła tendencję wzrostową – to wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm w drugiej połowie 2014.

Reklama

W badaniu z czerwca 2014 r. blisko połowa przedsiębiorców prognozowała, że w II połowie 2014 r. sytuacja ogólna ich firm pozostanie bez zmian. Obecne badanie pokazuje, że przewidywania te spełniły się. Jednocześnie jednak – ze względu na dalszy spadek cen towarów i usług (co najsilniej można było zaobserwować w sektorze rolnictwa, przemysłu i budownictwa), a także mniejszy popyt na rynku wewnętrznym – nie potwierdziły się inne optymistyczne prognozy. Większy odsetek właścicieli firm oczekiwał poprawy swojej sytuacji, niż ją odczuł. Więcej firm, niż zakładano, odczuło też pogorszenie swojej kondycji.

Wykres-1-Sytuacja-ogólna-firm

Wykres 1 – Sytuacja ogólna firm – stan przewidywany w czerwcu 2014 r. i ocena po upływie tego okresu – w grudniu 2014 r.

Sytuacja ogólna firm zwiastuje lepsze czasy

Pomimo wspomnianych trudności, wygląda na to, że sytuacja małych firm na rynku ulega stopniowej poprawie. Wprawdzie w ciągu ostatniego półrocza sytuacja ogólna blisko połowy przedsiębiorstw (43,8 proc.) nie zmieniła się, zauważalna jest już jednak tendencja wzrostowa w ocenie swojej sytuacji przez pozostałe firmy. Na jej poprawę wskazało 28,4 proc. z nich, a na pogorszenie 27,8 proc. Różnica ta jest bardzo mała i trudno mówić o istotnej zmianie na lepsze, ale na pewno jest to zwiastun nadchodzącej poprawy.

Najsilniej tendencję poprawy sytuacji ogólnej można zaobserwować w firmach działających w sektorze budownictwa i usług. Z kolei tendencję pogorszenia się ogólnej sytuacji widzimy w firmach działających w sektorach handlu i przemysłu. Tendencją stabilności charakteryzowały się przedsiębiorstwa z sektora rolnictwa (w tym leśnictwa, łowiectwa i rybactwa).

Wykres-2-Sytuacja-ogólna-firm-według-branż

Wykres 2 – Sytuacja ogólna firm w II połowie 2014 r. według sektorów ekonomicznych

Co wpłynęło na poprawę, a co na pogorszenie się sytuacji w firmach?

Firmy, które odczuły poprawę swojej sytuacji ogólnej, poproszono o wskazanie, co w największym stopniu wpłynęło na ten fakt. 34,5 proc. przedsiębiorców jako taki decydujący czynnik wskazało wzrost popytu. Na kolejnych miejscach znalazła się: inwestycja w reklamę (20,8 proc.), inwestycje w rozwój (16,7 proc.), poprawa jakości (10,6 proc.), zmiany organizacyjne (7,2 proc.) i rozpoznawalność marki (5,6 proc.)

Analogiczne pytane zadano także firmom, które odczuły pogorszenie swojej sytuacji ogólnej. Jako czynnik, który wpłynął na to w największym stopniu, wskazały one brak klientów i spadek popytu (23,6 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: kryzys i zubożenie społeczeństwa (20,3 proc.), konkurencja i zaniżanie cen (19,6 proc.), wzrost kosztów prowadzenia firmy (13,7 proc.), zmiany w przepisach oraz zła polityka rządu (9,7 proc.), zatory finansowe (6,1 proc.) oraz problemy za wschodnią granicą (2,1 proc.).

„Źródłem poprawy ogólnej sytuacji w firmach, które ją odnotowały, był przede wszystkim wzrost popytu. W kontekście wydarzeń minionych kilku tygodni trudno jest z optymizmem spoglądać w nadchodzącą przyszłość. Po raz kolejny zawirowania na rynku walutowym w największym stopniu uderzyły w ludność i podmioty obciążone kredytami zaciągniętymi we franku szwajcarskim. Wpływ tych wydarzeń na sytuację społeczno-ekonomiczną w kraju może oznaczać, że nastąpi spadek siły nabywczej konsumentów, a zatem dalszy spadek popytu na rynku krajowym” – mówi dr Dariusz Śledź z Instytutu Badań i Analiz, Grupa OSB.

Opłaca się sprzedawać za granicą

W grupie wszystkich przedsiębiorstw, których przedstawiciele uczestniczyli w badaniu, 21,4 proc. z nich w II półroczu 2014 r. konkurowało na rynkach międzynarodowych. Ich sprzedaż tam charakteryzowała się dużą stabilnością. Ponad połowa przedsiębiorstw (57,6 proc.) utrzymała stały poziom sprzedaży. W grupie pozostałych przedsiębiorstw częściej odnotowano wzrost (24 proc.) niż spadek (18,4 proc.) sprzedaży na rynkach międzynarodowych.

Wykres-3-Poziom-sprzedaży-na-rynkach-zagranicznych

Wykres 3 – Poziom sprzedaży na rynkach zagranicznych w II połowie 2014 r.

Wyraźna tendencja wzrostu wielkości sprzedaży na rynkach międzynarodowych wystąpiła w usługach, budownictwie i handlu. Trudności z utrzymaniem pozycji wystąpiły w sektorze rolnictwa i w mniejszym stopniu w przemyśle.

Finanse, konkurencyjność i pozycja na rynku

Choć sytuacja finansowa 40,5 proc. firm nie zmieniła się, to w grupie pozostałych firm częściej nastąpiło jej pogorszenie (34 proc.) niż poprawa (25,5 proc.). Powodem jest głównie brak możliwości podnoszenia cen, podczas gdy koszty prowadzenia działalności wciąż rosną. W porównaniu z poprzednim półroczem widoczna jest jednak poprawa. Mniej firm odczuło pogorszenie sytuacji finansowej, natomiast więcej firm odnotowało jej poprawę. Wynika to przede wszystkim z wysiłków przedsiębiorców włożonych w osiągnięcie sukcesu w walce rynkowej.

Ponad połowa przedsiębiorstw zadeklarowała, że utrzymała swoje miejsce wśród konkurencji (60 proc.) w minionym półroczu. W grupie pozostałych firm częściej ich pozycja konkurencyjna poprawiła się (29,8 proc.) niż pogorszyła (12,2 proc.).

Wśród firm, które osiągnęły przewagę nad konkurentami, decydujący wpływ miało poszerzenie oferty (70 proc.) oraz wykorzystanie nowych form reklamy (50 proc.). Mniejszy wpływ miały inwestycje technologiczne (33,7 proc.), konkurowanie ceną (22,3 proc.) oraz zagospodarowanie nowych rynków zbytu (20 proc.).

Tendencja poprawy konkurencyjności wystąpiła we wszystkich sektorach. Najwyższy poziom odnotowano w sektorach rolnictwa, usług i budownictwa.

Poziom zatrudnienia zachowany

Przeważająca grupa przedsiębiorstw utrzymała stały poziom zatrudnienia (78 proc.). W grupie pozostałych firm, częściej rosła liczba pracowników (12,5 proc.) niż malała (9,5 proc.).

Wykres-4-Poziom-zatrudnienia

Wykres 4 – Poziom zatrudnienia w firmach w II połowie 2014 r.

Jedynie w sektorze budownictwa tendencja przyjęła charakter spadku, prawdopodobnie przez trudną sytuację związaną z wysokimi na tle innych sektorów spadkami poziomu cen i popytu oraz pogorszeniem sytuacji finansowej.

Informacje o badaniu

Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone po raz czwarty w grudniu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1575 przedstawicieli małych firm (49,9 proc. firm jednoosobowych, 45 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 5,2 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (64,4 proc.), 9,5 proc. – budowlaną, 5,2 proc. – przemysłowo-produkcyjną, 20,2 proc. – handlową, a ok. 0,7 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.

Raport z pełnymi wynikami badań można pobrać pod tym adresem.

Źródło: informacja prasowa

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

2014 rok w branży ecommerce według KodyRabatowe.pl oraz Okazje.info

W ostatnich dniach do naszej redakcji dotarły dwa materiały podsumowujące 2014 rok w branży e-commerce, za przygotowanie których odpowiadają firmy KodyRabatowe.pl oraz Okazje.info. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami, gdyż w sporym stopniu pokrywają się ze spostrzeżeniami naszej redakcji (szczególnie pierwszy tekst) oraz do wymienienia swoich najciekawszych wydarzeń branżowych z ostatnich 12 miesięcy.

Reklama

Szymon Dobosz, CEO International Coupons, kodyrabatowe.pl: Podsumowanie 2014 roku w branży e-commerce

kodyrabatowe-sg

Najważniejsze wydarzenie 2014 roku w branży e-commerce

Niewątpliwie wydarzeniem roku było wejście w życie nowej ustawy konsumenckiej. Obecne przepisy nadają klientom dodatkowe prawa, które mają wzmocnić ich pozycję wobec sprzedawców. Dla sklepów nie jest to tak znacząca zmiana, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach, jakie przeprowadziliśmy na nasze wewnętrzne potrzeby. Nowe prawo nie wpłynie realnie na wielkość przychodów sklepów internetowych. Wszyscy mieli czas na przystosowanie się do nowych wymogów i z pewnością uczynili to.

Sukces roku 2014

Nie chciałbym wskazywać na pojedyncze osoby lub firmy. Tak naprawdę sukces odnieśliśmy jako branża, notując kolejny wzrost wartości rynku. Na rozwój sektora e-commerce wpływają oczywiście czynniki organiczne. Z drugiej strony, i o tym należy pamiętać szczególnie, decyduje również coraz wyższy poziom działań prowadzonych przez wszystkie podmioty funkcjonujące w tym obszarze. Przewiduję, że najbliższe lata będą upływać pod znakiem kolejnych dynamicznych wzrostów. Z pewnością przyjdzie kiedyś taki moment, że w Polsce doczekamy się rynku w dojrzałej postaci. Jednak na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Największa niespodzianka w 2014 roku

Miniony rok obył się bez większych niespodzianek. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka głośnych akwizycji. Najwięksi gracze mediowi, jak Wirtualna Polska i Onet, przejmują firmy z obszaru e-commerce i prawdopodobnie poszukują kolejnych okazji zakupowych. Rynek zaczyna się konsolidować, wydawnictwa chcą dotrzeć do coraz młodszych grup odbiorców. Biznes mobilny to rozwiązanie, które umożliwi im realizację tego celu, a tym samym zwiększenie łącznych zasięgów.

Projekt roku

Bez wątpienia na wyróżnienie zasługuje rozpoczęcie strategicznej współpracy InPost i Allegro. Szybki czas dostawy i najniższe na rynku opłaty za dostawę, to bardzo dobre wiadomości dla kupujących. Z drugiej strony zyskują też sprzedający, którzy w bardzo prosty sposób mogą dodać do swoich aukcji nowe sposoby na wysyłkę towaru. Kooperacja Allegro i InPost to także kolejny dowód na dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce. Przypuszczam, że w 2015 roku możemy być świadkami kolejnych inicjatyw, które będą miały na celu zwiększenie satysfakcji kupujących oraz usprawnienie procesu sprzedaży w sieci. Może nie będą to aż tak spektakularne projekty, ale na pewno, jako branża osiągniemy kolejne, jeszcze wyższe, standardy obsługi klienta.

Co wydarzy się w 2015 roku?

Rynek e-commerce po raz kolejny wzrośnie o kilkanaście procent w stosunku do poprzedniego roku. To niemal pewne. Poza tym na pewno nadal będzie zwiększać się zainteresowanie kodami rabatowymi, które w Polsce cały czas mają bardzo duży potencjał. Wszyscy gracze w tym segmencie będą chcieli wykorzystać sprzyjającą koniunkturę w handlu elektronicznym. Co ważne, sklepy internetowe, które cały czas walczą o uwagę klientów, będą regularnie sięgać po różnorodne działania promocyjne, w tym także z wykorzystaniem kodów rabatowych.

Piotr Broniarczyk, CEO Okazje.info: W 2015 w Internecie kupimy jeszcze taniej i sprawniej

 

okazjeinfo-sg

Kupony rabatowe generują sprzedaż

Potencjał kuponów rabatowych ujawnił się w ostatnim roku. Udowodnił bowiem, że dzięki nim użytkownicy oszczędzają, a sklepy zwiększają swoją sprzedaż. Popularność rabatów potwierdzają statystyki serwisów im poświęconym, których w sieci systematycznie przybywa. Dla przykładu od maja 2014 roku z Rabatuj.pl i Okazje.info internauci pobrali kupony rabatowe niemal pół miliona razy, przy czym w drugim półroczu zainteresowanie kuponami wzrosło aż o 49%. Według szacunków, w 2015 roku liczba pobrań kuponów wzrośnie o kolejne 30%.

Osobami najczęściej korzystającymi z rabatów, tak jak w 2014 roku, pozostaną młode kobiety w wieku 17-25 lat szukające kuponów z kategorii lifestylowych (np. ANSWEAR.com, House of Jeans, Douglas czy Perfumiq). Nadal popularne będą również kupony z kategorii elektroniki oraz wyposażenia domu.

Widząc, że rabaty przynoszą realne korzyści, w 2014 roku sklepy systematycznie zwiększały ich ilość (od sierpnia do grudnia ich liczba wzrosła o 52%). Najczęściej dotyczyło to tych rodzajów kuponów, które sprawdziły się, a co za tym idzie sklepy wznawiały promocję. Dotyczy to przede wszystkim kuponów ze zniżką procentową (40% popularności) oraz darmowej dostawy (30%).

Jakość obsługi na coraz wyższym poziomie

Nowa ustawa konsumencka niejako wymusiła na sklepach zmianę podejścia do klientów. O ile nadal tradycyjne sklepy często nie przyjmują zwrotów towarów i utrudniają złożenie reklamacji, o tyle właściciele e-sklepów świadomie podchodzą do zmian w prawie i walki o każdego klienta. W 2015 roku będą dalej pracować nad jakością obsługi.

Wskaźnik ilości e-sklepów, które dbają, by klient dostawał bieżące i rzetelne informacje mocno wzrósł. Te współpracujące z Okazje.info aktualizują na bieżąco dane dotyczące m.in. kosztów dostawy, lokalizacji, dostępności produktu i jego ceny. Już 90% z nich cyklicznie dokonuje zmiany cen, z czego ok. 50% robi to codziennie. Z kolei wskaźnik aktualizacji kosztów dostawy i lokalizacji wzrósł do 70% w grudniu 2014 (z 29% w styczniu). Jeśli do tego dodamy rozwój sieci punktów odbioru towaru, to główne przewagi z kupowania w sklepach tradycyjnych, takie jak rzetelna informacja i jakość obsługi, powoli tracą na znaczeniu.

Ponadto na uwagę zasługuje trend, który od pewnego czasu obserwujemy na naszym rynku, a mianowicie wkraczanie tradycyjnych marek do e-commerce. Szybki rozwój technologiczny, coraz większe zaufanie kupujących do e-sklepów i ich rosnąca świadomość skłaniają kolejne duże marki (chociażby Biedronka, Kaufland, Lidl, CCC) do otwarcia się na możliwości, jakie daje internet.

Te, które już tu są z kolei, konkurencja zmusza do przygotowania takich propozycji, z których chcą korzystać klienci, a więc: atrakcyjna, szeroka oferta, szansa porównania produktów i ich cen, tańsze towary od tych na półkach, a także możliwość wyrażenia swojej opinii na temat sklepu i samej transakcji.

Należy też wspomnieć, że e-sklepy również szukają nowych możliwości zwiększania kanałów dotarcia do potencjalnego klienta. Nieśmiało wchodzą w offline poprzez otwieranie sklepów m.in. w galeriach handlowych czy budują sieci własnych bądź partnerskich punktów odbioru towaru, np. X-Kom, Komputronik, Merlin czy Neo24.

Co jeszcze wydarzy się w 2015?

Sposobem weryfikacji działań e-sklepów są ich wyniki sprzedażowe podparte twardymi danymi. Dlatego rynek e-commerce będzie coraz chętniej sięgał do własnych lub gotowych narzędzi monitoringu biznesu i konkurencji, wewnętrznych danych oraz badań. Dzięki temu możliwy będzie dalszy dynamiczny rozwój remarketingu i personalizacji – dopasowanie oferty do internauty i optymalizacja kosztów konwersji. To w połączeniu z content marketingiem oraz potraktowanym wreszcie mocno sprzedażowo ruchem z urządzeń mobilnych to pozostałe kierunki, w których szedł będzie e-commerce w 2015 roku.

Okazje.info w 2014 roku

Rok 2014 był kolejnym, w którym Grupa Okazje zanotowała dwucyfrowy wzrost swoich obrotów. Do grona naszych klientów dołączyły m.in. takie marki jak Swiss, LaModa, MandmDirect czy Plus. Ważnym momentem dla Grupy Okazje było wdrożenie i zintegrowanie z porównywarką cen wspomnianego już wcześniej serwisu Rabatuj.pl opartego na unikalnych kodach rabatowych, które internautom zapewniają realne oszczędności, a e-sklepom innowacyjną formę promocji przekładającą się bezpośrednio na sprzedaż.

W minionym roku mocno koncentrowaliśmy się też na rozwoju Programu Wiarygodne Opinie oraz Centrum Komunikacji, które dają sklepom możliwość zarządzania wizerunkiem w sieci i zebrania opinii posprzedażowych.

Źródło: materiały przesłane do redakcji

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Startuje Inkubator Ecommerce dla młodych obiecujących marek

shoplo-logoStartuje Shoplo Ecommerce Inkubator – projekt, w ramach którego platforma wyłoni ciekawe marki i pomoże im rozwinąć biznes w sieci. W ramach Inkubatora początkujący przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości aż do 6000zł, aby wystartować z własnym sklepem internetowym. Wystarczy tylko ciekawy pomysł i chęć do działania – Shoplo.com ze swojej strony gwarantuje udostępnienie narzędzia do sprzedaży online, wsparcie techniczne, pomoc w marketingu oraz szkolenia i materiały edukacyjne.

Reklama

Odpowiedź na potrzeby rynku

Inkubator Ecommerce Shoplo ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku ecommerce. Najmocniej rosnącą gałęzią ehandlu jest obecnie branża fashion oraz DIY. To właśnie segment rynku, na którym w głównej mierze skupia się platforma Shoplo.com. Jak mówi Agnieszka Lekszycka, Marketing Manager Shoplo, Widzimy, że zdecydowana większość naszych klientów to osoby zupełnie początkujące, którym brak wiedzy i kapitału na start. Wiele z nich ma jednak ciekawe pomysły, a często nawet i gotowy produkt czy koncepcję marki. Nie chcemy, aby ze względu na brak budżetu oraz know-how tak interesujące biznesy przepadły, dlatego przygotowaliśmy dla nich wsparcie finansowe i edukacyjne, aby mogli zacząć sprzedawać w sieci.

shoplo-inkubator

 

O jakim wsparciu mowa? W ramach Inkubatora, marki mogą za darmo otworzyć sklep na Shoplo – otrzymują nie tylko narzędzia do stworzenia strony, ale też piękne szablony, gotowe aplikacje, integracje do wielokanałowej sprzedaży, domenę, hosting i wsparcie techniczne. Poza pomocą w uruchomieniu sklepu, Shoplo zapewnia także wsparcie w generowaniu sprzedaży i ruchu w sklepie, promując beneficjentów Inkubatora w Shoplo Market oraz przekazując im pakiet zniżek na marketing i reklamę. Platforma dokłada także wielu starań, aby e-przedsiębiorcy mogli się szybko rozwijać – każdy z nich może liczyć na uczestnictwo w darmowych szkoleniach, webinarach i kursach mailowych, aby szybko zdobyć niezbędną wiedzę nt. ecommerce.

Promowanie przedsiębiorczości

Wprowadzenie Inkubatora Ecommerce przez Shoplo.com to kolejny krok platformy w kierunku wspierania przedsiębiorczości. Jeszcze w listopadzie 2014 roku Shoplo uruchomiło Akademię Ecommerce – darmowe centrum wiedzy o sprzedaży internetowej, w którym dostarcza setek artykułów, video-porady, ebooki, infografiki i szkolenia na najważniejsze tematy związane z prowadzeniem e-sklepu.

Dlaczego platforma tak wiele uwagi poświęca wspieraniu przedsiębiorczości? Rynek pracy pokazuje, że coraz częściej chcemy być “na swoim”. Coraz więcej ludzi, którzy otwierają własne biznesy to np. licealiści, młode matki czy osoby uciekające z korporacji, które wcześniej nie miały do czynienia z e-biznesem w ogóle. Takie osoby potrzebują wsparcia na starcie, a my chcemy im tego wsparcia udzielić – wyjaśnia Lekszycka.

Inkubator Ecommerce Shoplo to świetny dowód na to, że realizowanie własnych marzeń może być proste. Wystarczy tylko pomysł i chęć do działania, a sukces pozostaje w zasięgu ręki. Sama procedura dołączenia do Inkubatora jest wyjątkowo prosta – wystarczy aplikować na stronie http://www.shoplo.com/pl/lp/inkubator odpowiadając na kilka pytań dot. planowanego biznesu. Następnie, na bazie udzielonych informacji, eksperci Inkubatora wyłaniają marki z największym potencjałem i przydzielają im dostosowaną do ich potrzeb wysokość dofinansowania.

Pomysłodawcy Inkubatora liczą, że dzięki inicjatywie uda im się wesprzeć najbardziej obiecujące polskie marki. Projekt skierowany jest do osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę w e-biznesie, zwłaszcza w branży Fashion oraz Do It Yourself.

Źródło: informacja prasowa

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

  • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
     
  • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
    (poradnik .pdf)