eKomercyjnie.pl

Regulamin Livechat od eKomercyjnie.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby. Użytkownik ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Operatora (eKomercyjnie Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1

Serwis Livechat.eKomercyjnie.pl jest prowadzony przez firmę:

eKomercyjnie Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud. 16
01-796 Warszawa

NIP: 525-251-98-79, REGON: 145838417, KRS: 0000406148, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.

KONTO BANKOWE: 46 2490 0005 0000 4530 4972 0872 (Alior Bank)

dalej nazywaną „Operatorem”.

§ 2

Użytkownikiem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Użytkownikiem”.

§ 3

Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu aplikacji internetowej pozwalającej na prowadzenie rozmów i korespondencji z użytkownikami strony internetowej w formie komunikatora (livechata), dalej „usługa”.

§ 4

Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę dodatkową polegającą możliwości modyfikacji wyglądu komunikatora i jego ustawień, dalej „usługa dodatkowa”.

§ 5

Założenie konta i korzystanie z usługi wymaga od Użytkownika korzystania z przeglądarek: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na korzystanie z usługi, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Livechat.eKomercyjnie.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

§ 6

Zawarcie umowy następuje z chwilą założenia przez Użytkownika konta w systemie Operatora. Formularz rejestracji znajduje się pod adresem http://www.ekomercyjnie.pl/livechat/#rejestracja po kliknięciu w opcję „Zarejestruj się” i jest dostępny jest 24 godziny na dobę.

§ 7

Użytkownik dokonuje płatności za świadczoną przez Operatora usługę w wysokości i czasie zgodnych z wybrany pakietem. Aktualny cennik zawsze znajduje się pod adresem http://www.ekomercyjnie.pl/livechat/#cennik, a także w panelu użytkownika.

§ 8

Użytkownik po zakończeniu okresu świadczenia usługi, za jaki dokonał płatności ma prawo do zmiany wybranego pakietu.

§ 9

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z usługi, która jednak będzie aktywna do końca okresu, za jaki Użytkownik dokonał zapłaty.

§ 10

Operator po dokonaniu zapłaty przez Użytkownika wystawia fakturę VAT na całość dokonanej wpłaty.

§ 11

Usługa przestanie być świadczona przez Operatora w przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od chwili kiedy stała się ona wymagalna.

§ 12

Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza reklamacyjnego, który dostępny jest pod adresem http://www.ekomercyjnie.pl/livechat/#kontakt, opcja Kontakt. Operator w terminie 7 dni ustosunkuje się do reklamacji, a w przypadku jej uznania wydłuży okres świadczenia usługi o okres w jakim usługa nie była świadczona lub była świadczona w sposób nieprawidłowy.

§ 13

Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik podając przy zakładaniu konta swoje dane osobowe Operatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora w celu świadczenia usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§ 14

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

§ 15

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy założeniu konta e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

§ 16

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (http://www.ekomercyjnie.pl/regulamin-livechat-od-ekomercyjnie-pl/).

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Warszawa, 14 maja 2014 r.

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

  • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
     
  • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
    (poradnik .pdf)