eKomercyjnie.pl

Czerwona Torebka S.A. chce przejąć sklep Merlin.pl!

Spółka akcyjna Czerwona Torebka, która zakłada centra handlowe w całej Polsce (docelowo chce mieć ich 4500), poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nabycia w drodze aportu akcji Merlin.pl S.A. To oznacza, że (oczywiście jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem) niedługo jeden z największych i najstarszych sklepów internetowych będzie miał nowego właściciela. Poprzez przejęcie sklepu spółka planuje dalszy rozwój sieci prowadzonych przez Merlin.pl punktów odbioru poprzez ich lokalizowanie w wybranych obiektach realizowanych pod marką „Czerwona Torebka”.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym raporcie giełdowym spółki Czerwona Torebka:

W treści Listu intencyjnego strony oświadczyły, że ich zamiarem jest realizacja transakcji, w toku której Właściciele wniosą wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez Właścicieli akcji Merlin.pl (stanowiących łącznie 99,60 % w kapitale zakładowym Merlin.pl S.A.) na pokrycie nowych akcji, które wyemitowane zostaną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej określonej w art. 431 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Transakcja”).

Strony Listu intencyjnego ustaliły, iż Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 310.284,80 zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie do 1.551.424 akcji (dalej „Nowe Akcje”). Nowe Akcje powinny być w całości pokryte akcjami stanowiącymi 100% akcji spółki Merlin.pl S.A. Cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie równa ilorazowi wartości 100 % akcji Merlin.pl S.A., wynikającej z wyceny tych akcji, oraz liczby 1.551.424.

Spółka i Właściciele zaproponują objęcie Nowych Akcji, które nie zostaną objęte przez Właścicieli, także innym niż Właściciele akcjonariuszom Merlin.pl (dalej „Wspólnicy Mniejszościowi”). Wspólnicy Mniejszościowi mieliby objąć pozostałe Nowe Akcje, podobnie jak Właściciele, w zamian za wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez te osoby akcji Merlin.pl.

Szczegółowe warunki opisanej wyżej Transakcji strony określą w umowie inwestycyjnej, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu przez Spółkę due dilligence Merlin.pl, złożeniu przez Spółkę wniosku do UOKiK o wyrażenie zgody na koncentrację oraz podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zaoferowania Nowych Akcji Spółki akcjonariuszom Merlin.pl.

Merlin.pl jest jednym z najstarszych polskich sklepów internetowych, założonym w 1998 roku. Swoją działalność rozpoczął jako księgarnia, jednakże w ciągu kolejnych lat rozszerzył asortyment o zabawki, elektronikę użytkową, drobne RTV i AGD, kosmetyki, odzież oraz artykuły sportowe.

Merlin.pl oferuje swoim klientom dostawę nabytych towarów pod wskazany adres, a także możliwość ich odbioru w tzw. punktach odbioru. Dwa z takich punktów zlokalizowane zostały w pasażach handlowych „Czerwona Torebka”, które zostały zrealizowane i są zarządzane przez spółki z grupy kapitałowej spółki „Czerwona Torebka” S.A. (w miejscowościach: Słupsk oraz Białogard).

Poprzez przejęcie Merlin.pl Spółka planuje dalszy rozwój sieci prowadzonych przez Merlin.pl punktów odbioru poprzez ich lokalizowanie w wybranych obiektach realizowanych pod marką „Czerwona Torebka”. Dzięki takiemu rozwiązaniu Merlin.pl będzie miał możliwość dotarcia bezpośrednio do klienta detalicznego za pośrednictwem punktów odbioru osobistego, których liczba osiągnąć ma nawet do 4.500. Natomiast spółki z grupy kapitałowej spółki „Czerwona Torebka” S.A. pozyskają kolejnego najemcę, generującego znaczący ruch klienta i wyróżniającego pod tym względem pasaże „Czerwona Torebka”, w których będzie można dokonać odbioru zmówionych towarów.

Źródło: notowania.pb.pl

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Ścieżki w Google Analytics – podstawowa broń w arsenale e-commerce managera

W każdym sklepie internetowym użytkownik, który chce złożyć zamówienie musi przejść przez kilka obowiązkowych kroków, których nijak nie da się pominąć. Nie da się złożyć zamówienia bez wyboru formy dostawy i płatności oraz podania danych dostawy.

Te kilka kroków, które prowadzą od koszyka do potwierdzenia zamówienia zwiemy ścieżką składania zamówienia (ang. checkout). Efektywność tej ścieżki, czyli procent użytkowników, którym udaje się przejść od koszyka do strony podziękowania jest jedną z kluczowych metryk w każdym biznesie e-commerce.

Jak więc na bieżąco monitorować efektywność tej ścieżki? Jak identyfikować jej słabe punkty, by móc je poprawiać i efektywnie podnosić współczynnik efektywności ścieżki? Oczywiście najlepiej to zrobić z wykorzystaniem Google Analytics.

AdvertisementReklama

Największym plusem ścieżek w Google Analytics jest łatwość ich analizy. Spójrzmy tylko na poniższy przykład ścieżki składania zamówienia – bardzo szybko widzimy, że największe problemy użytkownicy mają przy przejściu z koszyka do logowania, a następnie przy podaniu danych. Tymi dwoma krokami powinniśmy zająć się na samym początku, jeżeli chcielibyśmy podnieść efektywność prezentowanej ścieżki i zwiększyć współczynnik konwersji tego sklepu internetowego.

Najfajniejsze jest to, że z analizy ścieżek może skorzystać każdy. Tutaj przeczytacie o tym, jak Answear.com zwiększył swój współczynnik konwersji o blisko 9% dzięki optymalizacji konwersji ścieżki zakupowej.

Ścieżki w Google Analytics

Każdą akcję użytkownika, która ma dla nas wartość (a najważniejszą z nich jest złożenie zamówienia) możemy śledzić w Google Analytics na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest śledzenie e-commerce (o którego instalacji pisałem w poprzednim artykule na eKomercyjnie.pl), a drugim z nich jest śledzenie celów.

Ścieżki są niestety powiązane tylko i wyłącznie z celami. Nie ma możliwości stworzenia ścieżki prowadzącej do transakcji e-commerce.

W związku z tym, jeżeli chcemy śledzić ścieżkę składania zamówienia, to musimy skonfigurować w Google Analytics cel, który będzie mierzył liczbę złożonych zamówień. W jego obrębie będziemy mogli zdefiniować upragnioną ścieżkę.

Nowy cel możemy ustawić w sekcji administratora Google Analytics:

Konfigurując cel i ścieżkę musimy zwrócić uwagę na cztery elementy:

1. Typ celu – w przypadku transakcji naszym celem zazwyczaj będzie docelowy URL, czyli adres strony podziękowania za złożenie zamówienia.

2. URL celu – w tym miejscu musimy wpisać URL, który będzie nam pasował tylko i wyłącznie do strony podziękowania za złożenie zamówienia. Mamy do wyboru kilka typów dopasowania: ścisłe, części głównej, wyrażenia regularnego. Nie będę dokładnie opisywał każdego z nich – dość dobrze zostało to przedstawione w pomocy Google Analytics a o wyrażeniach regularnych poczytacie na blogu Conversion – tutaj.

Najważniejsze do zapamiętania jest to, że zawsze pomijamy w tym miejscu domenę (przykładowo dla strony podziękowania – link).

3. Wartość celu – w tym miejscu powinniśmy wpisać 0 w przypadku śledzenia tego samego celu, który śledzimy za pomocą funkcjo e-commerce (bo już tam przekazujemy do Google Analytics wartości transakcji).

4. Ścieżka do celu – w momencie, gdy chcemy, aby w ramach danego celu była śledzona także ścieżka, powinniśmy zaznaczyć opcję „Użyj ścieżki”. Następnie będziemy musieli skonfigurować poszczególne kroki pamiętając o kilku elementach:

 • a) ostatnim krokiem w ścieżce jest cel, który skonfigurowaliśmy wpisując „URL celu” – nie musimy go ponownie wpisywać jako ostatni krok ścieżki (staje się on nim automatycznie)
 • b) ustawienie typu dopasowania przy szczegółach celu wpływa na typ dopasowania wykorzystywany w ścieżce. Jeżeli tak jak tutaj, przy URL celu ustawiliśmy Typ dopasowania na „Dopasowanie wyrażenia regularnego”, to w ten sam sposób nasze URLe zostaną dopasowane przy ścieżce
 • c) opcja „wymagany krok” wpływa jedynie na raport Wizualizacji ścieżki. Oznacza to, że jeżeli będziemy mieli dwa identyczne cele z taką samą ścieżką, ale w jednym będzie zaznaczona opcja „wymagany krok” przy pierwszym kroku ścieżki, to różnice zobaczymy tylko w raporcie wizualizacji ścieżek. To ustawienie nie wpłynie nam na liczenie realizacji celu (czyli tak w jednym, jak i w drugim celu będziemy mieli taką samą liczbę realizacji).

Tak ustawioną ścieżkę możemy analizować w dwóch świetnych raportach:

A. Wizualizacja ścieżek (już wcześniej wspominana):

Dzięki temu raportowi wiemy:

 1. ilu użytkowników wypełniło cel
 2. jaki procent z tych, którzy ścieżkę rozpoczęli, dotarło do celu
 3. ilu użytkowników oraz jaki ich procent przechodzi do kolejnego kroku
 4. ilu użytkowników wchodzi do danego kroku ścieżki z pominięciem poprzednich
 5. ilu użytkowników dotarło do danego kroku
 6. ilu użytkowników opuściło ścieżkę na każdym kroku

Określenie „użytkowników” nie jest do końca precyzyjne. Tak naprawdę, w raporcie wizualizacji ścieżek prezentowana jest liczba unikalnych odsłon każdego kroku. Jeżeli jeden użytkownik w trakcie swoich odwiedzin zobaczył stronę koszyka 3 razy, to w raporcie zobaczymy tylko 1 unikalną odsłonę.

B. Proces celu:

Dzięki procesowi celu znacznie łatwiej dostrzeżemy w którym miejscu użytkownicy wracają pomiędzy krokami (jak np. tutaj widoczny jest szeroki strumień użytkowników, którzy wracają z kroku logowania do koszka — pytanie, dlaczego?).

O czym warto jeszcze pamiętać przy okazji konfiguracji ścieżek?

 

1. Liczba realizacji celu i złożonych transakcji rzadko będą się zgadzały

Zazwyczaj liczba złożonych transakcji będzie wyższa niż liczba realizacji celu złożenia zamówienia. Wynika to z faktu, że w trakcie pojedynczych odwiedzin, jeden użytkownik może złożyć kilka zamówień — raporty e-commerce zaraportują nam wtedy prawdziwą liczbę transakcji, natomiast raporty celu pokażą nam jedynie pojedynczą realizację celu na odwiedziny.

 

2. Strony nie muszą wystąpić w sekwencji, żeby ścieżka została zaliczona

Jeżeli nasza ścieżka składałaby się z następujących kroków:

/koszyk > /logowanie > /podanie-danych > /wybor-plantosci > /potwierdzenie > /podziekowanie

to w trakcie odwiedzin użytkownik nie musi przejść tych kroków po kolei, aby ścieżka została zaliczona. Równie dobrze zostaną zaliczone następujące ścieżki:

/koszyk > /wybor-plantosci > /logowanie > /podanie-danych > /potwierdzenie > /podziekowanie

/logowanie > /podanie-danych > /koszyk > /wybor-plantosci > /potwierdzenie > /podziekowanie

 

3. Środkowe strony ścieżki nie muszą być odwiedzone, by ścieżka została policzona

Korzystając z przykładu z poprzedniego punktu, ścieżka zostanie również policzona dla odwiedzin w trakcie których użytkownik obejrzał takie strony:

/koszyk > /podanie-danych > /wybor-plantosci > /potwierdzenie > /podziekowanie

/koszyk > /potwierdzenie > /podziekowanie

Powyższa uwaga ma także dodatkową implikację. Jeżeli krok późniejszy (czyli np. /podziekowanie) ma większą liczbę unikalnych odsłon niż krok poprzedzający (np. /potwierdzenie), to liczba unikalnych odsłon kroku poprzedzającego zostanie sztucznie napompowana. Oznacza to, że nigdy nie będziemy mieli większej liczby unikalnych odsłon późniejszego kroku, niż wcześniejszego.

 

4. Brak zmiany URLa pomiędzy krokami można ominąć za pomocą wirtualnych odsłon

Częstą sytuacją jest, że pomimo tego, że użytkownik przechodzi dalej pomiędzy kolejnymi krokami ścieżki, to URL w przeglądarce pozostaje bez zmian. W takich przypadkach warto wykorzystać wirtualne odsłony i na ich podstawie stworzyć ścieżkę (o wirtualnych odsłonach poczytacie tutaj).

 

5. Raport wizualizacji ścieżki nie działa wstecz

Tak samo jak liczenie realizacji celów, tak i raport wizualizacji ścieżki nie działa wstecz. Oznacza to, że możemy analizować dane dopiero od dnia skonfigurowania celu. Dlatego powinniście pospieszyć się i skonfigurować śledzenie ścieżek tak szybko jak to możliwe.

Podpowiedź: na szczęście raport procesu celu działa wstecz. Jeżeli do tej pory nie mieliście skonfigurowanych ścieżek, to z raportu procesu celu będziecie mogli korzystać praktycznie od chwili skonfigurowania ścieżki :)

 

6. W raporcie wizualizacji ścieżki nie ma opcji segmentów zaawansowanych

Niestety, pomimo tego, że segmentacja jest podstawową techniką analizy danych, nie mamy możliwości segmentacji raportu wizualizacji ścieżek. Tutaj też z pomocą przychodzi nam raport procesu celu, który tę funkcję umożliwia.

Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać do analizy ścieżek. Jest to naprawdę podstawowe narzędzie i broń z której powinien korzystać każdy właściciel sklepu internetowego. Jeżeli tylko zależy Ci na efektywności Twojej witryny, a do tej pory nie miałeś skonfigurowanych ścieżek w Google Analytics, to powinieneś w tej chwili zasiąść do ich ustawienia z wykorzystaniem powyższych wskazówek. Powodzenia!

 

Autorem powyższego poradnika jest Paweł Ogonowski z Conversion.pl. Paweł o sobie pisze tak: łącząc swoje zamiłowanie do analizy danych ilościowych i jakościowych z umiejętnością projektowania badań marketingowych wyniesioną z Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej jestem pasjonatem optymalizacji konwersji. Uwielbiam testować i poprawiać komunikat marketingowy online by przynosił on oczekiwane rezultaty.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

SOFORT Bank wybiera FEXCO jako partnera w procesowaniu transgranicznych płatności

SOFORT Bank, bank branży e-commerce specjalizujący się w obsłudze firm, wybrał wiodącego operatora transakcji finansowych FEXCO jako swojego partnera w procesowaniu międzynarodowych płatności online. Użytkownicy SOFORT Banking skorzystają z bezpośrednich płatności firmy SOFORT AG, które od teraz będą bardziej uniwersalne i znajdą zastosowanie na poziomie transgranicznym.

AdvertisementReklama

Partnerstwo z FEXCO usprawni obsługę płatności pomiędzy krajami o różnych walutach, takich jak Wielka Brytania, Polska i Niemcy. W przyszłości kupujący będą mogli wygodnie użyć własnej waluty płacąc z SOFORT Banking, nawet jeśli zakup będzie dokonywany w sklepie o obcej walucie.

„Europa jest coraz mocniej zjednoczona – jednak jeśli chodzi o transakcje płatnicze jesteśmy daleko od spójnego wewnętrznego rynku. Współpraca z FEXCO, globalnym liderem w obsłudze transakcji finansowych, stanowi dla nas istotny krok w drodze do jednolitego Europejskiego obszaru płatności”, wyjaśnia Dr. Gerrit Seidel, CEO SOFORT AG i SOFORT BANK.

System dostarcza wiele praktycznych zalet. Na przykład,polski konsument może dokonać zakupu w niemieckim sklepie, płacąc wygodnie w swojej własnej walucie, w PLN. Tymczasem niemiecki sprzedawca otrzymuje kwotę w Euro, przy czym cały proces przebiega w tle automatycznie.

Nowa funkcjonalność przyniesie korzyści również dla Konsumenta w strefie Euro, co oznacza, że transfer pieniędzy w obrębie Europy będzie możliwy, nawet jeśli bankowość online Konsumenta nie funkcjonuje w obszarze SEPA.

„Żadna metoda przelewu bezpośredniego nie oferuje porównywalnych korzyści. Oznacza to, że SOFORT Banking będzie jeszcze bardziej uniwersalny i stanie się czymś więcej, niż alternatywą dla portfeli wirtualnych oraz kart kredytowych. Zdecydowanie zwiększy to liczbę klientów, ponieważ wiele osób w Europie nie posiada kart kredytowych czy kont portfeli elektronicznych, lub niechętnie ich używa ze względów bezpieczeństwa” – kontynuuje Seidel.

Poprzez FEXCO, SOFORT Bank połączył siły z partnerem, który jest wiodącym dostawcą w obszarze przetwarzania transakcji. FEXCO Corporate Payments (FCP) umożliwia marce SOFORT Bank uproszczenie transakcji międzynarodowych tym sprzedawcom internetowym, którzy posiadają konto bankowe w SOFORT Bank.

„Cieszymy się na myśl o wpółpracy z SOFORT AG. Firma jest jednym z wiodących usługodawców w obszarze płatności internetowych i razem będziemy w stanie rozwijać się i zwiększać efektywność międzynarodowych transakcji płatniczych” – komentuje Gerard O’Sullivan, Head of FEXCO Business Services i członek zespołu zarządzającego FEXCO. „FEXCO Corporate Payments zapewni transgraniczne rozliczanie w imieniu SOFORT Bank poprzez naszą platformę i partnerów bankowych”.

Sondaże pokazują, że SOFORT Banking jest jedną z najbardziej ekonomicznych i najczęściej używaną metodą wśród wszystkich metod płatności internetowych. Metoda ta jest wykorzystywana w ośmiu krajach (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Holandia, Belgia, Polska i Wielka Brytania).

Źródło: SOFORT Banking

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)