eKomercyjnie.pl

Czy 13 czerwca sklep internetowy powinien zmienić swój regulamin?

Czy 13 czerwca 2014 roku muszę zmienić regulamin? Takie pytanie zadawane jest nam kilkadziesiąt razy dziennie. W Internecie można znaleźć rozbieżne opinie na ten temat. Większość tekstów zaczyna się od sporej listy kluczowych zmian, a dopiero na końcu pisze się o tym, co jest najważniejsze, czyli kiedy nastąpi moment obowiązywania nowych przepisów w Polsce. To powoduje spore niejasności w tym zakresie. Naszym zdaniem, nie ma jutro konieczności zmiany regulaminu.

Przeanalizujmy sprawę jeszcze raz, krok po kroku.

1) Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie praw konsumentów 13 czerwca 2014 roku powinna na terenie UE nastąpić pełna harmonizacja w zakresie prawa konsumenckiego. Obowiązek harmonizacji spoczywa na organach legislacyjnych państw członkowskich.

2) W Polsce proces legislacyjny w uproszczeniu wygląda tak:

 • ustawę uchwala Sejm
 • uchwalona przez Sejm ustawa trafia do Senatu, który ma 30 dni na przyjęcie bez zmian, wniesienie zmian, odrzucenie w całości
 • ustawa trafia ponownie do Sejmu jeśli Senat wniesie zmiany
 • Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Prezydentowi do podpisu, na co ma on 21 dni
 • Prezydent podpisuje ustawę, wetuje ustawę lub kieruje do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny
 • w przypadku weta ustawa wraca do Sejmu, który może odrzucić weto większością 3/5 przy obecności co najmniej połowy posłów
 • w przypadku podpisania ustawy Prezydent lub odrzucenia weta zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
 • ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, chyba że z jej treści wynika wydłużone vacatio legis.

3) Proces legislacyjny Ustawy o prawach konsumenta można znaleźć pod tym adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2076

4) Jak widać 30 maja 2014 roku przekazano Ustawę o prawach konsumenta Prezydentowi do podpisu, który tego jeszcze nie zrobił. Na tej stronie znajdziecie informacje o podpisanych przez Prezydenta aktach prawa: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/

5) Ponieważ Prezydent nie podpisał ustawy nie mogła ogłoszona w Dzienniku Ustaw, co można zobaczyć w tym miejscu: http://dziennikustaw.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/konsumenta/Default.aspx

6) Ponadto w art. 55 Ustawy o prawach konsumenta czytamy, że „Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Pełen tekst ustawy znajdziecie pod tym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2076_u/$file/2076_u.pdf

Reasumując

Nie ma podstawy prawnej do dokonania zmiany regulaminów na podstawie samej dyrektywy, a ustawa nie tylko nie została jeszcze opublikowana, ale zakłada sześciomiesięczne vacatio legis.

Natomiast kwestią otwartą pozostaje ewentualne orzekanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku niedopełnieniem obowiązku implementacji dyrektywy z dniem 13 czerwca 2014 roku, na co zwracaliśmy uwagę w artykule: NIC się nie zmieni dla większości polskich sklepów internetowych w piątek 13 czerwca 2014 roku – szczerze o zmianach w przepisach konsumenckich.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)