eKomercyjnie.pl

Jak wygląda marketing w polskim eCommerce? Pierwsza część raportu eCommerceIndex

Firma CubeRoot przesłała nam pierwszą część raportu eCommerceIndex, który powstał we współpracy z Dontpay.pl i dotyczy marketingu w e-commerce. Celem badania był pomiar koniunktury branży oraz identyfikacja największych problemów i barier rozwoju handlu internetowego w Polsce.

W dniach 2-19 grudnia 2011 roku ankietę wypełniły 452 sklepy internetowe. Zaproszenie do badania zostało wysłane do blisko 9 tys sklepów. Struktura firm, które wzięły udział w badaniu odpowiada strukturze eCommerce w analogicznych projektach przeprowadzonych w Polsce. Pierwsza fala eCommerce Index została zrealizowana przy współpracy następujących podmiotów: Dontpay.pl, Empathy, Grupa Divante, Nokaut.pl, Manubia.pl oraz eKomercyjnie.pl.

Oto najważniejsze wyniki:

Czy Państwa sklep prowadzi jakiekolwiek działania marketingowe?

Niemal wszystkie sklepy internetowe prowadzą jakieś działania marketingowego – 96,4% wskazań. Ze względu na bardzo niewielką liczbę sklepów nie prowadzących marketingu nie można właściwie nic o charakterze statystycznym na ich temat powiedzieć.

Kto w Państwa sklepie jest odpowiedzialny za prowadzenie działań marketingowych?

W 68% przypadków za marketing sklepu odpowiada jego WŁAŚCICIEL LUB CZŁONEK ZARZĄDU. Co naturalne, taka sytuacja zdarza się częściej w firmach najmłodszych – istniejących na rynku niedłużej niż rok – 71% wskazań, niż w firmach o najdłuższym, przeszło 5-o letnim stażu – 63% wskazań.

Na drugim miejscu, wśród odpowiedzialnych za marketing, właściciele sklepów wymieniają specjalnie zatrudnioną OSOBĘ DEDYKOWANĄ – 19%. Na takiego pracownika zdecydowanie częściej mogą pozwolić sobie sklepy większe (powyżej 100 tys miesięcznych przychodów) -32% (wobec 12% w sklepach o przychodach do 10 tys miesięcznie ), a także sklepy o najdłuższym stażu rynkowym -27% (wobec 8% wśród sklepów najmłodszych na rynku).

Kolejne, już rzadziej wymieniane pozycje na liście odpowiedzialnych za marketing zajmują ZEWNĘTRZNE FIRMY (7%) oraz ZNAJOMI/CZŁONKOWIE RODZINY (5%)

Czy Państwa sklep posiada strategię marketingową?

61% sklepów deklaruje, że posiada STRATEGIĘ MARKETINGOWĄ. Co naturalne strategię taką nieco częściej posiadają sklepy większe, o dłuższym rynkowym stażu. Interesujący jest fakt, że pośród sklepów deklarujących posiadanie strategii jedynie 31% twierdzi, że ma ona formę spisanego dokumentu (nieco częściej są to firmy największe).

Proszę określić liczbę głównych konkurentów Państwa sklepu

Blisko 1/3 sklepów działa na rynku wysoce konkurencyjnym, na którym, oprócz nich działa PONAD 20 KONKURENTÓW. Wyraźna jest tu prawidłowość – im później wszedłeś na rynek, tym konkurencja jest gęstsza. Aż 41% spośród sklepów, które weszły na rynek w ciągu ostatniego roku konkuruje z przeszło 20 podmiotami. Tymczasem w grupie sklepów o stażu przeszło 5-o letnim taka grupa wynosi „jedynie” 20%.

Około 45% sklepów działa na rynku na którym konkurują z OD 5 DO 20 PODMIOTAMI, a jedynie co piąty znajduje się w sytuacji konkurencji z 2-4 KONKURENTAMI. Są to z reguły sklepy większe, działające na rynku ponad 5 lat.

Jakie formy marketingu wykorzystywane są w Państwa sklepie?

Najchętniej wykorzystywaną przez sklepy formą marketingu są PROMOCJE, AKCJE SPECJALNE, WYPRZEDAŻE – stosuje je ponad 83% sklepów i nie ma tu większego znaczenia ich wielkość i staż rynkowy. Na drugim miejscu znajduje się POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH (78,6%).

W tym przypadku wyraźna jest prawidłowość – im większa firma i im dłużej działa na rynku, tym częściej stosuje POZYCJONOWANIE. Podium wśród wykorzystywanych form marketingowych zamyka OBECNOŚĆ SKLEPU W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – 71,4% sklepów. W tym przypadku powiązanie ze stażem i wielkością nie jest, aż tak oczywiste, ale najczęściej na portalach społecznościowych obecne są sklepy największe.

W jakich portalach społecznościowych obecny jest Państwa sklep?

Wśród portali społecznościowych na których obecne są polskie sklepy internetowe niepodzielnie króluje FACEBOOK – 70% (nieco częściej sklepy największe o dłuższym stażu, ale różnice nie są jakieś specjalnie duże). Zastanawiająca jest bardzo wysoka pozycja i niezły wynik (20%) GOOGLE+ – zwłaszcza w kontekście, krótkiej historii tego serwisu na rynku. Czyżby przyczyną była tu spora popularność tego serwisu wśród „geeków” i osób opiniotwórczych w tych środowiskach? Kolejne pozycje zajmuje NK (NASZA KLASA) -12% i TWITTER – 8,6% sklepów.

Czy uważają Państwo, że dostępne narzędzia marketingu internetowego są wystarczające, aby skutecznie wspomagać sprzedaż online?

Przeszło 3⁄4 właścicieli sklepów uważa, że DOSTĘPNE NARZĘDZIA MARKETINGU INTERNETOWEGO SĄ WYSTARCZAJĄCE. Interesujący jest fakt, że rzadziej co do tego są przekonani rynkowi wyjadacze (63% wskazań w grupie firm o stażu przekraczającym 5 lat, wobec 79% wskazań w grupie firm działających do roku). Minimalnie rzadziej są o tym również przekonani właściciele firm większych (79% w firmach o przychodach powyżej 100 tys, wobec 78% w firmach o przychodach do 10 tys).

Właściwie wszyscy właściciele sklepów są gotowi do skorzystania z nowego narzędzia sprzedażowo-marketingowego lub reklamowego wiedząc, że jego zastosowanie nie wymaga bezpośrednich nakładów finansowych, w odróżnieniu od np. zakupu powierzchni reklamowej czy zakupu bazy mailingowej.

Jaka forma rozliczeń w przypadku korzystania z takiego narzędzia byłaby dla Państwa sklepu najbardziej atrakcyjna?

Najczęstszą deklarowaną formą rozliczeń za korzystanie z takiego narzędzia są PROWIZJE OD ZREALIZOWANEJ SPRZEDAŻY – 60% wskazań. Właściwie wielkość sklepu i staż rynkowy mają w tym przypadku niewielkie znaczenie. Na kolejnych miejscach znalazła się STAŁA OPŁATA ZA KAŻDĄ ZREALIZOWANĄ TRANSAKCJĘ (10,4%) i OPŁATA ABONAMENTOWA (10,1%)

Z jakich źródeł czerpią Państwo informacje na temat nowości marketingowych?

Jak przystało na sklepy działające w internecie głównym źródłem informacji na temat nowości marketingowych jest INTERNET – 86% wskazań, przy niewielkich różnicach wynikających z wielkości sklepu i stażu rynkowego) Innymi ważnymi źródłami jest KONKURENCJA (56%) – i tu interesująca obserwacja, że częściej konkurencją inspirują się właściciele sklepów o dłuższym stażu na rynku (67% wskazań u weteranów i tylko 51% wskazań u debiutantów). Kolejna pozycja to PRASA SPECJALISTYCZNA (41%) – również częściej doceniana przez firmy z dłuższym stażem, REKOMENDACJE ZNAJOMYCH (35%), MAILINGI REKLAMOWE (33%) Jedynie 3% firm nie poszukuje żadnych zewnętrznych źródeł informacji na temat nowości marketingowych.

Czy byliby Państwo skłonni zaoferować klientom swoje produkty/usługi nieodpłatnie wiedząc, że otrzymają Państwo wynagrodzenie za nie od innej firmy?

86% sklepów akceptuje taką formę oferowania klientom swoich produktów. Sceptycznie zapatruje się na to 13% sklepów. Nieco częściej są to sklepy o dłuższym stażu rynkowym, ale ze względu na relatywnie niewielkie liczebności nie możemy być tego całkowicie pewni.

Czy mając szansę zwiększenia sprzedaży swoich produktów/usług zdecydowaliby się Państwo na przekierowanie klienta ze swojego sklepu do innego serwisu?

Aż 68% sklepów gotowe jest zaakceptować PRZEKIEROWANIE SWOICH KLIENTÓW DO INNEGO SERWISU W ZAMIAN ZA ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY. Bardziej sceptycznie do tego pomysłu podchodzą sklepy największe, które mogą stracić najwięcej (56% w grupie o przychodach powyżej 100 tys miesięcznie, wobec 75% wskazań w grupie sklepów o przychodach do 10 tys miesięcznie).

Czy byliby Państwo skłonni połączyć sprzedaż swoich produktów/usług ze sprzedażą produktów/usług innych sklepów, mając gwarancję tego, że te produkty i usługi nie będą ze sobą konkurowały?

Przeszło 84% właścicieli sklepów byłoby skłonna POŁĄCZYĆ SPRZEDAŻ SWOICH PRODUKTÓW ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW INNYCH SKLEPÓW. Na taką odpowiedź nie ma wpływu, ani wielkość sklepu, ani długość funkcjonowania firmy na rynku.

Jaki procent odwiedzających Państwa sklep dokonuje w nim zakupu?

W co piątym sklepie zakupu dokonuje jedynie mniej niż 1% ODWIEDZAJĄCYCH. W mniej więcej 35% sklepów zakupów dokonuje OD 1 DO 5% odwiedzających, a w przypadku mniej więcej 23% sklepów zakupów dokonuje przeszło 5%. Generalnie prawidłowość jest taka, że im dłużej sklep działa na rynku tym większe jest prawdopodobieństwo, że odwiedzający jego stronę dokona na niej zakupu.

Czy byliby Państwo zainteresowani skorzystaniem z narzędzia, którego celem jest zwiększenie obrotu w Państwa sklepie w zamian za obniżenie marży na sprzedawanych produktach?

Połowa właścicieli sklepów byłaby skłonna skorzystać z takiego narzędzia, dla 36% badanych diabeł tkwi w szczegółach, uzależniają swoja decyzję od konkretnych rozwiązań, 11% twierdzi, że nie jest takim narzędziem zainteresowana. Dla rozkładu odpowiedzi niewielki wpływ ma wielkość sklepu i staż rynkowy.

Jakie narzędzia/media wykorzystuje Państwa sklep do pozyskiwania nowych klientów?

Narzędziami najczęściej stosowanymi przez sklepy dla pozyskania nowych klientów są ADWORDSY, które stosuje blisko 70% badanych sklepów. Drugą pozycję zajmują MAILINGI – 48% wskazań, a kolejną FANPAGE -47,7%. Dalsze pozycje to REKLAMA W INTERNECIE (39%) i REKALMA NA FACEBOOKU (31%). Wszystkie wymienione wyżej narzędzia minimalnie częściej stosowane są przez firmy większe o dłuższym rynkowym stażu.

Jakie działania marketingowe najczęściej i najchętniej podejmują Państwo w przypadku, gdy spada sprzedaż w sklepie?

Gdy spada sprzedaż sklepu najczęstszą reakcją jest DARMOWA DOSTAWA (56,3%) – mniej chętnie sięgają po nią sklepy największe o najdłuższym stażu na rynku. Kolejną reakcją może być OBNIŻKA CENY (blisko 56%), którą nieco rzadziej stosują sklepy najmłodsze.
Trzecią reakcją to PROMOCJA (np. 2 W CENIE 1) – 34% sklepów. Najchętniej stosują ją sklepy największe (powyżej 50 tys zł miesięcznego przychodu).

Czy Państwa sklep korzysta ze statystyk Google Analytics i śledzenia transakcji commerce?

Z GOOGLE ANALYTICS korzystać trzeba. Robi to ponad 82% sklepów. Wśród niekorzystających częściej znajdują się sklepy najmniejsze.

Czy inwestują Państwo w promocję marki sklepu?

Przeszło 65% sklepów inwestuję w promocję marki sklepu. Podobnie wyglądają rozkłady w wszystkich grupach ze względu na wielkość i staż, chociaż nieco rzadziej robią to sklepy najmniejsze.


Zobacz także:
Jakie oprogramowanie jest używane przez polskie sklepy internetowe? Druga część raportu eCommerceIndex »

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Espago.com

Krótki opis: Espago.com – kompleksowe rozwiązanie w zakresie płatności przez Internet.

Oferta firmy: Espago.com zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie płatności przez Internet. Firma funkcjonuje od 2012 roku. Jest zdobywcą tytuły Rynkowego Lidera Innowacji 2012. W roku 2013 reprezentowała Polskę na konferencji Techweek w Chicago.

Espago to płatności internetowe na wiele sposobów – w zależności od typu działalności klienta, firma dopasowuje ofertę do jego indywidualnych wymagań. Espago to gwarancja bezpieczeństwa danych – spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem PCI DSS Level 1, a także współpracuje z firmą Elavon, która jest jednym z największych agentów rozliczeniowych na świecie.

W swojej ofercie posiada płatności online kartą oraz przelewem. Jest jedną z niewielu firm, która obsługuje także płatności cykliczne (recurring payments). System płatności Espago może być niewidoczny dla kupującego, który dokonując płatności nie jest przekierowany na strony trzecie. Espago nie korzysta z dodatkowych kont rozliczających, dlatego środki wpływają bezpośrednio na konto sprzedającego.

1. Płatności przelewem – Przelewy Espago to rodzaj szybkich przelewów, które są w pełni zautomatyzowane dzięki specjalnej wtyczce do przeglądarki. Korzystając z Przelewów Espago, koszty obsługi płatności dla sprzedającego będą zdecydowanie niższe niż w przypadku innych dostępnych na rynku rozwiązań. W zakresie przelewów Espago współpracuje z 22 największymi bankami w Polsce.

2. Płatności kartą – Espago umożliwia obsługę płatności kartami on-line największych światowych wydawców. Są nimi karty kredytowe i debetowe wydane przez Visa, MasterCard oraz Diners Club International. Za pomocą Espago sprzedawca może przyjmować płatności kartą także w obcych walutach. Firma oferuje również płatności one-click payment i MO/TO, płatności mobilne oraz preautoryzację, czyli opcję zabezpieczenia środków na koncie kupującego dla przyszłej płatności (gwarancja płatności w takim rodzaju działalności jak wypożyczalnie samochodów, hotele itp.).

3. Płatności Cykliczne – to idealne rozwiązanie dla firm, które pobierają od swoich klientów opłaty cykliczne i abonamentowe. W kilku prostych krokach klient zleca płatność cykliczną kartą poprzez bramkę Espago, a następnie w ustalonych przez Merchanta cyklach kwota ta jest automatycznie pobierana z karty płatniczej klienta. Usługę płatności cyklicznych można z powodzeniem zastosować zarówno na stronie internetowej, jak i w punkcie stacjonarnym.

Opłaty abonamentowe: opłaty ustalane indywidualnie
Opłaty za transakcje:

  • przelewy: od 0 gr dla przelewów poniżej 20 zł, 50 gr dla przelewów powyżej 20 zł
  • karty płatnicze: prowizje za transakcje kartą są ustalane indywidualnie w zależności od wolumenu sprzedaży i średniej kwoty transakcji.

Formy płatności:

  • Przelewy (obsługa 22 banków)
  • Karta płatnicza (kredytowa i debetowa)

Jak wygląda proces wdrożenia systemu w sklepie?

Bramka do płatności Espago może być z łatwością zintegrowana z popularnymi platformami sklepowymi. Udostępniamy dokumentację API, które umożliwia integrację z innymi systemami sprzedaży oraz oferujemy kompleksową pomoc przy integracji sklepu internetowego z bramką do płatności Espago.

Konieczność podpisania umowy: tak, klienci mają także możliwość podpisania umowy online w 5 minut
Bonusy po wdrożeniu systemu: ustalane indywidualnie

Dodatkowe informacje:

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Wirtualna Polska uruchamia serwis sprzedażowy Biore.to

Wirtualna Polska uruchomiła właśnie nowy serwis sprzedażowy. Biore.to pozwala internautom na zakup produktów unikalnych, często z limitowanych serii, dostępnych wyłącznie na stronach witryny. Biore.to jest jednocześnie miejscem dla promocji marek partnerów projektu.

Biore.to opiera się na znanym na polskim rynku modelu sprzedażowym, ale – i to stanowi o jego unikalności – posiada wyjątkową ofertę produktową. Klienci serwisu nabywać mogą produkty premierowe, dopiero wchodzące na rynek lub unikatowe, sprowadzone do naszego serwisu bądź produkowane na jego potrzeby przez polskich producentów. Co istotne, w chwili sprzedaży u nas, niedostępne na polskim rynku. Jesteśmy pewni, że połączenie tych dwóch elementów: sprawdzonego modelu sprzedażowego i atrakcyjności oferty zagwarantuje sukces naszej witrynie – mówi Ewelina Binzer, z-za Dyrektora Pionu ds. Sprzedaży Produktów Płatnych, Akcji Specjalnych i e-Commerce WP.PL.

Dla użytkowników

Serwis skierowany jest do wszystkich, którzy cenią wygodę kupowania przez Internet i jednocześnie chcą mieć dostęp do niepowtarzalnych, wysokiej jakości produktów. Zapewnia dostęp do unikalnych artykułów, które – w chwili sprzedaży w biore.to – nie są osiągalne ani w Sieci, ani w tradycyjnej sprzedaży offline.

Cechą asortymentu witryny jest zróżnicowana, szeroka oferta produktowa i cenowa – obejmująca każdorazowo kilkanaście artykułów. Istotna, z punktu widzenia użytkownika jest częsta rotacja produktów (zmiana asortymentu następuje co tydzień, w środy w południe) oraz darmowa wysyłka towaru.

Poza dokonaniem zakupów, serwis umożliwia użytkownikowi przejrzenie oferty na kolejny tydzień, skorzystanie z opcji brałbym to, czyli zapisanie się na produkty przedpremierowe, dostępne – jeśli będzie odpowiednie zainteresowanie – w niedalekiej przyszłości. Internauta może też zasubskrybować targetowany po kategoriach newsletter, wówczas na bieżąco trafiać będą do niego informacje o nowych produktach z wybranego, interesującego go działu.

Dla partnerów witryny

Biore.to jest doskonałym miejscem promocji produktów, którymi handlować będą partnerzy witryny – zarówno w samym serwisie, jak i poza nim (promocja biore.to odbywa się właśnie przez produkty partnerów). To jednocześnie duży kanał dystrybucji online dla producentów czy dystrybutorów.

Partnerem biore.to może zostać każdy podmiot, posiadający zaplecze logistyczne oraz gwarantujący dostęp do towarów premierowych, niedostępnych w sprzedaży w chwili prezentacji w serwisie.

Wspomniana już funkcjonalność brałbym to jest przydatna także z punktu widzenia partnerów projektu. Pozwala bowiem zbadać preferencje użytkowników, np. co do artykułów, które chce się dopiero wprowadzić na rynek, dzięki czemu ich sprzedaż może być bardziej efektywna.

– Szukamy obszarów niszowych i staramy się je zaadaptować. Tworząc biore.to zwracaliśmy uwagę na to, by rozwiązanie przyniosło korzyści użytkownikom, partnerom a także, oczywiście, nam. Jestem przekonana, że nasz serwis spełni oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron – dodaje Aneta Zawiślak, Kierownik Działu e-Commerce WP.PL.

Źródło: WP.PL

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

  • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
     
  • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
    (poradnik .pdf)