eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – lipiec i sierpień 2013

Wakacyjnymi „przebojami” na liście UOKiK były właściwość sądu, odpowiedzialność za terminowość realizacji i oczywiście zwrot kosztów w przypadku odstąpienia od umowy. Kolejne dwa miesiące nie przynoszą rewolucyjnych wpisów i można by poczuć się w miarę bezpiecznie, gdyby nie fakt, że liczba wpisów i różnego rodzaju „prokonsumentów” rośnie. Pojawiło się sporo klauzul z pozwów złożonych przez „Kowalskich”. Skazani jesteśmy na ustawiczną czujność, zwłaszcza, że na horyzoncie istotne zmiany przepisów związanych z e-handlem, co na pewno zaowocuje całą falą nowych „klauzul”.

Dzięki naszym produktom – Regulaminy dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul niedozwolonych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe.

Na zielono oznaczyliśmy nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Wszystkie informacje, opisy i dane techniczne pochodzą z materiałów udostępnianych przez producentów i dystrybutorów. Pomimo zachowania bardzo dużej staranności przy ich uzupełnianiu mogą wystąpić drobne błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec sklepu [XXX].”

„Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczane na stronie internetowej Sklepu opisy i zdjęcia produktów były zgodne ze stanem faktycznym Sprzedawca nie gwarantuje, że nie zawierają one błędów i braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.”

„Sprzedawca informuje, iż opisy towarów, dostępnych w sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor nie informując o tym sprzedawcy.”

„Zespół serwisu [XXX] dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.”

„Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.”

„Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji.”

„Nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.”

„Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy występujące w opisach produktów lub nagłą ich zmianę przez producenta.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.”

[XXX] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.”

Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wyłączona jest także w przypadku (…) opóźnień w dostarczeniu PRODUKTU z winy (…) firmy kurierskiej.

„W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.”

„Sklep internetowy [XXX] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.”

„W przypadku przesyłek zaginionych od czasu ustalenia faktycznych losów przesyłki z firmą przewozową zwrot nie może być dokonany. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację według regulaminów firm przewozowych wynosi 30 dni.”

„Firma [XXX] nie ponosi odpowiedzialności za pracę firm kurierskich i terminowość doręczeń zamówionych w sklepie towarów.”

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej.”

„Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 45 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.

„(…)[XXX] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązywaniem się przez firmę kurierską lub Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.”

„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

„III.12. Zgodnie z prawem powszechnym przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które powstało w okresie od jej przyjęcia do przewozu, aż do wydania, a także za opóźnienie w jej przewozie. [XXX] zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. W tym przypadku [XXX] zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty świadczące o wydaniu przesyłki.

„[XXX] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

„8. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS). Za opóźnienia wynikające z działania kuriera nie odpowiadamy.

Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie w obecności pracownika Poczty Polskiej, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji.

„Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową. Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia wynikające z winy Poczty Polskiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zdarzeniami losowymi np. choroba, awaria siec internet, awarie sieci energetycznych itp.

„[XXX] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską DPD.”

„Sklep [XXX] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy realizujące dostawę.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.”

„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę zysków lub koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym.”

„Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wyłączona jest także w przypadku (…) opóźnień w dostarczeniu PRODUKTU z winy Poczty Polskiej (…).”

„Wyłączona jest odpowiedzialność SPRZEDAWCY za utracone korzyści.”

„(…) Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

„Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na konto (…). Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki. W przypadku wysyłki towaru na koszt firmy [XXX] kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszta wysyłki do klienta oraz koszta związane z przygotowaniem towaru do wysyłki (pakowanie).”

„Koszty dostawy i odesłania towaru w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi.”

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi…

„Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (razem z towarem należy zwrócić oryginalną fakturę).”

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku.”

„Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu.”

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu towarów opłaconych za pobraniem przez koszt wysyłki rozumiemy również koszt prowizji za pobranie pieniędzy przez Pocztę lub firmę kurierską.”

„Kupujący może zrezygnować, w drodze odstąpienia od umowy, z towaru zakupionego w [XXX] bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od daty odbioru przesyłki, oraz zgłaszając telefonicznie zamiar odstąpienia od umowy pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.”

„W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie.”

„4. Koszt dostawy produktu nie jest zwracany przez firmę [XXX].”

„Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.”

„Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.”

„Jeżeli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy)…”

„Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki.”

„W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki towaru w obie strony pokrywa Klient.”

„Sklep zwraca kwotę równą wartości towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 10 dni roboczych, od momentu otrzymania danych do przelewu na konto wskazane przez Klienta….Jeżeli zamówienie było wysłane do klienta na koszt sklepu, sklep zastrzega prawo do obciążenia Klienta poniesionymi wcześniej kosztami wysyłki.”

„Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod adres [XXX].”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Sąd właściwy dla sporu

„W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.”

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.”

„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i działalności Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby firmy.”

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby [XXX].”

„Wszystkie sprawy sporne strony, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.”

„6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego – to jest w Lublinie.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów (…) związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby SPRZEDAWCY.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”

„W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy [XXX].”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy [XXX].”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu.”

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem [XXX] a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Łodzi, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń.”

[XXX] zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.”

„Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.”

[XXX] zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.”

„Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie [XXX]. Firma [XXX] zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.”

„Księgarnia internetowa [XXX] zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.”

„Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku: a. podania danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie.”

Księgarnia internetowa [XXX] przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie księgarni lub w magazynie dostawców księgarni.”

„W przypadku wycofania zamówienia na towar, którego cena zakupu przekracza 3500 PLN, zadatek nie podlega zwrotowi.”

„Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.”

„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji KLIENT zobowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia go o nieuznawaniu reklamacji, odebrać na własny koszt PRODUKT z magazynu SPRZEDAWCY (…). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu PRODUKT staje się własnością SPRZEDAWCY.”

„Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione PRODUKTY będą dostępne w momencie kompletacji zamówienia w magazynie księgarni internetowej.”

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach;
 • złożenie zamówienia jest złożeniem zamówienia, a nie akceptacją regulaminu, czy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (na to należy odebrać osobne zgody).

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Pięć powodów, dla których nie możesz przegapić czwartych Warsztatów E-commerce Pro

W poniedziałek zaprosiliśmy wszystkich Czytelników eKomercyjnie.pl do udziału w czwartych Warsztatach E-commerce Pro, które odbędą się już 31 sierpnia (sobota) w Warszawie. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zapisy, a dla niezdecydowanych przygotowaliśmy pięć konkretnych powodów, dla których nie możecie przegapić tego wydarzenia!

AdvertisementReklamaPrzejdźmy od razu do rzeczy. Dzięki udziałowi w Warsztatach E-commerce Pro:

 1. Będziesz mieć poczucie dobrze spędzonego czasu – na naszych warsztatach nie ma żadnych prezentacji reklamowych. Chcemy maksymalnie wykorzystać ten dzień, by przekazać Ci KONKRETY na temat rozwoju sklepu internetowego.
   
 2. Poznasz spójny system zarządzania sklepem internetowym, oparty na sprawdzonych metodach. Dowiesz się, jak zbudować przewagę konkurencyjną, której rywale raczej nigdy nie skopiują. Zaczniesz podejmować przemyślane i racjonalne decyzje dzięki zdobywaniu konkretnych danych.
   
 3. Dowiesz się, jak ograniczyć koszty w prowadzeniu sklepu internetowego. Na konkretnych przykładach zaprezentujemy, gdzie szukać oszczędności, które będą efektywne od samego początku. Pokażemy też, jak można zorganizować zaplecze sklepu internetowego.
   
 4. Poznasz świetne metody i case studies z zakresu promocji sklepu internetowego, do których ciężko dotrzeć na własną rękę. Nie zanudzamy teorią, dlatego pokażemy jak największą liczbę przykładów ciekawych rozwiązań z polskich i zagranicznych sklepów internetowych.
   
 5. Nasze wystąpienia konstruujemy tak, aby było w nich miejsce na zadawanie pytań, wymianę doświadczeń i udzielenie odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, które mogą pojawić się przed i w trakcie spotkania.

Po tym szkoleniu całkiem inaczej spojrzysz na swoją firmę. Zaczniesz dostrzegać okazje do zmian, których nie widziałeś wcześniej. Udział w Warsztatach E-commerce Pro #4 będzie dla Ciebie solidnym zastrzykiem energii. Spotkasz ludzi podobnych do siebie – e-przedsiębiorców z mniejszym lub większym stażem, którzy mają za sobą zarówno sukcesy, jak i porażki. Wymienisz się doświadczeniem i pomysłami. Zawrzesz wartościowe znajomości, które w przyszłości mogą przynieść korzyści Tobie i Twojej firmie.

Zobacz też, jak wyglądały poprzednie Warsztaty E-commerce Pro od eKomercyjnie.pl -> kliknij TUTAJ »

Zapraszamy!

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Pokaz Swój Sklep [PSS]: Dariusz Fojt, zunabee.com

zunabee.comDariusz Fojt, właściciel sklepu zunabee.com, jak sam o sobie mówi „jest niecierpliwy”, dlatego też nie chciał zbytnio czekać ze startem swojego e-biznesu. Zapytany o to, co zmieniłby, gdyby mógł zacząć raz jeszcze, szczerze przyznaje: „Na pewno poczekałbym i wszystko zaplanowałbym na spokojnie. Zaprojektowałbym sklep, wydałbym pieniądze na trochę inny asortyment (…) oraz przemyślałbym dobrze rozwiązania marketingowe.” O swoich doświadczeniach i wnioskach, jakie wyciągnął z dotychczasowej pracy, opowiada w wywiadzie Pokaż Swój Sklep.

AdvertisementReklama

W wywiadach z serii Pokaż Swój Sklep (PSS) staramy się regularnie promować sklepy internetowe z różnych branż, zaś odpowiedzi naszych rozmówców przy okazji pomagają też osobom, które dopiero rozważają start w e-handlu. Wszystkich, którzy chcieliby opowiedzieć nam o swojej działalności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Paulina Wawrzyczek (ekomercyjnie.pl): Dlaczego zdecydowałeś się uruchomić sklep internetowy?

Dariusz Fojt (zunabee.com): Decyzję tę podjąłem gdy wyjechałem do Anglii ponad 3,5 roku temu. Zacząłem wtedy pracować w największym sklepie internetowym z odzieżą i dodatkami dla kobiet i stąd wziął się pomysł na biznes.

Czym zajmowałeś się przed uruchomieniem sklepu?

Jestem cukiernikiem i w tym zawodzie pracowałem przed wyjazdem za granicę. Ciągle się tym zajmuję, robiąc domowe torty, ciasta i inne słodkości.

Ile trwało uruchomienie sklepu?

Jestem osobą niecierpliwą, więc nie chciałem długo czekać na realizację sklepu. Nie miałem pojęcia, że można mieć sklep „pisany” pod klienta, dlatego zamówiłem sklep na gotowej platformie, na który czekałem ok. miesiąca. Niestety, po czasie okazało się że ta współpraca długo nie potrwa i musiałem znaleźć innego wykonawcę (tym razem szukałem w Anglii) i znalazłem firmę, z którą współpracuję do dziś i wciąż mam ten sam system. Jestem z niego zadowolony, jednak przyszłości planuję zlecić stworzenie czegoś dedykowanego.

zunabee

Dlaczego wybrałeś właśnie tę branżę?

Miałem już doświadczenie w tej branży, a że kobiety lubią biżuterię, torebki i inne dodatki, to dlaczego nie spróbować? Jednak chciałem do tego promować wyroby handmade, dla których jest osobna kategoria w sklepie.

Jakim budżetem dysponowałeś na początku e-handlowej działalności?

Na początku budżet był bardzo mały. Zaoszczędziłem pieniądze na sklep i trochę towaru, a resztę finansowałem z bieżących pensji.

Czy zdecydowałeś się na gotową platformę sklepową, czy stworzyłeś własną?

Zdecydowałem się na gotową platformę NopCommerce.

Ile zamówienń pojawiło się w Twoim sklepie w pierwszym dniu/tygodniu po starcie?

Pierwsze zamówienie pojawiło się w sklepie około 2 tyg. po starcie.

Dlaczego zdecydowałeś się na tak specyficzny asortyment?

Zauważyłem, że tego typu asortyment jest w UK bardzo popularny. A do tego coraz więcej rodaków zaczęło zamawiać go z zagranicy.

Jakie działania marketingowe są najbardziej skuteczne w Twoim sklepie/w przypadku tego asortymentu?

Próbowałem wielu metod marketingu: blogi, reklama w angielskich magazynach modowych, na Facebooku, organizacja konkursów, czy Google Adwords. Niestety, te ostatnie były najgorszym rozwiązaniem jakiego próbowałem. W moim sklepie najlepiej sprawdza się funpage, konkursy i prasa.

zunabee

Gdybyś miał teraz robić swój e-sklep, to co zrobiłbyś inaczej?

Na pewno poczekałbym i wszystko zaplanowałbym na spokojnie. Zaprojektowałbym sklep, wydałbym pieniądze na trochę inny asortyment (buty, odzież) oraz przemyślałbym dobrze rozwiązania marketingowe. Myślę, że pomyślałbym również nad na agencją reklamową, która zadbałaby o reklamę sklepu, bo do tej pory w tej kwestii działam sam i ma to średni wpływ na biznes. Aktualnie myślę jeszcze nad jednym rozwiązaniem, które mam nadzieję ruszy w tym roku. Nie będzie to nic nadzwyczajnego, jednak chciałbym dać osobom, które zajmują się wyrobami handmade, miejsce, gdzie będą mogły sprzedać swoje wyroby nie tylko na terenie Polski.

Jak wygląda proces składania zamówień?

Starałem się uprościć proces składania zamówień. Jestem zdania, że klient nie może tracić czasu na przechodzenie z zakładki do zakładki, zatem obecnie karta koszyka w moim sklepie jest na jednej stronie, wraz z możliwością sprawdzenia kosztów przesyłki. Kolejne strony to właśnie wybór przesyłki oraz płatności (PayPal oraz płatność kartą). Po opłaceniu zamówienia jest ono realizowane od razu (a jeśli jest złożone do godziny 16 czasu polskiego, to zamówienie wysyłane jest tego samego dnia). Realizujemy też zamówienia grupowe wraz z fajnym rabatem lub darmową wysyłką (w tym celu należy się skontaktować ze mną poprzez adres email, podany w zakładce CONTACT).

Jaki odsetek zamówień pochodzi od klientów z zagranicy?

Sklep prowadzony jest w Anglii, także głównymi klientami są Anglicy oraz Polonia. Poza tym zamówienia realizuję na cały świat, ponieważ sklep jest w angielskiej wersji językowej. Jestem zdania, że kupno bransoletki, czy też torebki nie sprawi problemu osobie, która nie zna języka angielskiego. Jeśli natomiast taki problem by się pojawił, to zawsze chętnie pomogę. W sklepie można zapłacić złotówkami oraz kilkoma innymi walutami.

Dariusz Fojt – uwielbia kuchnię włoską i prowadzi portal kulinarny esencjasmaku.com. Spełnia się w zawodzie cukiernika. Szczęśliwy ojciec i partner. Interesuje się branżą e-commerce oraz hobbystycznie zajmuje się hodowlą ptaków.

Autor wpisu

1 komentarzy do tekstu

 1. Błagam wyrzuccie informacje o ciasteczkach w postaci okienke – w ustawie jest napisane, ze maci epoinformowac więc wystarczy to zawrzec w regulaminie – popup w tej postaci powoduje, że użytkownik na dzien dobry zamknie przeglądarke.

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)