eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – maj 2013

Maj pod względem liczby wpisów nie był rekordowy, jednak w sumie niedozwolonych klauzul było zdecydowanie więcej, niż w kwietniu. Kolejny miesiąc z rzędu nie pojawiają się zapisy istotnie zmieniające prawa i obowiązki klientów i e-sklepów. Cały czas obserwujemy za to rosnącą organizacji prokonsumenckich skarżących e-sklepy. Warto więc zachować szczególną ostrożność i pilnować, aby nasz regulamin był „bezbłędny”.

Dzięki naszym produktom – Regulaminy dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul abuzywnych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Przedstawione charakterystyki i zastosowania produktów dostępnych w sklepie, mają charakter orientacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były zgodne z rzeczywistością, jednak zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

„Mimo dołożenia wszelkich starań, Sklep nie gwarantuje, że przedstawione zdjęcia i opisy nie zawierają błędów. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu i rzeczywistym wyglądzie nie może być podstawą roszczeń Kupującego.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firm wysyłkowych.”

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w realizacji spowodowane nieprawidłową pracą kurierów.”

„XXX nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej.”

„Za terminowe dostarczenie przesyłek odpowiadają przewoźnicy. Sklep XXX nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i straty spowodowane przez przewoźnika realizującego zamówienie.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firm kurierskich.”

„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.”

„Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczaniu przesyłki wynikłe z winy spedytora.”

„Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli czas dostawy przedłuża się z winy firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.”

3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty polskiej lub firmy kurierskiej).”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców.”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z winy firmy kurierskiej.”

18. XXX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie.”

„Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej.”

„Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru, wynikłych z winy firm kurierskich.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (…) innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.”

Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu (…).”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.”

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.”

„3. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki).”

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku .”O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.” Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie XXX bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna. Koszt przesyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.”

Przy rezygnacji z towaru, pieniądze zwracane są przelewem bankowym na podany rachunek. Pieniądze zwracane są tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek.”

5. w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.”

„Warunkiem zwrotu, lub reklamacji towaru jest posiadanie paragonu, lub faktury na dany towar i odesłanie ich do firmy XXX wraz ze zwracanym (reklamowanym) towarem.”

„W przypadku zwrotu towaru jest Państwu zwracana wartość pieniężna odsyłanego towaru wynikająca z zamówienia, nie zwracane są natomiast koszty wysyłek.”

Towar wysyłają Państwo na swój koszt w nienaruszonym stanie (oryginalne opakowanie, nie posiadające śladów użytkowania).”

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym.”

„Towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany.”

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (…). 6. Koszt wysyłki towaru w przypadku zwrotu nie podlega zwrotowi.”

Zgodnie z zapisami .”Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.” Klient ma prawo w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny, zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie i odesłać go na adres firmy. Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym i nie posiadającym śladów użytkowania. Koszty wysyłki towaru, pakowania oraz nadania przekazu pieniężnego (w przypadkach, w których Klient nie posiada rachunku bankowego) ponosi Klient….”

„Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.”

„Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta.”

„Zwracany towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.”

„Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrot wartości zamówienia pomniejszany jest dodatkowo o poniesiony przez sklep XXX koszt dostawy również wtedy gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu.”

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.”

„Wszelkie reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie z Protokołem Szkody wymaganym przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.”

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym), nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres XXX na koszt Kupującego.

„W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres XXX wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. XXX gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.”

„W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.”

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.”

„(…) Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany (…).”

„Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym (…) opakowaniu.”

„Towar foliowany musi być zwrócony w (…) nienaruszonym opakowaniu.”

„Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie XXX Reklamacje nie spełniające podane procedury nie będą uwzględniane.”

„Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.”

„Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) nastąpi niezwłocznie,….”

„Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane.”

„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Zamawiający.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechaniczych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkodowego w momencie odbioru przesyłki.”

„Zmiany w zamówieniu Nabywca może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Nabywca może zrezygnować w całości ze złożonego zamówienia do momentu jego wysłania. Zamówienia już zapłacone: jeżeli Nabywca zrezygnuje z takiego zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, sklep potrąca od zwróconej kwoty prowizje bankowe związane z tym zamówieniem. Zwrot następuje wyłącznie przelewem na koncie bankowym. Zmiany w zamówieniu i rezygnacja z zamówienia możliwe są jedynie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.”

„W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej .”Protokołu szkodowego.”, który jest dostępny u kuriera.”

„W ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość reklamacji lub zwrotu zamówionego towaru (w nienaruszonym stanie), po wcześniejszym uzgodnieniu z nami (przesyłkę Zamawiający odsyła na swój koszt). Podstawą do reklamacji jest faktura potwierdzająca zakupy w sklepie produktu podlegającego reklamacji.”

6. Przed odesłaniem produktu należy o tym fakcie poinformować Sklep i uzyskać numer RMA dla zwrotu. Niniejszy numer musi być trwale naniesiony na zewnątrz paczki.”

8. Niedopełnienie któregokolwiek warunku dotyczącego zwrotu towaru skutkować będzie odmową przyjęcia przesyłki przez Sklep i uznaniem nieskuteczności odstąpienia od umowy.”

„Wszystkie koszty dodatkowe wynikłe w związku z dostawą, zwrotem i przelewami obciążają Zamawiającego.”

„Sklep internetowy XXX gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki zamówienia do klienta.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Sąd właściwy dla sporu

„W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu.”

„Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy dla siedziby XXX

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Księgarni lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.”

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie XXX, złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny (Sąd Gospodarczy) w Bydgoszczy, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.”

„Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.”

„Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy kupna-sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby XXX”

„Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane […] przez sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela witryny XXX.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie XXX.”

„Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu.”

„Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem witryny XXX określonych w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny i w dowolnym czasie.”

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.”

„XXX zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu.”

„Właściciel sklepu internetowego XXX zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„Korzystanie ze sklepu XXX w każdej formie oznacza akceptację regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami stanowi obowiązek Klienta….”

„Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach;
 • złożenie zamówienia jest złożeniem zamówienia, a nie akceptacją regulaminu, czy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (na to należy odebrać osobne zgody).

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Autor wpisu

Tagi

15 komentarzy do tekstu

 1. Ja się pytam kto to wymyśla i zatwierdza.
  Niedługo ceny w sklepach internetowych będą wyższe niż w stacjonarnych jak sklepy mają za wszystkie błędy klientów płacić.

  Odpowiedz ↓

 2. @Piotrek – W rejestrze są zapisy uznane przez SOKiK za naruszające prawa konsumenta, a źródłem tych praw jest prawo polskie, prawo i orzecznictwo UE.

  Jak więc pytasz KTO to posłowie i europosłowie są najbardziej „winni”.

  Odpowiedz ↓

 3. Czy z tych klauzul wynika, że

  1. Klient może w ciągu 10 dni zwrócić towar, który używał ?
  2. Towar może zniszczyć się w trakcie transportu, klient nie spisuje protokołu u kuriera, a później ma prawo zareklamować zniszczony towar ?

  Odpowiedz ↓

  1. @Piotrek

   Ad. 1 – Tak, ale musi być to w granicach normalnego użytkowania (używany nie oznacza zużyty).
   Ad. 2 – Tak, ale zwróć uwagę, że nie zawsze opakowanie jest uszkodzone i da się sprawdzić przy kurierze całą zawartość np. meble.

   Odpowiedz ↓

 4. nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek) – a gdy klient zwraca towar i rezygnuje z zakupu, to kto odda zapłacony VAT bez zwrotu paragonu na kasie? Jeśli klient kupuje komuś zegarek na prezent. I potem obdarowana osoba zwraca go bez paragonu czy gwarancji, to jak w ogóle zweryfikować, że towar został zakupiony u mnie, a nie u konkurencji? Mam wierzyć na słowo?

  Odpowiedz ↓

 5. @Artur

  Po pierwsze. Zwracać, czyli odstąpić od umowy, może jedynie jej strona, a więc nabywca/klient a nie obdarowany. Takich zwrotów nie musisz przyjmować.

  Po drugie. Nie ma większego problemu z uzyskaniem zwrotu VAT/PIT nawet w przypadku braku paragonu. Nie wiem czemu ta kwestia jest demonizowana przez sprzedawców.

  Odpowiedz ↓

 6. Pytanie odnośnie zmian w regulaminie. Rozumiem z tego, że nie mogę zmienić, uaktualnić regulaminu np. w związku z pojawieniem się klauzul niedozwolonych. Czyli jeśli moj regulamin miał błedy i zostałem o to pozwany , to muszę czekać na następne pozwy i nie mogę zmienić regulaminu? Nie bardzo rozumiem o co w tym chodzi. Poza tym co z tą datą zmiany?

  Odpowiedz ↓

  1. @Tomasz

   Usunięcia zapisów niezgodnych z prawem powinieneś dokonać niezwłocznie. Masz jednak obowiązek poinformować o zamianie i przyczynie klientów sklepu.

   Moja rada dla wszystkich, którzy nie czują się mocni w prawie – skorzystajcie z naszych wzorów i dokumentów. Będziecie mogli przestać się martwić i skoncentrować na biznesie -> http://sklep.ekomercyjnie.pl/regulaminy-dla-sklepow-internetowych-oraz-hurtowni,c10.html

   Odpowiedz ↓

 7. „nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu; nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia”

  Zatem mamy gotowy przepis na wykończenie dowolnego sklepu internetowego – kupujemy powiedzmy za 10 tys złotych jakiś towar, rozpakowujemy, używamy, po czym zwracamy. I tak kilka razy. Towaru używanego raczej nie da się już odsprzedać po cenie nowego.

  Odpowiedz ↓

 8. @CY2k

  Teoretycznie to możliwe, w praktyce nierealne. Ze względu choćby, jeśli dobrze rozumiem „wykończyć”, na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  Odpowiedz ↓

 9. O ile wiem ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie dotyczy osób fizycznych, a właśnie takie jak mniemam – w/g CY2k – miałyby dokonywa zakupów.

  Odpowiedz ↓

 10. @GumBus

  Nie chce się rozwodzić, bo kocham swoją żonę :)

  W opisanej akcji za pieniądze przedsiębiorcy osoby fizyczne miałyby dokonywać transakcji, który jedynym celem byłoby poniesienie przez konkurenta przedsiębiorcy straty.

  Pomijając więc nawet problemy z przekazaniem pieniędzy (skarbówka), ryzykiem odrzucenia przez konkurenta zwrotu itp. itd. to jest to nie tylko w świetle ustawy nielegalne, ale po prostu głupie.

  Odpowiedz ↓

 11. Janusz Dreier

  Według dyrektywy europejskiej 97/7/WE konsument ma prawo wypróbować zakupiony towar w taki sam sposób jak w sklepie. Jeśli wiec np. w Tesco może wypróbować telewizor, przekonać się o jakości dźwięku i obrazu, pobawić się pilotem itd., to tak samo może postąpić z telewizorem zakupionym w internecie. Nie może go jednak uszkodzić, np. zadrapać plastiku.

  Jeżeli konsument zwróci telewizor zakupiony w internecie, to towar może być już rozpakowany. Może być także używany. Lecz nie może być zużyty! „Normalne ślady zużycia” w przypadku telewizora, to moim zdaniem rozpakowany karton, zaprogramowane stacje i kurz na plastiku. Oczywiście sprzedawca musi przywrócić telewizor w jak najlepszy stan, aby go móc sprzedać ponownie, lecz nie powinien ponosić większych strat niż 3-7%. Tak przynajmniej robi Amazon w tzn. „warehousedeals” http://www.amazon.co.uk/b?ie=UTF8&node=304071031

  Jeśli sprzedawca nie chce lub nie może się dostosować do wymogów dyrektywy, to nie powinien sprzedawać online. Z resztą nie każdy produkt się nadaje do takiej sprzedaży. Ale to już inna sprawa.

  Odpowiedz ↓

 12. @Janusz Dreier

  Dokładnie :) Oczekiwanie np., że klient jest w stanie wypróbować produkt np. nie otwierając opakowania jest niedorzeczne. Przykład z telewizorem jest bardzo dobry – efektem normalnego zużycia nie są uszkodzenia, a np. ślady użytkowania (odciski palców na pilocie, zaprogramowane kanały, rozpakowane i włożone do pilota baterie…).

  Jak Janusz słusznie zauważa – nie ma przymusu handlu online. Prawo jest jakie jest i albo gramy zgodnie z zasadami, albo nie gramy lub ponosimy konsekwencje.

  Nie zajmujemy się w tym cyklu artykułów pytaniem co jest słuszne i sprawiedliwe, a przedstawianiem aktualnego stanu prawnego i pomoc w uniknięciu jego naruszenia.

  Oczywiście, część przepisów zwłaszcza w połączeniu ze specyficznym produktem rodzi szereg wątpliwości, ale o tym piszemy w innych artykułach.

  Odpowiedz ↓

  1. No dobrze a jak to wyglada w przypadku zakupu np. Toneru do drukarki? Czy klient moze sobie taki toner otworzyc, sciagnac wszstkie plomby a potem odeslac? Patrzac na dyrektywe wspomniana powyzej – nie a jak jest w praktyce?

   Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Pokaż Swój Sklep [PSS]: Wojciech Latoszek, 4GIFT.pl

4gift.plWojciech Latoszek jest właścicielem sklepu z 4GIFT.pl, który w swoim asortymencie ma rozmaite gadżety, idealne do domu i na prezent. W wywiadzie z serii „Pokaż Swój Sklep” opowiada o osobistych doświadczeniach związanych z zakładaniem i prowadzeniem internetowego interesu. Przyznaje, że gdyby jeszcze raz miał startować z e-biznesem, zrobiłby to, owszem, ale z większym kapitałem i zdecydowanym naciskiem na PR.

W wywiadach z serii Pokaż Swój Sklep (PSS) staramy się regularnie promować sklepy internetowe z różnych branż, zaś odpowiedzi naszych rozmówców przy okazji pomagają też osobom, które dopiero rozważają start w e-handlu. Wszystkich, którzy chcieliby opowiedzieć nam o swojej działalności zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Paulina Wawrzyczek (eKomercyjnie.pl): Dlaczego zdecydowałeś się uruchomić sklep internetowy?
Wojciech Latoszek (4GIFT.pl): Nie ma w tym wielkiej tajemnicy, że pracowałem wcześniej w podobnym sklepie i widziałem, że sporo rzeczy można zrobić lepiej. Z myślami i planami stworzenia własnego sklepu biłem się prawie dwa lata, aż w końcu doszedłem do wniosku, że nie ma się dłużej co zastanawiać, tylko trzeba spróbować coś zrobić. W końcu to nie może się nie udać!

Czym zajmowałeś się przed uruchomieniem sklepu?
Zajmowałem się marketingiem i bardzo modnym ostatnio robieniem startupów. W 2009 roku mało kto wiedział, co to są startupy i dlaczego właściwie nie mówi się na to biznes. Sam chyba nie do końca widziałem różnicę pomiędzy jednym a drugim…

4gift.pl

Ile trwało uruchomienie sklepu?
Tak jak opisywałem już kiedyś na eKomercyjnie.pl, całość prac zajęła około 4 miesięcy. To dużo czasu, a mimo to jak zawsze na start nie wszystko było idealnie. Zaczynaliśmy ze śmieszną na dziś ilością produktów, bo około 30 sztuk. Pozwalało nam to zaskakiwać klientów i szybko dodawać sporo nowości. Dobrze wstrzeliliśmy się też w sezon, bo wystartowaliśmy 15 listopada, czyli tuż przed początkiem zakupów mikołajkowo-świątecznych.

Dlaczego wybrałeś właśnie branżę gadżetów?
Po pierwsze znałem tę branżę. Wiedziałem, że jest w niej potencjał na kolejne sklepy. Miałem też świadomość, że działa się na normalnej marży, a nie na patologicznych kilku procentach.

4gift.pl-2

Jakim budżetem dysponowałeś na początku e-handlowej działalności?
Budżet był bardzo skromny, bo łącznie wynosił około 10-15 tys. złotych, które musiało wystarczyć na zakup towaru oraz przygotowanie i postawienie sklepu.

Czy zdecydowałeś się na gotową platformę sklepową czy stworzyłeś własną?
Zdecydowałem się na Magento. Z perspektywy czasu jest to dobry wybór i mogę go polecić innym, chociaż brakuje mi kilku funkcji. Stawiając na Magento trzeba mieć pełną świadomość jego wad i zalet. Wiem, że to kwestia bardzo indywidualna, ale ostatnio przeglądałem większość platform sklepowych i powiem Ci, że przez 3 lata nie pojawił się system, który spełniałby moje wszystkie wymagania (czas start dla marketingowców).

4gift.pl

Ile zamówień pojawiło się w Twoim sklepie w pierwszym dniu/tygodniu po starcie?
W pierwszym dniu to były bodajże 3 zamówienia, ale najważniejsze, że od osób, których nie znam :) Przed startem sprzedaliśmy kilka produktów naszym znajomym i przyjaciołom. W ciągu tygodnia to było kilkanaście zamówień. Zawsze powtarzam, że jestem bardzo dumny z tego, że od pierwszego dnia udaje się nam sprzedawać.

Czym Twój sklep wyróżnia się na tle konkurencji?
Przede wszystkim mocno postawiliśmy na rynek lokalny, dlatego na terenie Warszawy dostarczamy zamówienia sami i robimy to za darmo. Przez pierwsze 2,5 roku dowoziliśmy za darmo każde zamówienie, nawet takie za kilkanaście złotych. Ostatnio wprowadziliśmy ograniczenie i dostawa za darmo jest od 99 zł.
Staramy się wybierać produkty, które są naprawdę fajne i za które możemy ręczyć. Nie dodajemy wszystkiego “jak leci” od naszych dostawców, mimo że pojawiają się nawet takie naciski. Poza tym jesteśmy jak najbardziej uczciwi i fair w stosunku do klienta. Sprzedajemy tylko taki towar, który mamy w naszym magazynie. Wysyłamy błyskawicznie, pakujemy solidnie. Staramy się być tam, gdzie są nasi klienci.

4gift.pl

Jakie działania marketingowe są najbardziej skuteczne w Twoim sklepie?
Najwięcej nowych klientów pozyskujemy dzięki SEO, a w stosunku do obecnych świetnie sprawdza się e-mail marketing. Generalnie wychodzimy z założenia, że warto testować, sprawdzać i optymalizować różne kanały marketingowe. Stąd zabawy z RTB czy sprawdzanie różnych social mediów.

Gdybyś miał teraz robić swój e-sklep, to co zrobiłbyś inaczej?
Przede wszystkim wystartowałbym z większym kapitałem. Na początku nasz rozwój był bardzo ograniczony przez brak pieniędzy, które mogliśmy zainwestować w towar oraz marketing. Poza tym, na pewno lepiej rozegrałbym i zaplanował działania PR w obrębie startu i późniejszego działania sklepu. Jeżeli chodzi o PR to niestety, mamy ciągle straszne braki.

4gift.pl


Wojciech LatoszekWojciech Latoszek – uczestnik pierwszej edycji StartupSchool. Miłośnik gier MMO (niestety, nie ma na nie ostatnio czasu). Właściciel sklepu 4gift.pl. Fan piłki nożnej, MMA, a ostatnio biegania. Marketingowiec z zacięciem do dłubania i psucia kodu.Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Taśma firmowa z logo i adresem sklepu internetowego a wysyłka Pocztą Polską

Pod jednym z naszych poradników z poprzedniego tygodnia, tj. Taśma firmowa, katalogi, wizytówki, ulotki. Czy sklep internetowy powinien w nie zainwestować?, pojawił się komentarz jednego z Czytelników odnośnie problemów z nadaniem paczek oznaczonych taśmą firmową poprzez Pocztę Polską S.A. Postanowiliśmy skontaktować się z rzecznikiem firmy i dowiedzieć się, jakie są możliwości przedsiębiorców w tym zakresie.

Nasz Czytelnik (pozdrawiamy!) zamieścił wczoraj następujące pytanie:

„Witam.
A jak ma się taśma firnowa do realizowania przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej?
Otóż dwa tygodnie temu wysyłałem 5 paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej i do zapakowania użyłem firmowej taśmy na której było widoczne logo i strona www firmy…
Szanowna Pani z okienka kazała mi usunąć znaki reklamowe z taśmy np. zamalować je, tłumaczyła się że nie może z godnie z polityką Poczty Polskiej przyjąć takich paczek, gdyż taśma jest formą reklamy.
Po tej akcji zabrałem paczki i pojechałem do innego urzędu pocztowego i taka sama sytuacja mnie spotkała.

Toteż czy poczta ma jakieś prawa aby odmówić przesłania takich paczek? A może miałem pecha i to był tylko kaprys Pań z w dwóch różnych placówek?”

 
Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali oficjalnym kanałem, jak wygląda polityka Poczty Polskiej w tej sprawie? Dlaczego sprzedawcy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową i korzystają z usług państwowego przewoźnika, nie mogą oznaczać przesyłek własnym logotypem?

Dzisiaj wszystkie wątpliwości w tym zakresie rozwiał Zbigniew Baranowski, Rzecznik Prasowy Poczty Polskiej SA, który wyjaśnił:
 

Zgodnie z regulaminami usług jest to możliwe.

Poniżej przesyłam zapisy regulaminów dla przesyłek Multipaczka, Pocztex, Przesyłka Biznesowa, E-przesyłka:

(…)
Na opakowaniu przesyłki nadawca może umieścić dane adresowe (zgodne z danymi podanymi na nalepce adresowej) oraz własne: odciski pieczęci firmowych, taśmy samoprzylepne, nalepki, napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym (np. logo firmy) pod warunkiem, że:
1) nie utrudniają odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci pocztowych,
2) nie są podobne do znaczków pocztowych i innych znaków opłaty oraz odcisków pieczęci pocztowych lub maszyn do frankowania, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską S.A., jak i przez innych operatorów,
3) nie zawierają znamion korespondencji pisemnej, a w szczególności nie wskazują na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu, z zastrzeżeniem § 25,
4) ich treść i wizerunek nie są zabronione prawem.

(…)
Stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczeniu jest możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych takich jak np.: „Ostrożnie”, „Potwierdzenie odbioru”, „Sprawdzenie zawartości”, „Wartość”.

 
Z kolei w regulaminie paczki pocztowej krajowej (link do źródła) czytamy, że:
 
regulamin-poczty1
regulamin-poczty2
 
Jeżeli zatem spotka Was sytuacja opisana przez naszego Czytelnika, to twardo powołujcie się na regulamin Poczty Polskie j S.A. i śmiało wysyłajcie swoje paczki.

Autor wpisu

1 komentarzy do tekstu

 1. Kiedyś, parę dobrych lat temu, jak startowaliśmy ze sklepem internetowym, używaliśmy do wysyłki naszych towarów standardowych pudełek, a oznaczenia robiliśmy za pomocą drukowanych przez nas owijek z logo firmy, symbolem towaru, adresem, telefonem itp,itd.
  Oczywiście Pani na poczcie kategorycznie odmówiła przyjęcia takiej paczki (z identycznych powodów jak te podane w artykule) i o dziwo (a może powinienem się jednak tego spodziewać) jej decyzję poparła również Pani Kierownik oddziału pocztowego.

  Przyznam szczerze, że poczułem się jak bohater filmów Barei, ale postanowiłem spokojnie wytłumaczyć absurd takiej sytuacji. Cierpliwie dowodziłem, że dzięki zastosowaniu owijek nasz, a także Poczty Polskiej Klient od razu będzie wiedział od kogo otrzymał przesyłkę i co znajduje się w paczce. Odporność na wydawałoby się logiczne argumenty wynosiła jednak niemal 100% i jak sądzę, gdyby nie interwencja ludzi z kolejki, którzy gremialnie wsparli mój apel o odrobinę rozsądku, najprawdopodobniej tych paczek bym nie wysłał.

  Wydawało mi się, że od tego czasu się to zmieniło, ale jak widać nie zawsze i nie wszędzie. Szkoda tylko, że później Poczta Polska się dziwi, że firmy wolą współpracować z kurierami, a wyjście i wysłanie paczki za pośrednictwem ich firmy traktują jako zło konieczne.

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)