eKomercyjnie.pl

Polityka prywatności dla sklepu internetowego – sprawdzony wzór dla Ciebie!

Działalność organizacji prokonsumenckich zwróciła uwagę wielu właścicieli sklepów internetowych na konieczność posiadania zgodnego z prawem regulaminu. Wciąż sporo sprzedawców zapomina jednak, że nie wyczerpuje to obowiązków po stronie e-przedsiębiorcy i wymagane są również: rejestracja zbiorów danych w GIODO, opublikowanie polityki prywatności, posiadanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych i polityki bezpieczeństwa systemu IT.

Coraz częściej w pismach od organizacji prokonsumenckich pojawiają żądania usunięcia braków w zakresie ochrony danych osobowych i ostrzeżenia o podjęciu kroków prawnych w przypadku nie usunięcia uchybień.

Chcesz rozwiązać swoje problemy z wypełnieniem obowiązków związanych z danymi osobowymi, które narzuca prawo? Oto wzór polityki prywatności opracowany przez prawników z doświadczeniem w e-commerce! Wystarczy, że uzupełnisz go swoimi danymi, umieścisz na stronie sklepu i możesz spać spokojnie!

 

 

Dlaczego sklep internetowy potrzebuje polityki prywatności?

Art. 24, 25 i 26 ustawy o ochronie danych osobowych (źródło) mówią wyraźnie o tym, że w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany do wypełnienia szeregów obowiązków, np.

 • podania adresu swojej siedziby i pełnej nazwy,
 • celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 • celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • źródle danych.

Dodatkowo, Administrator danych, czyli każdy sklep internetowy lub sprzedawca Allegro, przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Sposobem na wypełnienie tych obowiązków jest posiadanie polityki prywatności.

Od 21 stycznia 2013 roku weszło w życie nowe Prawo telekomunikacyjne (link), które zakłada obowiązek informowania użytkowników o ciasteczkach (cookies) w komputerach – ten przepis wejdzie w życie 22 marca 2013 r., jednak warto już teraz przygotować się do jego spełnienia.

Ustawy, które wymagają lub dotykają przetwarzania danych osobowych:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 ze zm.).

 

1. Wzór polityki prywatności dla sklepu internetowego

Przygotowany przez prawników eKomercyjnie.pl wzór polityki prywatności dla sklepu internetowego spełnia wszystkie powyższe wymagania, jest także dostosowany do aktualnych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapisów z Prawa telekomunikacyjnego, które wchodzą w życie 22 marca 2013 roku i dotyczą cookies.

Wzór polityki prywatności jest napisany na tyle uniwersalnie, że bez problemu dostosujecie go do specyfiki swojego sklepu internetowego (korzystanie z różnych usług, np. firmy kurierskie, systemy płatności, systemy ratalne czy systemy do e-mail marketingu).

Przykładowy fragment:

 

2. Formularz rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO – instrukcja wypełniania (krok po kroku)

Wraz ze wzorem polityki prywatności przygotowaliśmy również instrukcję wypełniania formularza rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO. Dzięki naszym informacjom nie powinniście mieć żadnych problemów z dotarciem do końca tego procesu.

Przykładowy fragment:

Przypominamy przy okazji, że bazę danych powinien mieć zgłoszony niemal każdy przedsiębiorca prowadzący działalność handlową w Internecie i warto dopełnić tego obowiązku jak najszybciej!

 

3. Co otrzymasz zamawiając Wzór polityki prywatności dla sklepu internetowego + instrukcję GIODO?

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia natychmiast wysyłamy do Ciebie zestaw plików:

 • Wzór polityki prywatności w formacie .pdf
 • Wzór polityki prywatności w formacie .doc, .ods (do edycji, wpisania swoich danych)
 • Instrukcję wypełniania formularza rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO (krok po kroku) w formacie .pdf


Autor wpisu

1 komentarzy do tekstu

 1. Witam, porada dla wszystkich chcących ominąć problemy związane ze zgłaszaniem do GIODO – w ustawie czytamy:

  „Art. 43.  1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: (…)
  8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,”

  Czyli podczas rejestracji pobieramy sam e-mail, a dane osobowe pokroju imię i nazwisko pobierane są dopiero podczas zakupu, w celu wystawienia faktury, lub rachunku – następnie znikają.

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Czerwona Torebka S.A. chce przejąć sklep Merlin.pl!

Spółka akcyjna Czerwona Torebka, która zakłada centra handlowe w całej Polsce (docelowo chce mieć ich 4500), poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nabycia w drodze aportu akcji Merlin.pl S.A. To oznacza, że (oczywiście jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem) niedługo jeden z największych i najstarszych sklepów internetowych będzie miał nowego właściciela. Poprzez przejęcie sklepu spółka planuje dalszy rozwój sieci prowadzonych przez Merlin.pl punktów odbioru poprzez ich lokalizowanie w wybranych obiektach realizowanych pod marką „Czerwona Torebka”.

AdvertisementReklama

Jak możemy przeczytać w oficjalnym raporcie giełdowym spółki Czerwona Torebka:

W treści Listu intencyjnego strony oświadczyły, że ich zamiarem jest realizacja transakcji, w toku której Właściciele wniosą wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez Właścicieli akcji Merlin.pl (stanowiących łącznie 99,60 % w kapitale zakładowym Merlin.pl S.A.) na pokrycie nowych akcji, które wyemitowane zostaną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej określonej w art. 431 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Transakcja”).

Strony Listu intencyjnego ustaliły, iż Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 310.284,80 zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie do 1.551.424 akcji (dalej „Nowe Akcje”). Nowe Akcje powinny być w całości pokryte akcjami stanowiącymi 100% akcji spółki Merlin.pl S.A. Cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie równa ilorazowi wartości 100 % akcji Merlin.pl S.A., wynikającej z wyceny tych akcji, oraz liczby 1.551.424.

Spółka i Właściciele zaproponują objęcie Nowych Akcji, które nie zostaną objęte przez Właścicieli, także innym niż Właściciele akcjonariuszom Merlin.pl (dalej „Wspólnicy Mniejszościowi”). Wspólnicy Mniejszościowi mieliby objąć pozostałe Nowe Akcje, podobnie jak Właściciele, w zamian za wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez te osoby akcji Merlin.pl.

Szczegółowe warunki opisanej wyżej Transakcji strony określą w umowie inwestycyjnej, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu przez Spółkę due dilligence Merlin.pl, złożeniu przez Spółkę wniosku do UOKiK o wyrażenie zgody na koncentrację oraz podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zaoferowania Nowych Akcji Spółki akcjonariuszom Merlin.pl.

Merlin.pl jest jednym z najstarszych polskich sklepów internetowych, założonym w 1998 roku. Swoją działalność rozpoczął jako księgarnia, jednakże w ciągu kolejnych lat rozszerzył asortyment o zabawki, elektronikę użytkową, drobne RTV i AGD, kosmetyki, odzież oraz artykuły sportowe.

Merlin.pl oferuje swoim klientom dostawę nabytych towarów pod wskazany adres, a także możliwość ich odbioru w tzw. punktach odbioru. Dwa z takich punktów zlokalizowane zostały w pasażach handlowych „Czerwona Torebka”, które zostały zrealizowane i są zarządzane przez spółki z grupy kapitałowej spółki „Czerwona Torebka” S.A. (w miejscowościach: Słupsk oraz Białogard).

Poprzez przejęcie Merlin.pl Spółka planuje dalszy rozwój sieci prowadzonych przez Merlin.pl punktów odbioru poprzez ich lokalizowanie w wybranych obiektach realizowanych pod marką „Czerwona Torebka”. Dzięki takiemu rozwiązaniu Merlin.pl będzie miał możliwość dotarcia bezpośrednio do klienta detalicznego za pośrednictwem punktów odbioru osobistego, których liczba osiągnąć ma nawet do 4.500. Natomiast spółki z grupy kapitałowej spółki „Czerwona Torebka” S.A. pozyskają kolejnego najemcę, generującego znaczący ruch klienta i wyróżniającego pod tym względem pasaże „Czerwona Torebka”, w których będzie można dokonać odbioru zmówionych towarów.

Źródło: notowania.pb.pl

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Ścieżki w Google Analytics – podstawowa broń w arsenale e-commerce managera

W każdym sklepie internetowym użytkownik, który chce złożyć zamówienie musi przejść przez kilka obowiązkowych kroków, których nijak nie da się pominąć. Nie da się złożyć zamówienia bez wyboru formy dostawy i płatności oraz podania danych dostawy.

Te kilka kroków, które prowadzą od koszyka do potwierdzenia zamówienia zwiemy ścieżką składania zamówienia (ang. checkout). Efektywność tej ścieżki, czyli procent użytkowników, którym udaje się przejść od koszyka do strony podziękowania jest jedną z kluczowych metryk w każdym biznesie e-commerce.

Jak więc na bieżąco monitorować efektywność tej ścieżki? Jak identyfikować jej słabe punkty, by móc je poprawiać i efektywnie podnosić współczynnik efektywności ścieżki? Oczywiście najlepiej to zrobić z wykorzystaniem Google Analytics.

AdvertisementReklama

Największym plusem ścieżek w Google Analytics jest łatwość ich analizy. Spójrzmy tylko na poniższy przykład ścieżki składania zamówienia – bardzo szybko widzimy, że największe problemy użytkownicy mają przy przejściu z koszyka do logowania, a następnie przy podaniu danych. Tymi dwoma krokami powinniśmy zająć się na samym początku, jeżeli chcielibyśmy podnieść efektywność prezentowanej ścieżki i zwiększyć współczynnik konwersji tego sklepu internetowego.

Najfajniejsze jest to, że z analizy ścieżek może skorzystać każdy. Tutaj przeczytacie o tym, jak Answear.com zwiększył swój współczynnik konwersji o blisko 9% dzięki optymalizacji konwersji ścieżki zakupowej.

Ścieżki w Google Analytics

Każdą akcję użytkownika, która ma dla nas wartość (a najważniejszą z nich jest złożenie zamówienia) możemy śledzić w Google Analytics na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest śledzenie e-commerce (o którego instalacji pisałem w poprzednim artykule na eKomercyjnie.pl), a drugim z nich jest śledzenie celów.

Ścieżki są niestety powiązane tylko i wyłącznie z celami. Nie ma możliwości stworzenia ścieżki prowadzącej do transakcji e-commerce.

W związku z tym, jeżeli chcemy śledzić ścieżkę składania zamówienia, to musimy skonfigurować w Google Analytics cel, który będzie mierzył liczbę złożonych zamówień. W jego obrębie będziemy mogli zdefiniować upragnioną ścieżkę.

Nowy cel możemy ustawić w sekcji administratora Google Analytics:

Konfigurując cel i ścieżkę musimy zwrócić uwagę na cztery elementy:

1. Typ celu – w przypadku transakcji naszym celem zazwyczaj będzie docelowy URL, czyli adres strony podziękowania za złożenie zamówienia.

2. URL celu – w tym miejscu musimy wpisać URL, który będzie nam pasował tylko i wyłącznie do strony podziękowania za złożenie zamówienia. Mamy do wyboru kilka typów dopasowania: ścisłe, części głównej, wyrażenia regularnego. Nie będę dokładnie opisywał każdego z nich – dość dobrze zostało to przedstawione w pomocy Google Analytics a o wyrażeniach regularnych poczytacie na blogu Conversion – tutaj.

Najważniejsze do zapamiętania jest to, że zawsze pomijamy w tym miejscu domenę (przykładowo dla strony podziękowania – link).

3. Wartość celu – w tym miejscu powinniśmy wpisać 0 w przypadku śledzenia tego samego celu, który śledzimy za pomocą funkcjo e-commerce (bo już tam przekazujemy do Google Analytics wartości transakcji).

4. Ścieżka do celu – w momencie, gdy chcemy, aby w ramach danego celu była śledzona także ścieżka, powinniśmy zaznaczyć opcję „Użyj ścieżki”. Następnie będziemy musieli skonfigurować poszczególne kroki pamiętając o kilku elementach:

 • a) ostatnim krokiem w ścieżce jest cel, który skonfigurowaliśmy wpisując „URL celu” – nie musimy go ponownie wpisywać jako ostatni krok ścieżki (staje się on nim automatycznie)
 • b) ustawienie typu dopasowania przy szczegółach celu wpływa na typ dopasowania wykorzystywany w ścieżce. Jeżeli tak jak tutaj, przy URL celu ustawiliśmy Typ dopasowania na „Dopasowanie wyrażenia regularnego”, to w ten sam sposób nasze URLe zostaną dopasowane przy ścieżce
 • c) opcja „wymagany krok” wpływa jedynie na raport Wizualizacji ścieżki. Oznacza to, że jeżeli będziemy mieli dwa identyczne cele z taką samą ścieżką, ale w jednym będzie zaznaczona opcja „wymagany krok” przy pierwszym kroku ścieżki, to różnice zobaczymy tylko w raporcie wizualizacji ścieżek. To ustawienie nie wpłynie nam na liczenie realizacji celu (czyli tak w jednym, jak i w drugim celu będziemy mieli taką samą liczbę realizacji).

Tak ustawioną ścieżkę możemy analizować w dwóch świetnych raportach:

A. Wizualizacja ścieżek (już wcześniej wspominana):

Dzięki temu raportowi wiemy:

 1. ilu użytkowników wypełniło cel
 2. jaki procent z tych, którzy ścieżkę rozpoczęli, dotarło do celu
 3. ilu użytkowników oraz jaki ich procent przechodzi do kolejnego kroku
 4. ilu użytkowników wchodzi do danego kroku ścieżki z pominięciem poprzednich
 5. ilu użytkowników dotarło do danego kroku
 6. ilu użytkowników opuściło ścieżkę na każdym kroku

Określenie „użytkowników” nie jest do końca precyzyjne. Tak naprawdę, w raporcie wizualizacji ścieżek prezentowana jest liczba unikalnych odsłon każdego kroku. Jeżeli jeden użytkownik w trakcie swoich odwiedzin zobaczył stronę koszyka 3 razy, to w raporcie zobaczymy tylko 1 unikalną odsłonę.

B. Proces celu:

Dzięki procesowi celu znacznie łatwiej dostrzeżemy w którym miejscu użytkownicy wracają pomiędzy krokami (jak np. tutaj widoczny jest szeroki strumień użytkowników, którzy wracają z kroku logowania do koszka — pytanie, dlaczego?).

O czym warto jeszcze pamiętać przy okazji konfiguracji ścieżek?

 

1. Liczba realizacji celu i złożonych transakcji rzadko będą się zgadzały

Zazwyczaj liczba złożonych transakcji będzie wyższa niż liczba realizacji celu złożenia zamówienia. Wynika to z faktu, że w trakcie pojedynczych odwiedzin, jeden użytkownik może złożyć kilka zamówień — raporty e-commerce zaraportują nam wtedy prawdziwą liczbę transakcji, natomiast raporty celu pokażą nam jedynie pojedynczą realizację celu na odwiedziny.

 

2. Strony nie muszą wystąpić w sekwencji, żeby ścieżka została zaliczona

Jeżeli nasza ścieżka składałaby się z następujących kroków:

/koszyk > /logowanie > /podanie-danych > /wybor-plantosci > /potwierdzenie > /podziekowanie

to w trakcie odwiedzin użytkownik nie musi przejść tych kroków po kolei, aby ścieżka została zaliczona. Równie dobrze zostaną zaliczone następujące ścieżki:

/koszyk > /wybor-plantosci > /logowanie > /podanie-danych > /potwierdzenie > /podziekowanie

/logowanie > /podanie-danych > /koszyk > /wybor-plantosci > /potwierdzenie > /podziekowanie

 

3. Środkowe strony ścieżki nie muszą być odwiedzone, by ścieżka została policzona

Korzystając z przykładu z poprzedniego punktu, ścieżka zostanie również policzona dla odwiedzin w trakcie których użytkownik obejrzał takie strony:

/koszyk > /podanie-danych > /wybor-plantosci > /potwierdzenie > /podziekowanie

/koszyk > /potwierdzenie > /podziekowanie

Powyższa uwaga ma także dodatkową implikację. Jeżeli krok późniejszy (czyli np. /podziekowanie) ma większą liczbę unikalnych odsłon niż krok poprzedzający (np. /potwierdzenie), to liczba unikalnych odsłon kroku poprzedzającego zostanie sztucznie napompowana. Oznacza to, że nigdy nie będziemy mieli większej liczby unikalnych odsłon późniejszego kroku, niż wcześniejszego.

 

4. Brak zmiany URLa pomiędzy krokami można ominąć za pomocą wirtualnych odsłon

Częstą sytuacją jest, że pomimo tego, że użytkownik przechodzi dalej pomiędzy kolejnymi krokami ścieżki, to URL w przeglądarce pozostaje bez zmian. W takich przypadkach warto wykorzystać wirtualne odsłony i na ich podstawie stworzyć ścieżkę (o wirtualnych odsłonach poczytacie tutaj).

 

5. Raport wizualizacji ścieżki nie działa wstecz

Tak samo jak liczenie realizacji celów, tak i raport wizualizacji ścieżki nie działa wstecz. Oznacza to, że możemy analizować dane dopiero od dnia skonfigurowania celu. Dlatego powinniście pospieszyć się i skonfigurować śledzenie ścieżek tak szybko jak to możliwe.

Podpowiedź: na szczęście raport procesu celu działa wstecz. Jeżeli do tej pory nie mieliście skonfigurowanych ścieżek, to z raportu procesu celu będziecie mogli korzystać praktycznie od chwili skonfigurowania ścieżki :)

 

6. W raporcie wizualizacji ścieżki nie ma opcji segmentów zaawansowanych

Niestety, pomimo tego, że segmentacja jest podstawową techniką analizy danych, nie mamy możliwości segmentacji raportu wizualizacji ścieżek. Tutaj też z pomocą przychodzi nam raport procesu celu, który tę funkcję umożliwia.

Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać do analizy ścieżek. Jest to naprawdę podstawowe narzędzie i broń z której powinien korzystać każdy właściciel sklepu internetowego. Jeżeli tylko zależy Ci na efektywności Twojej witryny, a do tej pory nie miałeś skonfigurowanych ścieżek w Google Analytics, to powinieneś w tej chwili zasiąść do ich ustawienia z wykorzystaniem powyższych wskazówek. Powodzenia!

 

Autorem powyższego poradnika jest Paweł Ogonowski z Conversion.pl. Paweł o sobie pisze tak: łącząc swoje zamiłowanie do analizy danych ilościowych i jakościowych z umiejętnością projektowania badań marketingowych wyniesioną z Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej jestem pasjonatem optymalizacji konwersji. Uwielbiam testować i poprawiać komunikat marketingowy online by przynosił on oczekiwane rezultaty.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)