eKomercyjnie.pl

RODO „na spokojnie”. Co musisz zrobić w swoim sklepie internetowym i firmie do/od 25 maja 2018 roku? (żeby nie zwariować)

Od dłuższego czasu we wszelkiej maści „mediach” (nie tylko branżowych) panuje atmosfera histerii związana z RODO. Cała sytuacja przypomina jako żywo podobne „kryzysy” z przeszłości: 25 grudnia 2014 wejście w życie ustawy o prawach konsumenta, 9 stycznia 2016 roku wejście w życie unijnego rozporządzenia wprowadzającego ODR.

AdvertisementReklama

W tym miejscu chciałoby się w tym miejscu sparafrazować Andrzeja Sapkowskiego z Narrenturm:

„Nie sprawdziły się mroczne proroctwa ekspertów, przepowiadających nadejście końca e-commerce dość precyzyjnie – na rok mianowicie 2014, miesiąc grudzień, czwartek po Wigilii. Ale cóż – minął 2014, przyszedł 2015, a po nim 2016 – i nic. Nie nastały Dni Kontroli i Kary, poprzedzające nadejście Ostatecznej Upadłości. (…) Koniec e-commerce nie nastąpił. Branża nie zginęła…”

Jako eKomercyjnie.pl zapewniamy Was, że również 25 maja 2018 roku nie nastąpi katastrofa.

O ile prowadziliście do tej pory swój biznes zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych możecie być pewni, że wprowadzenie wymaganych zmian nie zajmie Wam tak wiele czasu i nie wymaga wbrew pozorom rewolucyjnych zmian w Waszej firmie.

Nie chcąc być gołosłownym, garść przykładów z autopsji – wprowadzenia RODO w różnych działalnościach, które to wdrożenia już wykonaliśmy:

 • agencja reklamowa – 1 dzień,
 • kancelaria prawna – 2 dni,
 • księgarnia internetowa – 2 dni,
 • praktyka neuropsychologa – 1 dzień,
 • praktyka seksuologa – 3 dni,
 • wydawnictwo – 1 dzień.

Tyle czasu poświęciliśmy na dostosowanie powyższych firm do… no właśnie do RODO, gdyż ustawy jak nie było tak nie ma.

Ustawy jak nie było, tak nie ma…

Ustawa o ochronie danych osobowych mająca na celu implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanego jako RODO lub GDPR) została uchwalona przez Sejm 10 maja 2018 roku i trafiła do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 11 maja trafiła do Senatu, a Senat bez żadnych poprawek skierował ją do Sejmu, który to przekazał (dalej bez uwag) 17 maja do podpisu do Prezydenta.

Postęp prac możecie obserwować pod tymi linkami:

Nie znaczy to oczywiście, że 25 maja 2018 roku Wasza firma nie być dostosowana do RODO. Musi, ale z braku ustawy musicie oprzeć zmiany o RODO i ostatnią wersję procedowanej ustawy. Prawdopodobnie, będzie już znany tekst finalny ustawy, ale nie będzie jeszcze ona prawidłowo ogłoszona.

Co trzeba zrobić w swoim sklepie internetowym?

Nie mamy zamiaru opisywać krok po kroku wszystkich niuansów na temat tego, co musicie zmienić w swoich firmach w zakresie ochrony danych osobowych. Internet jest pełen lepszych lub gorszych artykułów na ten temat, a w księgarniach znajdziecie kilka książek na temat RODO.

Upraszczając do minimum, aby dostosować się do RODO musicie zmienić w swoim sklepie politykę prywatności i regulamin, a w firmie wdrożyć procedury i rozwiązania zgodne z RODO, w tym odebrać zgody marketingowe.

Najlepiej skorzystać z przygotowanych i dedykowanych e-commerce rozwiązań. Samodzielnie zmiany w tak wrażliwym obszarze jak ochrona danych osobowych są ryzykowne i pracochłonne.

eKomercyjnie od lat dostarcza regulaminy, polityki prywatności i dokumentacje związaną z ochroną danych osobowych. Z naszych rozwiązań skorzystało przez ostatnie lata ponad dwa tysiące firm. Proste we wdrożeniu, w 100% zgodne z prawem polskim i unijnym, objęte rocznym pakietem aktualizacyjnym, są idealnym rozwiązaniem problemu.

W przypadku, kiedy przy wdrożeniu potrzebna byłaby Ci pomoc, również chętnie jej udzielimy, a nawet wdrożymy RODO w Twojej firmie.

Produkty przygotowane dla Ciebie:

Nasze wzory dokumentów regulaminu RODO oraz polityki prywatności RODO są opracowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE („ODR”)
 • Kodeks cywilny w zakresie zawierania umów-kupna sprzedaży
 • Kodeks dobrych praktyk

Aktualizacja dokumentów do wersji 14.2, która jest objęta roczną licencją na prawa autorskie (z możliwością przedłużenia).

Pakiet przeznaczony jest dla różnego typu podmiotów przetwarzających dane osobowe, przy zastrzeżeniu, że nie są to dane o charakterze medycznym. Dodatkowo w pakiecie znajdują się dokumenty, które można wykorzystać prowadząc sklep internetowy, lub inne działania, które wiążą się z pozyskiwaniem danych osobowych za pośrednictwem witryny internetowej.

Dokumentację opracowano zgodnie z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

SPIS DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W PRODUKCIE:

 1. Spis dokumentów
 2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 3. Rejestr czynności przetwarzania
 4. Wzór upoważnienia i odwołania upoważnienia do przetwarzania danych
 5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 6. Analiza Ryzyka i Ocena Skutków Przetwarzania Danych Osobowych
 7. Tabela do Analiza Ryzyka i Oceny Skutków Przetwarzania Danych Osobowych
 8. Ewidencja incydentów naruszeń ochrony danych osobowych
 9. Zgłoszenie w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych
 10. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 11. Ewidencja umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 12. Informacja dla klientów
 13. Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna
 14. Ewidencja udostępnień danych osobowych
 15. Polityka prywatności

W pakiecie znajduje się także instrukcja / przewodnik informujący o tym, jak korzystać z całego pakietu i od czego zacząć wdrażanie zasad RODO oraz szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych dokumentów.

Odbiór zgód marketingowych

Zgodnie z RODO klienci sklepu muszą być informowani o cookies, a zatem również tych cookies związanych z marketingiem np. od Google, Facebook itp.

W związku z tym informacja taka powinna znaleźć się w polityce prywatności i nasz wzór zawiera takie informacje. Powinniśmy wskazać jakie cookies umieszczamy na urządzeniu klienta, na jak długo i w jakim celu. A w wersji skróconej informacja taka powinna pojawić się w formie podobnej jak do tej pory informacja o stosowaniu cookies przez stronę. Wskazane jest jednak, aby oprócz samej informacji o możliwości blokowania cookies, odebrać zgodę na umieszczanie cookies o charakterze marketingowym.

Zapytanie i odnotowanie zgody jest dla nas korzystne, gdyż pozwala w zgodzie z prawem prowadzić np. remarketing, personalizować ofertę dla klienta na stronie itp. Najprościej taką zgodę odebrać tak, jak do tej pory działano z cookies – czyli komunikatem (pop-up, inne), który zaprezentować użytkownikowi po wejściu na stronę sklepu.

O czym powinienem poinformować swoich klientów? Czy mam wysyłać e-mail z pytaniem / prośbą o pozostanie w mojej bazie?

Klientów należy powiadomić o zmianie regulaminu i polityki prywatności. Zależnie od rodzaju wyrażonej wcześniej zgody na działania marketingowe, może być konieczne uzyskanie ponownej zgody na przetwarzania danych w określonym celu.

O ile w przypadku prawidłowo odebranej zgody na otrzymywanie newslettera (Double Opt–In) nie ma konieczności odbierania ponownej zgody, a klient w każdej chwili ma prawo nie tylko zrezygnować z otrzymywania newslettera, a wręcz do bycia zapomnianym/usunięcia danych. Warto jednak wykorzystać okazję do wysłania informacji o uprawnieniu w celu odświeżenia i oczyszczenia bazy danych np. dwa linki – zgadzam się (strona główna sklepu / promocja) nie zgadza (link wypisujący).

Natomiast konieczne jest odebranie zgody klienta na działania reklamowo / marketingowe, gdyż zapewne nie były one odbierane np. profilowanie / dostosowywanie oferty sklepu do preferencji klienta.

Klienci, którzy dokonali zakupu i ich dane pozostają w bazie na czas wymagany prawem np. ustawa o rachunkowości i znajdują się tam na podstawie umowy, a nie zgody.

E-mail o zmianie regulaminu – gotowy szablon:

Dzień dobry

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

Aby jak najlepiej przygotować się do ochrony Twoich praw wynikających z wprowadzanych przepisów, zmieniliśmy odpowiednie zapisy w obowiązującym regulaminie sklepu internetowego.

Zmiana dotyczy przede wszystkim szczegółów dotyczących polityki prywatności, która znajduje się pod adresem sprawdzonysklep.pl/polityka-prywatnosci

Opisywane zmiany będą obowiązywać od 25 maja 2018 r., ale już dziś możesz się z nimi zapoznać klikając tutaj: sprawdzonysklep.pl/regulamin

<PODPIS ADMINISTRATORA DANYCH / STOPKA>

Ścieżka zakupowa

W przypadku koszyka i ścieżki zakupowej upewniamy się, czy nasza ścieżka zakupowa zawiera pola odbierania poszczególnych oświadczeń od klienta (nie wszystkie występują w każdym sklepie i zależnie od ścieżki zakupowej mogą/muszą być odbierane na innym etapie):

 • akceptacja regulaminu i polityki prywatności;
 • oświadczenia o poinformowaniu o prawie do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od wydania przedmiotu umowy i przerzucenie kosztu zwrotu na konsumenta;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
 • zgoda na przekazywanie danych do zewnętrznych systemów zbierania opinii (jeśli korzystamy, każdego osobno);
 • zgody na przesyłanie wiadomości handlowych (newsletter);
 • zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutku rozpoczęcia świadczenia w postaci utraty prawa do odstąpienia od umowy.

Powyższe zgody powinny być rejestrowane i odnotowywane w systemie sklepy internetowego (lub w inny, skuteczny sposób) gdyż, jeśli klient stwierdzi, że nie był poinformowany w którejś z tych kwestii i będzie chciał np. wydłużyć prawo do odstąpienia od umowy lub otrzymać zwrot kosztu odesłania produktu w ramach prawa do odstąpienia od umowy to dowód, że został poinformowany spoczywa na e-sklepie. Bez odebrana tych oświadczeń zamówienie nie powinno być możliwe do złożenia!

Propozycje zapisów w ścieżce zakupowej od eKomercyjnie.pl

Akceptacja regulaminu:

„Zapoznałem się i akceptuję regulamin i politykę prywatności sklepu SprawdzonySklep.pl.”

Oświadczenie o poinformowaniu o prawie do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od wydania przedmiotu umowy i przerzucenie kosztu zwrotu na konsumenta:

„Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okresie 14 dni od wydania rzeczy oraz, że poniosę koszt dostarczenia zwracanych rzeczy.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO).”

lub wersja rozszerzona:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem).”

Zgoda na przesyłanie wiadomości handlowych (newsletter):

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji marketingowych od firmy XXX (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem). Wiem, że dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub całkowitego usunięcia (bycia zapomnianym). Udostępniam je dobrowolnie. Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności sklepu SprawdzonySklep.pl.”

Zgoda na przekazywanie danych do zewnętrznych systemów zbierania opinii (jeśli korzystamy, każdego osobno):

„Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e-mail do NAZWA PODMIOTU z siedzibą w MIASTO oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz NAZWA PODMIOTU, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem).”

Produkty cyfrowe:

„Składając zamówienie na produkty cyfrowe, zgadzasz się, że ich zawartość zostanie Ci udostępniona natychmiast, w związku z czym tracisz prawo do odstąpienia w tym zakresie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w 14 dni od momentu wydania rzeczy.”

Produkty przygotowane dla Ciebie:

Nasze wzory dokumentów regulaminu RODO oraz polityki prywatności RODO są opracowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE („ODR”)
 • Kodeks cywilny w zakresie zawierania umów-kupna sprzedaży
 • Kodeks dobrych praktyk

Aktualizacja dokumentów do wersji 14.2, która jest objęta roczną licencją na prawa autorskie (z możliwością przedłużenia).

Pakiet przeznaczony jest dla różnego typu podmiotów przetwarzających dane osobowe, przy zastrzeżeniu, że nie są to dane o charakterze medycznym. Dodatkowo w pakiecie znajdują się dokumenty, które można wykorzystać prowadząc sklep internetowy, lub inne działania, które wiążą się z pozyskiwaniem danych osobowych za pośrednictwem witryny internetowej.

Dokumentację opracowano zgodnie z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

SPIS DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W PRODUKCIE:

 1. Spis dokumentów
 2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 3. Rejestr czynności przetwarzania
 4. Wzór upoważnienia i odwołania upoważnienia do przetwarzania danych
 5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 6. Analiza Ryzyka i Ocena Skutków Przetwarzania Danych Osobowych
 7. Tabela do Analiza Ryzyka i Oceny Skutków Przetwarzania Danych Osobowych
 8. Ewidencja incydentów naruszeń ochrony danych osobowych
 9. Zgłoszenie w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych
 10. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 11. Ewidencja umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 12. Informacja dla klientów
 13. Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna
 14. Ewidencja udostępnień danych osobowych
 15. Polityka prywatności

W pakiecie znajduje się także instrukcja / przewodnik informujący o tym, jak korzystać z całego pakietu i od czego zacząć wdrażanie zasad RODO oraz szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych dokumentów.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Dokumentacja RODO dla e-commerce

Chcesz rozwiązać swoje problemy z wypełnieniem WSZYSTKICH obowiązków związanych z danymi osobowymi, które narzuca prawo? Nie chcesz narazić się na sporą karę finansową, związaną z brakiem potrzebnej dokumentacji?

Właśnie dlatego stworzyliśmy produkt Dokumentacja RODO dla e-commerce. Pakiet przeznaczony jest dla różnego typu podmiotów przetwarzających dane osobowe, przy zastrzeżeniu, że nie są to dane o charakterze medycznym. Dodatkowo w pakiecie znajdują się dokumenty, które można wykorzystać prowadząc sklep internetowy, lub inne działania, które wiążą się z pozyskiwaniem danych osobowych za pośrednictwem witryny internetowej.

Dokumentację opracowano zgodnie z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

SPIS DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W PAKIECIE:

 1. Spis dokumentów
 2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 3. Rejestr czynności przetwarzania
 4. Wzór upoważnienia i odwołania upoważnienia do przetwarzania danych
 5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 6. Analiza Ryzyka i Ocena Skutków Przetwarzania Danych Osobowych
 7. Tabela do Analiza Ryzyka i Oceny Skutków Przetwarzania Danych Osobowych
 8. Ewidencja incydentów naruszeń ochrony danych osobowych
 9. Zgłoszenie w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych
 10. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 11. Ewidencja umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 12. Informacja dla klientów
 13. Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna
 14. Ewidencja udostępnień danych osobowych
 15. Polityka prywatności

W pakiecie znajduje się także instrukcja / przewodnik informujący o tym, jak korzystać z całego pakietu i od czego zacząć wdrażanie zasad RODO oraz szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych dokumentów.

AdvertisementReklama

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Jak najszybciej można zwiększyć konwersję w sklepie internetowym?

Ruszamy na eKomercyjnie.pl z zupełnie nowym cyklem artykułów! Pytania i odpowiedzi e-commerce mają na celu przede wszystkim dostarczenie kompleksowej wiedzy w przystępnej formie. Chcemy prezentować odpowiedzi tak, jakby jeden właściciel sklepu internetowego zapytał wprost innego kolegę lub koleżankę po fachu o poradę. Bez posługiwania się uniwersalną kwestią „to zależy od…”, tylko krótko, rzeczowo i na temat.

Z tego powodu zaprosiliśmy do cyklu praktyków, którzy przede wszystkim prowadzą swoje sklepy internetowe. Zaczynamy od dość fundamentalnego pytania: „Jak najszybciej można zwiększyć konwersję w sklepie internetowym?”, a odpowiedzieli na nie: Wojciech Latoszek (4gift.pl), Jakub Stróżyński (Tuszmarkt.pl), Marcin A. Dobkowski (Madbooks) i moja skromna osoba.

Jeżeli chcielibyście zobaczyć swoje pytanie w tym cyklu wraz z odpowiedziami specjalistów, to zapraszamy ich do przesyłania na adres redakcji.

jak-zwiekszyc-konwersje-esklep

Na pytanie odpowiada Wojciech Latoszek ze sklepu internetowego 4gift.pl:

Zamiast skupiać się na kolorze przycisków „Dodaj o koszyka”, albo kombinować z tym czy najpierw poprosić o maila, a dopiero następnie o telefon, warto zwrócić uwagę na kwestie kluczowe.

Ciągle masa sklepów wymusza na użytkowniku rejestrację, nie oferując mu nic w zamian. Cały czas spotykam sklepy w których muszę dłuższą chwilę zastanawiać się co kliknąć, żeby dodać produkt do koszyka. To są realne bariery zakupowe, dlatego na optymalizacji formularzy skupmy się dopiero po sprawdzeniu tego, czy tutaj wszystko gra.

Dajmy użytkownikowi możliwość odbioru i płatność za towar w wygodny dla niego sposób, zbudujmy zaufanie, pokażmy wszystkie koszty na stronie produktu, nie wymagajmy zbyt wielu informacji. Wiem, że dla sporej części z Was są to rzeczy oczywiste, ale niestety bardzo często one ciągle kuleją.

Zwróćcie uwagę jak często użytkownik trafia z reklam na produkty niedostępne, ale także takie o wydłużonym czasie dostawy. Tego typu kampanie bardzo mocno zaburzają konwersję. Rozdzielcie je na osobne kanały, informujcie od razu o dłuższym czasie oczekiwania. Prowadźcie takie działania, które docierają do odpowiednio posegmentowanych grup docelowych. Jasne, że nie jest to zawsze możliwe ale na poziomie kampanii produktowych spokojnie można testować różnych odbiorców.

Podsumowując – najpierw audyt kampanii marketingowych i procesu zakupowego, zmniejszenie barier, a dopiero na końcu sama optymalizacja najlepiej po odpowiednich testach.

Odpowiada Jakub Stróżyński, sklep internetowy Tuszmarkt.pl:

Konwersja w sprawnie działającym sklepie powinna wynosić od ok. 2% do 2,5%. Przedstawię w punktach przykłady, które poprawiają konwersję w sklepach internetowych.

 1. ustal źródła konwersji (SEO, SEM, porównywarki, RTB etc.), dopracuj lub usuń źródła nieprzynoszące korzyści
 2. ogranicz wstępną rejestrację klienta do dwóch pól (email + hasło)
 3. skróć koszyk do maksymalnie dwóch etapów oraz usuń wszystkie informacje, które odciągają klienta od złożenia zamówienia (kategorie, wyszukiwarka etc.)
 4. przedstaw produkt najbardziej atrakcyjne, jak tylko się da (zdjęcia, opisy), testuj różne kolory buttona „dodaj do koszyka”
 5. przedstawiam klientowi tylko to czego szuka, personalizuj go na podstawie danych z poprzednich wizyt
 6. postaw na opinie o produktach i sklepie, wyróżnij je na karcie produktu
 7. zastanów się co wyróżnia się na tle konkrecji (cena, ilość dni na zwrot, bezproblemowa reklamacja, etc) i przedstaw to w sposób obrazkowy
 8. zadbaj o dobrą nawigację oraz wyszukiwarkę, 80% użytkowników korzysta właśnie z wyszukiwarki w celu odnalezienia produktu
 9. nasze badania wskazują że klienci nie czytają więc staraj się przedstawiać informacje obrazkowo
 10. buduj relację z klientem, nie bądź korporacją bez imienia i nazwiska
 11. traktuj testy A/B i UX z wielką rezerwą, one przynoszą rezultaty przy bardzo dużym ruchu lub przy małej ilości produktów.

Odpowiada Marcin Dobkowski, księgarnia internetowa MadBooks.pl:

Na tak postawione pytanie przewrotnie można odpowiedzieć – obniżyć ceny o 50 lub więcej %… Warto na wstępie powiedzieć, że kiedy mówimy o „konwersji” mówimy w istocie o: liczbie konwersji, współczynniku konwersji i koszcie konwersji. Jak łatwo zauważyć kluczowy jest ostatni parametr, gdyż nie każda konwersja jest dla nas korzystna z ekonomicznego punktu widzenia.

Celem „konwersyjnym” sklepu powinno być więc zdobycie jak największej liczby konwersji (zamówień) przy utrzymaniu kosztu konwersji na akceptowalnym dla sklepu poziomie (koszt pozyskania klienta mniejszy od zysku z zamówienia). Źródła ruchu różnią się kosztem konwersji i średnią wartością zamówienia więc współczynnik konwersji nie jest kluczowym czynnikiem (choć oczywiście im wyższy, tym lepiej).

Na wstępie zacząłbym od:

 • sprawdzenia konkurencji i zweryfikowanie atrakcyjności oferty;
 • sprawdzenia szybkości i skuteczności działania wyszukiwarki sklepowej;
 • sprawdzenia szybkości działania strony www;
 • sprawdzenia ścieżki zakupowej pod kątem wygody składania zamówień;
 • telefon, chat, e-mail… – szybka, sprawna, spersonalizowana komunikacja z klientem;
 • bonus/rabat/upominek za pierwszy zakup i program lojalnościowy;
 • darmowej dostawy przy większych zamówieniach;
 • wprowadzenia mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków;
 • zwiększenia liczby źródeł ruchu opartych o system CPS/CPA;
 • listy subskrypcyjnej + e-mail marketing.

Moim zdaniem jednak pytanie powinno brzmieć: „Co sprawdzić/zrobić w sklepie internetowym, żeby jak najszybciej zaczął zarabiać?” A na tak postawione pytanie… chętnie kiedyś odpowiem.

Odpowiada Krzysztof Bartnik, redaktor naczelny eKomercyjnie.pl:

Postawione na początku pytanie rozumiem w ten sposób: co mam dokładnie zrobić w swoim sklepie internetowym, żeby bez zwiększania wydatków na promocję (kluczowa rzecz!) zwiększyć liczbę zamówień? W tej sytuacji zdecydowanie skupiłbym się na jednym aspekcie, który jest kluczowy w niemal każdej transakcji – ZAUFANIU i sposobie jego budowania w ramach swojej witryny.

Nie chodzi tutaj o takie rzeczy jak dodanie informacji o bezpieczeństwie danych wprowadzanych w sekcji koszyka, bo zakupiliśmy certyfikat SSL (choć oczywiście zaznaczenie tego faktu pomoże!), ale każdym etapie „przebywania” potencjalnego klienta w sklepie internetowym.

Jak budować zaufanie wśród kupujących? Najlepiej pokazać tutaj swój profesjonalizm poprzez:

 • dopracowane opisy produktów (wiem, co sprzedaje i Ci kompleksowo doradzam”)
 • szybko reagującą obsługę telefoniczną / livechat / email („nie bój się o nic zapytać, po to jesteśmy, żeby Ci odpowiedzieć!”)
 • pokazanie opinii zadowolonych klientów z zakupów w sklepie (social proof)
 • dostarczanie rzetelnych informacji na temat transakcji – od dostępności produktu, przez czas realizacji zamówienia, aż do kosztów dostawy w najszybszy możliwy sposób (niczego nie ukrywam, nie musisz kompletować koszyka, żeby zobaczyć ile dokładnie zapłacić”)
 • brak wymuszania czegokolwiek na konsumencie – czy to zgadzania się w ostatniej chwili na ekstra opłatę za płatność czy konieczność zakładania konta (sprzedaję tak, jak sam chce kupować!)
 • kompleksową odpowiedź na pytanie „dlaczego warto kupować właśnie w tym sklepie?” (pokazuję bonusy za zakup właśnie w moim sklepie, a nie u konkurencji oddalonej o dwa kliknięcia”)
 • przygotowuj i wysyłaj nie tylko komunikaty czy maile z ofertami, ale też czysto informacyjne (daj się poznać, pokaż, że przede wszystkim interesują Cię korzyści dla kupującego)

Przedstawienie powyższych pomysłów w formie graficznej czy tekstowej i dobre rozmieszczenie ich wszędzie (strona główna, kategorii, produktu, koszyka, etc.) powinno sprawić, że właściciel sklepu internetowego odczuje wzrost konwersji bez sięgania po olbrzymi i kosztowy redesign czy sprawdzanie ścieżki zakupowej poprzez testy A/B. Gdy zrobimy „dobry grunt pod interesy” to tego typu działania pozwolą nam wypracować jeszcze lepsze rezultaty. Bez ogarnięcia podstaw, czyli budowania zaufania w oczach klienta, ciężko pójść do przodu. Tutaj jest zatem największa szansa na szybki wzrost liczby transakcji bez zwiększania wydatków na reklamę.

konwersja-ecommerce-mala-okladka

Konwersja w sklepie internetowym to bardzo rozbudowany temat, dlatego napisaliśmy o tym obszerną książkę!

To pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy zdali już sobie sprawę z tego, że zarabianie na sklepie internetowym nie jest tak proste, jak jego założenie oraz szukają prostych, ale skutecznych rozwiązań zwiększających sprzedaż.

AdvertisementReklama

Autor wpisu

1 komentarzy do tekstu

 1. Niektóre wskazówki są niby oczywiste i banalne, ale bez nich ani rusz. Najtrudniej znaleźć w cąłym procesie zakupowym ten błąd, który dla nas nie jest aż tak ważny. Często okazuje się tym blokującym naszą sprzedaż.

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)