eKomercyjnie.pl

Zalando w 2012 roku: 1,15 miliardów euro przychodów oraz osiągnięcie progu rentowności

Zalando zamknęło rok 2012 z dobrymi wynikami. Jeden z bardziej wyróżniających się w Europie sklepów internetowych, oferujący obuwie i odzież, zanotował obroty netto w wysokości 1,15 miliardów euro, co stanowi gigantyczny wzrost w porównaniu z 2011 rokiem, kiedy obroty wynosiły 510 mln EUR. Informacje pochodzą ze wstępnych wyników przedsiębiorstwa.

Reklama

Dodatkowo, w rdzennym regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) Zalando osiągnęło próg rentowności. Berlińskie przedsiębiorstwo e-commerce zainwestowało w 2012 roku przede wszystkim w rozwój nowych rynków, a także w poszerzenie oferowanego asortymentu, rozwój logistyki i technologii informacyjnej.

Zalando to pierwsze europejskie przedsiębiorstwo, któremu zaledwie po czterech latach udało się osiągnąć roczny obrót netto przekraczający miliard Euro. „Jesteśmy dumni z niezwykłych wyników osiągniętych przez nasz zespół. Taki rozwój potwierdza nasz model biznesowy i zaufanie, jakim nas darzą nasi inwestorzy. Zalando to historia europejskiego sukcesu“, podkreśla Robert Gentz, założyciel i dyrektor zarządzający Zalando.

Przeczytaj też: Skupiamy się na satysfakcji klienta – rozmowa z Christoph Luetke Schelhowe, Zalando.pl »

W porównaniu z rokiem 2011 obroty netto sklepu internetowego wzrosły o 125 procent. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim rosnącym zapotrzebowaniem ze strony ugruntowanych rynków takich jak Niemcy, ale też ekspansją firmy na siedem nowych rynków w 2012 r. „Dzięki rozszerzeniu naszego przedsiębiorstwa na 14 krajów europejskich, położyliśmy kamień węgielny pod rozwój Zalando w nadchodzących latach “, dodaje Robert Gentz.

Osiągnięcie progu rentowności i kolejne inwestycje

W rdzennym regionie DACH berlińskie przedsiębiorstwo e-commerce wygenerowało więcej niż połowę swoich rocznych obrotów i osiągnęło próg rentowności (EBIT), zachowując jednocześnie stałą wysoką stopę wzrostu.

Zalando zainwestowało w rozwój międzynarodowych rynków, aby wzmocnić swoją wiodącą pozycję w Europie. Rezultatem przyjętej strategii rozwoju było zakończenie roku 2012 stale polepszającą się marżą operacyjną wynoszącą minus 8% sprzedaży (2011: minus 12%).

„Godzimy się na początkowe straty, ponieważ są one częścią naszej strategii wchodzenia na nowe rynki. Decydujący jest natomiast wzrost marży we wszystkich regionach, wynikający z rosnącej liczby klientów i wzrastającej efektywności.

Fakt, że Zalando w rdzennym regionie osiągnęło próg rentowności zaledwie cztery lata po założeniu przedsiębiorstwa, potwierdza sukces naszego modelu biznesowego. Wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że szybka inwestycja w osiągnięcie pozycji lidera w poszczególnych krajach jest właściwym krokiem“ – mówi dyrektor zarządzający Rubin Ritter.

W ubiegłym roku Zalando udało się pozyskać trzech wyśmienitych inwestorów: DST Global, J.P. Morgan Asset Management i Quadrant Capital. Szwedzki inwestor AB Kinnevik powiększył swoje udziały i tym samym stał się największym udziałowcem sklepu internetowego. Ponadto we wrześniu 2012 r. Zalando zdecydowało się na długoterminowe finansowanie kapitałem obcym wraz z Commerzbank i Sparkasse Mittelthüringen w wysokości 40,7 milionów euro.

Zalando inwestowało w 2012 r. nie tylko w międzynarodową ekspansję, ale także skupiło się na zadaniach mających na celu systematyczne poprawianie zadowolenia swoich klientów. Aktualnie zamówienia w sklepach pod tą marką złożyło ponad 10 milionów klientów w całej Europie. Berlińskie przedsiębiorstwo e-commerce rozszerzyło swój asortyment, oferując tym samym ponad 150 000 produktów spośród ponad 1 500 marek.

Dla przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa zainwestowano w dalszą rozbudowę własnej sieci logistycznej. Pod koniec 2012 r. Zalando otworzyło największe w Europie centrum logistyczne w Erfurcie. Także dział technologiczny, zatrudniający 300 specjalistów z zakresu technologii informacyjnej, zalicza się do największych w Europie. Pisaliśmy o tym tutaj.

Źródło: Zalando

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – styczeń 2013

Rok 2013 w rejestrze klauzul niedozwolonych zaczął się „skromnie”. W przeciwieństwie jednak do miesięcy poprzednich jedna z wpisanych klauzul budzi poważne zastanowienie. Co prawda nie zmienia ona radykalnie zakresu odpowiedzialności sklepu, ale z braku uzasadnienia do niej należy z jeszcze większą ostrożnością podchodzić do wszelkich zapisów zawierających wyłączenia odpowiedzialności (nie odpowiada, nie ponosi odpowiedzialności itp.). Klauzula ta zostanie wyróżniona w poniższym tekście *na niebiesko. Dzięki naszemu produktowi – Wzór regulaminu dla sklepów internetowych – ciągle trzymamy dla Was rękę na pulsie!

Reklama

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.”

„Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Uwaga nie odpowiadamy za termin doręczenia przesyłki Pocztą Polską i szkody powstałe w wyniku transportu przez Pocztę.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje”

„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z uwagi na działanie siły wyższej, a w szczególności zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, w tym w usługach pocztowych lub spedycyjnych (przewozowych)…”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania.
 

*”Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania)”

Z braku uzasadnienia trudno wyrokować dlaczego zapis ten został uznany za naruszający prawa konsumenta. Najprawdopodobniej zadecydowało „nie ponoszą odpowiedzialności” choć warunek postawiony przy wyłączeniu odpowiedzialności „nie spełnia warunków doręczenia przesyłki”, a zwłaszcza „odmówi wpłacenia kwoty pobrania” wydają się uzasadniać wyłączenie odpowiedzialności.

SOKiK zdaje się orzekać w myśl zasady „Czy e-sklep odpowiada, czy nie odpowiada decyduje sąd.” Odnosimy, wrażenie, że próby wyłączania odpowiedzialności w regulaminie spotkają się zawsze z dezaprobatą i zostaną uznane za naruszające prawa konsumenta.

UWAGA! Usuńcie ze swoich regulaminów wszelkie wyłączenia odpowiedzialności, nieważne jakie, jak uzasadnione i od tego, czy uważacie to za „sprawiedliwe”.

 

Reklamacje i zwroty

„Reklamacje należy zgłosić do BOK Sklepu w formie pisemnej na druku Protokół reklamacji emailem na adres [xxx] lub faxem na numer [xxx]. Reklamacje w innej formie nie będą przyjmowane.”

„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jest spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody. Protokół szkody Kupujący zobowiązany jest załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.”

„Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z pracownikiem firmy [xxx]. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu reklamacji”. Rozpatrzenie i decyzja reklamacyjna zostaje wydana w terminie 21 dni roboczych liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.”

„Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu na własny koszt wraz z informacją o przyczynie zwrotu / reklamacji i kompletnymi danymi osobowymi wraz z loginem allegro i paragonem / fakturą. Reklamacje towarów niekompletnych, bez opisu usterki i dowodu zakupu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na koszt nadawcy. Reklamacji może dokonać tylko osoba, która dokonała zakupu. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Przedmiot może być zwrócony jedynie w stanie nie zmienionym, gdy jest kompletny, nienoszący śladów użytkowania, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.”

„Protokół reklamacji spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta;

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

Sąd właściwy dla sporu

„(…) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”

„W przypadkach nie wymienionych w naszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii spornych jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie obowiązywania umowy poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie Operatora.”

„Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków sprzedaży. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji postanowień.”

„Przywileje (…) mogą ulegać zmianie”

„[xxx] zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu” (§ 10 ust. 3 Regulaminu)”

„[xxx] poinformuje o zakończeniu programu w salonach oraz na stronie internetowej pod adresem [xxx] w terminie na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia Programu”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, [xxx] zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia (…)”

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach.

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

186,2 miliardów dolarów – tyle Amerykanie wydali na zakupy online w 2012 roku

Sprzedaż internetowa w Stanach Zjednoczonych z roku na rok rośnie, o czym mówią kolejne raporty, jakie pojawiają się online. Tym razem comScore – firma zajmująca się statystykami dla e-commerce – podała swoje najnowsze wyliczenia. Według ujawnionych informacji, sprzedaż w USA w 2012 roku wzrosła o 15% w porównaniu do poprzedniego roku, a kupujący wydali aż 186,2 miliarda dolarów.

Reklama

Tylko w okresie świątecznym sprzedaż skoczyła o 14% i osiągnęła 56,78 miliarda dolarów. Mimo gorszych chwil w 2012 roku, e-commerce w Stanach Zjednoczonych dynamicznie się rozwija i przynosi zyski. Wiać, że amerykański konsument przyzwyczaił się do wygody i możliwości zamawiania produktów przez Internet. Dla porównania, łączna sprzedaż detaliczna z wyłączeniem pojazdów i ich części wzrosła o 4,9% według tamtejszego Departamentu Sprzedaży.

W poszczególnych kwartałach sprzedaż w sieci wyglądała następująco (w nawiasie wzrost w porównaniu z 2011 rokiem):

 • Q1 2012 – 44,282 mld USD (17%)
 • Q2 2012 – 43,153 mld USD (15%)
 • Q3 2012 – 41,936 mld USD (15%)
 • Q4 2012 – 56,781 mld USD (14%)

Najlepszymi kategoriami były w 2012 roku: sprzedaż produktów elektronicznych i subskrypcji, sprzęt elektryczny, zabawki i hobby, ubrania i akcesoria oraz książki i magazyny. Każdy z tych obszarów powiększył się o minimum 15% w porównaniu do 2011 roku.

Tak duży wzrost był też związany z liczbą osób, przekonujących się do zakupów w sieci (6% więcej, niż przed rokiem) oraz 8% zwiększeniem wydatków przypadających średnio na jednego kupującego.

Patrząc na liczby i dane statystyczne przewiduje się, że w 2013 roku sprzedaż detaliczna poprzez Internet znów wzrośnie z 9% do 12%. comScore opiera swoje dane na ankiecie przeprowadzonej na ponad milionie amerykańskich kupujących online oraz innych danych konsumenckich, a także na kwartalnym badaniu 11 tysięcy sklepów internetowych.

Z ciekawostek jakie pojawiły się w zestawieniu warto zwrócić uwagę na 15% wzrost sprzedaży w następujących kategoriach produktów: elektronika, zabawki, hobby, odzież i akcesoria, książki i czasopisma, oraz zakupy subskrypcyjne.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w oficjalnej informacji prasowej comScore – klikajcie tutaj.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)