fbpx

eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – kwiecień 2013

W przeciwieństwie do pierwszego kwartału w kwietniu liczba wpisów do rejestru jest bardzo duża. Nadal jednak nie pojawiły się nowe lub radykalnie zmieniające sytuację klauzule. Sprzedawcy nadal padają ofiarami własnej ignorancji, gdyż wiele z wpisów dotyczy klauzul wpisanych już w tej, czy innej formie w latach 2010-2011. Zwiększyła się nie tylko liczba wpisów, ale organizacji prokonsumenckich skarżących e-sklepy. Warto więc zachować szczególną ostrożność i pilnować, aby nasz regulamin był „bezbłędny”.

Dzięki naszemu produktowi – Wzór regulaminu dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul abuzywnych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Zespół sklepu [XXX] dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.”

„a) Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy produktów nie zawierają nieścisłości lub błędów. Mogą one wynikać wyłącznie z niezamierzonych przyczyn i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń.”

„Zespół Sklepu [XXX] dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów umieszczonych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów (w tym rocznika) i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia firmy kurierskiej.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie.”

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z pracy Poczty Polskiej i związane z tym upadki zwierząt podczas wysyłki.”

„Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za : (…) jakiekolwiek zmiany w Serwisie dokonane przez osoby nieuprawnione do dokonywania tych zmian.”

„Sklep [XXX] nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub winy przewoźnika.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. (…) Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

„Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.”

Zwrotowi nie podlegają części źle zamówione przez klienta.

Na części elektroniczne nie ma reklamacji i zwrotów.

„Jeżeli stwierdzisz, że towar który zakupiłeś posiada wadę ukrytą powinieneś zgłosić ten fakt pisząc e-mail na adres [XXX] nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Za wady zgłoszone w późniejszym terminie nie odpowiadamy.

„W przypadku wady jawnej, którą możesz zauważyć od razu po otrzymaniu towaru, powinieneś zgłosić ten fakt pisząc e-mail na adres [XXX] nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Za wady zgłoszone w późniejszym terminie nie odpowiadamy.

Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Kwota zwracana klientowi na konto to kwota za towar. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeżeli klient zwracając towar korzystał z promocji „Wysyłka za darmo” to w dokumencie korygującym zostanie doliczony koszt wysyłki wg obowiązującego cennika kosztów wysyłki. Kwota zwrotu na konto zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.

„Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków.”

„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu uszkodzeń.”

„Warunkiem jest odesłanie na koszt Kupującego nienaruszonych produktów. Reklamacji nie podlega towar otwarty, rozfoliowany lub noszący jakiekolwiek ślady użycia.”

„Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru.

„Od chwili złożenia zamówienia do 72 godzin od wpłaty środków na konto Sklepu, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zażądać zmiany danych umieszczonych na fakturze. Anulowanie zamówienia po tym terminie, może skutkować naliczeniem przez Sklep opłaty w wysokości 5% wartości zamówienia, na pokrycie kosztów poniesionych przez Sklep w związku z obsługą zamówienia. Na powyższą opłatę zostanie wystawiony paragon lub faktura VAT.”

„Zwrot towaru następuje wyłącznie w Biurze Handlowym Sprzedającego za pokwitowaniem, w godzinach pracy biura po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.”

„W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego strony zgodnie postanawiają, że wynikająca z umowy cena promocyjna towaru w kwocie 1 PLN lub wyższej cenie promocyjnej wzrośnie do wysokości wskazanej w cenniku Sprzedającego.

„Gdy ma miejsce uszkodzenie proszę spisać protokół szkody i natychmiast nas powiadomić w innym przypadku za uszkodzenia mechaniczne nie odpowiadamy.

„Jeśli produkt nie spełni Twoich oczekiwań, możesz odstąpić od umowy w przeciągu 10 dni, a my oddamy Ci pieniądze za zakupiony towar (koszty przesyłki pokrywa kupujący), towar musi wyglądać jak nowy, nieużywany w oryginalnym opakowaniu).

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego transportu przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego w momencie odbierania przesyłki.”

„2. [XXX] akceptuje zwroty zamówionego towaru bez podawania przyczyn w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów 9 (…) z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271). W takim przypadku towar musi być nowy, kompletny, w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.

„5. Reklamacje związane z uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu będą uwzględniane tylko w przypadku sprawdzenia przez Klienta zawartości przesyłki podczas jej odbioru. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji jest przesłanie na adres naszej firmy protokołu reklamacyjnego spedytora sporządzonego w obecności kuriera odpowiedzialnego za dostarczenie przesyłki.”

„W ciągu 10 dni od otrzymania towaru istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany na produkt o innym rozmiarze, kolorze, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada metki oraz niezniszczone opakowanie. W przeciwnym razie (gdy towar będzie zdradzał oznaki używania lub zabrudzenia) zostanie on odesłany bez wymiany.

„Jeżeli wszystkie ww. warunki zostaną spełnione Sklep niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu) dokona zwrotu pieniędzy w wysokości równej cenie towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy).

„17. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki).

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.”

„Ważne natomiast jest, że zwrotu możesz dokonać jedynie pod warunkiem, że towar jest w stanie nienaruszonym tzn. (…) musi być oryginalnie zapakowany.

„9. Zakupiony towar można zwrócić w terminie 30 dni od daty dostarczenia bez podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się z nami. Jednak pod warunkiem, że produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i załączono w przesyłce zwrotnej paragon fiskalny dołączony do produktu i wszelkie dokumenty załączone w przesyłce.

„Po odesłaniu przez Klienta towaru oraz podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy do klienta oraz inne koszty, które wykazała firma, związane z dostarczeniem i obsługą towaru.”

Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru,… Koszty przesłania towaru do klienta oraz jego odesłania nie podlegają zwrotowi.

Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep [XXX].

„…Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu,… Koszty przesyłki towaru nie są zwracane…Jeśli zamówienie było zrealizowane z wysyłką gratis, od wartości zwrotu zostanie odjęty koszt tej wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.”

„Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych towarów z zagranicy termin ten może ulec przedłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany.”

„…Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony produkt w formie podanej w formularzu zwrotu. Na podstawie art. 10 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki.”

„Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie” (rozdz. ZASADY GWARANCJI Regulaminu).”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Sąd właściwy dla sporu

„W przypadku gdyby nie było możliwe polubowne załatwienie sprawy, lub któraś ze stron nie byłaby usatysfakcjonowana, wówczas wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Białymstoku, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

„Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę [XXX].

„Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy [XXX].”

7. Do rozpoznawania sporów na tle umowy są właściwe rzeczowo sądy w Częstochowie.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby [XXX].”

„Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest zgodnie z art. 34 kpc w zw. z art. 454 kc Sąd miejsca wykonania umowy. W przypadku świadczenia na rachunek bankowy sprzedającego będzie to Sąd właściwy dla miasta Opalenica, bowiem rachunek bankowy, na który zgodnie z umową Kupujący zobowiązany jest uiścić kwotę znajduje się w BZ WBK SA o/Opalenica.”

„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między apteką internetową, a jej klientami, jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Apteki.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu.”

„Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a [XXX], dotyczących świadczenia usług przez [XXX], którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby [XXX].”

„Wszelkie sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Firmy.”

„Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym [XXX] strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby [XXX].”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń.”

„[XXX] zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na portalu [XXX].”

„[XXX] zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.”

„Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie [XXX] lub na stronie internetowej (…)”

Apteka zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu bez powiadomienia.”

Apteka zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez powiadomienia.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.”

„Złożenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.”

Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień […] z danymi budzącymi wątpliwości.”

„Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do: a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, b) przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące.”

„Umówiony koszt windykacji telefonicznej wynosi 15 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wysłania korespondencji 20 zł od każdego wysłanego listu.”

„W przypadku nieterminowego regulowania płatności [XXX] zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki.”

„Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do [XXX].”

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach;
 • złożenie zamówienia jest złożeniem zamówienia, a nie akceptacją regulaminu, czy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (na to należy odebrać osobne zgody).

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.
 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Paczkomaty InPost w Czechach – umowa „na wyłączność” z IN TIME

Wzorem Słowacji, Grupa Integer.pl wdraża Paczkomaty na terenie Czech w modelu „na wyłączność”. Strategicznym partnerem biznesowym spółki jest IN TIME – wiodący gracz rynku kurierskiego w sektorze B2B. Implementacja sprawdzonej już formuły rozwoju sieci Paczkomatów InPost zagwarantuje Grupie Integer.pl nie tylko stałe przychody z dzierżawy skrytek, ale również – dzięki minimalnym, gwarantowanym progom zapełnienia urządzeń – w pełni zabezpiecza koszty utrzymania sieci już od momentu wdrożenia usługi na danym rynku.

AdvertisementReklama

Czeska ofensywa Grupy Integer.pl zakłada docelowo rozlokowanie minimum 150 Paczkomatów InPost, z czego już około 100 maszyn zostanie wdrożonych do końca 2013 roku. Dotychczas polski operator uruchomił na terenie Czech 70 automatów do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek, a 21 z nich jest zlokalizowanych w sklepach sieci Kaufland – z którymi Grupa Integer.pl podpisała wieloletnie umowy o współpracy.

Wszystkie Paczkomaty InPost na terenie Czech funkcjonować będą w modelu „na wyłączność” wynajmu skrytek przez IN TIME. Klienci czeskich sklepów internetowych będą mogli korzystać z opcji odbioru przesyłek z Paczkomatów InPost jeszcze w I półroczu 2013.

„Czeski rynek e-commerce jest niezwykle perspektywiczny, dlatego jesteśmy przekonani, że daje nam on wiele możliwości rozwoju usług paczkomatowych. Jego potencjał stanowi nie tylko ponad 7,4 milionowa baza użytkowników Internetu1, ale także ogromna liczba e-sklepów. Szacuje się, że w 2011 roku w Czechach działało około 21 tysięcy tego typu podmiotów. Dobre wyniki w e-handlu Czechy osiągają dzięki temu, że zakupy internetowe robi ponad 60% mieszkańców. Tym samym jesteśmy pewni szybkiego sukcesu w zakresie rozwoju sieci Paczkomatów InPost za południową granicą” – zapowiada Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

Na korzyść czeskiego rynku e-commerce przemawia także wysoki poziom penetracji internetu. Według Internet World Stats wynosi on 73%, osiągając średnią dla krajów UE i przewyższając jednocześnie polski wskaźnik o 8,1 punktu procentowego.

„Głównym powodem robienia zakupów przez Internet jest w przypadku Czechów ‘wygoda’, a nie, jak w Polsce – oszczędność. To dodatkowo wzmacnia naszą decyzję o wejściu z Paczkomatami na ten rynek. Co ciekawe – czeskie e-sklepy generują większy obrót niż platformy akcyjne. Jest to sytuacja skrajnie odmienna niż w Polsce. Analizując te dane w zestawieniu ze średnią wartością koszyka zakupowego – większego w przypadku Czechów o 25%6 względem polskich e-konsumentów – to pod pewnymi względami można uznawać czeski rynek e-commerce za bardziej perspektywiczny do prowadzenia biznesu niż polski e-handel” – dodaje Brzoska.

Równolegle do wzmożonej ekspansji w Czechach, Grupa Integer.pl rozpoczęła wdrażanie Paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Do końca 2013 roku spółka rozlokuje aż 2.000 urządzeń do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek, uwzględniając 200 automatów, które już funkcjonują w UK. Jednocześnie tylko w 2013 roku – w ramach 4-letniego programu inwestycyjnego, realizowanego wspólnie z PineBridge Investments – Grupa Integer.pl uruchomi około 3.400 nowych Paczkomatów na całym świecie, przeznaczając na ten cel około 65 mln euro w skali roku.

Plany w tym zakresie obejmą – poza Wielką Brytanią – m.in. Francję, Węgry, Turcję, Norwegię i Szwecję. Ponadto, w ciągu najbliższych dwóch lat Paczkomaty InPost mogą pojawić się również w obu Amerykach, a potem także w Azji. Całościowo inwestycje w rozwój sieci szacowane są nawet na miliard euro.

Źródło: Grupa Integer.pl

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Czerwona Torebka nowym właścicielem sklepu Merlin.pl, transakcja na kwotę 51,3 mln zł

Spółka Czerwona Torebka poinformowała oficjalnie o podpisaniu umowy inwestycyjnej w przedmiocie nabycia akcji spółki Merlin.pl S.A. – właściciela i operatora jednego z najstarszych i najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce. Wartość transakcji ustalono na kwotę 51 mln 294 tys. zł.

AdvertisementReklama

Powyższa informacja kończy rozpoczęty na początku lutego proces przejmowania Merlin.pl. Po zapowiedzi działania w tym kierunku (link), czekano jeszcze na zgodę UOKiK, która została wydana 4 kwietnia (link).

Zgodnie z treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r, do powyższej firmy wniesiono 99,6% akcji Merlin.pl o wartości 51 mln 294 tys. zł. W zamian za to właściciele Merlina otrzymali ponad 1 525 940 akcji nowej emisji serii E o wartości 0,20 zł.

– Włączenie spółki Merlin.pl do grupy kapitałowej Czerwona Torebka pozwoli na poszerzenie zakresu jej działalności, uzyskanie silnej pozycji na rynku rozwiązań dla handlu detalicznego oraz poprawę wyników finansowych. Rozbudowana Grupa Kapitałowa będzie posiadała unikalne kompetencje oraz know-how, umiejętności zarządzania i powiązania handlowe niezbędne dla zapewnienia osiągnięcia przez Czerwoną Torebkę jej celów gospodarczych biznesowych. – podkreślił Ireneusz Kazimierczyk, Prezes „Czerwona Torebka” S.A.

Poprzez przejęcie Merlin.pl, Czerwona Torebka SA planuje dalszy rozwój sieci prowadzonych przez Merlin.pl punktów odbioru poprzez ich lokalizowanie w wybranych obiektach realizowanych pod marką “Czerwona Torebka”. Dzięki takiemu rozwiązaniu Merlin.pl będzie miał możliwość dotarcia bezpośrednio do klienta detalicznego za pośrednictwem punktów odbioru osobistego, których liczba osiągnąć ma nawet do 4.500. Natomiast spółki z grupy kapitałowej spółki „Czerwona Torebka” S.A. pozyskają kolejnego najemcę, generującego znaczący ruch klienta i wyróżniającego pod tym względem pasaże Czerwona Torebka, w których będzie można dokonać odbioru zmówionych towarów.

Obecnie w naszym kraju działa 7 punktów odbioru Merlin.pl (w tym 5 w Warszawie i okolicach oraz 2 w pasażach Czerwonej Torebki w Słupsku i Białogardzie), w których klienci mogą bezpłatnie odebrać oraz zapłacić za zamówioną przesyłkę. Nowe punkty odbioru będą powstawały na terenie całego kraju, znacznie poszerzając grono osób mających dostęp do skorzystania z darmowej przesyłki.

Źródło: raporty GPW

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)