eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – marzec 2013

Marzec, tak jak poprzednie miesiące 2013 roku, nie obfitował w nowe klauzule abuzywne. Właściwie cały czas e-sklepy dają się łapać na od dawna zakazane zapisy, zwłaszcza dotyczące prawa zwrotu i reklamacji. Niepokojącym natomiast wydaje się, że co raz częściej klauzule dotyczą nie regulaminów sklepów, a regulaminów konkursów, promocji czy programów lojalnościowych/partnerskich itp. Dzięki naszemu produktowi – Wzór regulaminu dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul abuzywnych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„16. Sklep mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że prezentowane na stronie towary w formie zdjęć i opisów słownych zawierających dane techniczne towarów nie zawierają braków lub błędów. Ewentualne błędne opisy oraz błędne ceny nie mogą być podstawą do roszczeń.

„Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej XXX opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń…

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„a) od momentu wysłania produktów firma XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczaniu wysłanych produktów.

„Sklep XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub poczty.

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginięcia paczek nadanych POCZTĄ POLSKĄ.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

„Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nagród zdobytych w Konkursie, powstałe z winy producenta.

„Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie (…)

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym.

„19. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

„W powyższej sytuacji nie zwracamy kosztów dostawy oraz zwrotu towaru.

„Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Należność za towar wysłany uprzednio na koszt XXX (zamówienie powyżej 399 zł), zostanie pomniejszona o zrealizowane koszty wysyłki…

Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy, a w szczególności koszty przesyłki ponosi Klient…

„Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi, a wszelkie dodatkowe koszty np. Przekazu pocztowego będą potrącone ze zwracanej kwoty.

„W przypadku uznania reklamacji, Sklep dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar, na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Opłatę za przekaz pocztowy ponosi Klient.

„Zwracany w trybie opisanym w § 23 regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep XXX tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie, w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta;

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

Sąd właściwy dla sporu

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według siedziby, bądź miejsca zamieszkania każdorazowego pozwanego.

„Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.”

„Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający najbliżej miejsca działalności Sprzedawcy – to jest w Cieszynie…

„Ze względu na swoje dobre imię firma dąży do polubownego rozwiązania spraw spornych. W przypadku gdy nie ma możliwości rozwiązania spraw spornych na tej drodze spory powstałe rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby firmy.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„6. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.” 

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Jak wygląda e-commerce w oczach polskich internautów? Raport Gemius dla e-Commerce Polska

gemius-logoGrupa badawcza Gemius dla e-Commerce Polska przygotowała najnowszy raport „e-Commerce w Polsce 2012 w oczach internautów” przedstawiający postawy i motywacje polskich klientów podczas zakupów w sklepach internetowych. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2012 roku na grupie ponad 1500 e-konsumentów. Wyniki badania przedstawiają m.in. co Polacy sądzą o sklepach internetowych, które narzędzia e-commerce wykorzystują najczęściej i dlaczego niektórzy klienci rezygnują z zakupu tuż przed dokonaniem transakcji.

Z badań wynika, że robienie zakupów sprawia większości internautów przyjemność. Najważniejszym atrybutem zakupów w sieci powinna być według internautów oszczędność pieniędzy. W drugiej kolejności wymaga się od nich zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz oszczędności czasu.

W oczach badanych internautów e-zakupy są uważane za wygodne, zajmujące mniej czasu, nieskomplikowane oraz tańsze niż kupowanie w sklepie tradycyjnym. Najmniej internautów jest przekonanych do bezpieczeństwa dokonywania zakupów w ten sposób – 42% uważa, że mogą one być ryzykowne. Odsetek ten spadł w porównaniu do poprzedniego roku o 6 punktów procentowych.

gemius-4

Wśród czynników zachęcających do większych zakupów online, respondenci wymieniali przede wszystkim te, związane z kwestiami pieniężnymi: z jednej strony wymieniali niższe ceny oraz koszty dostarczenia towaru, a z drugiej – swoje większe możliwości finansowe. Innym ważnym czynnikiem motywującym do robienia zakupów w sieci jest brak czasu, wygoda, możliwość złożenia zamówienia o każdej porze, czy dostawa bezpośrednio do domu.

gemius-7

Częstotliwość dokonywania zakupów przez internet wzrosła nieznacznie w przeciągu minionego roku – istotnie więcej respondentów robi zakupy online kilka razy w miesiącu. Nadal jednak e-zakupy nie są dla większości polskich internautów zakupami powszednimi – większość kupujących przez sieć robi to kilka razy w roku lub rzadziej.

gemius-9

Najważniejsze czynniki potencjalnie skłaniające do częstszych zakupów przez internet wiążą się z możliwościami materialnymi respondentów i kosztami wiążącymi się z zakupami. Czynniki jakościowe, jak bezpieczeństwo czy szybkość dostawy, podobnie jak w poprzedniej fali, odgrywają dla respondentów mniejszą rolę. Spadł odsetek respondentów, którzy deklarują, że nic nie może skłonić ich do częstszych zakupów.

gemius-10

Wśród różnych dostępnych promocji, osoby kupujące przez internet preferują stałe promocje i wyprzedaże (71%). Najmniej zachęcające dla respondentów są promocje związane z zasileniem konta po rejestracji lub poleceniu.

gemius-11

„Obecnie już co szóstej osobie zdarza się kupować online za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Jeszcze 2 lata temu zakupy w ten sposób deklarowało 10% wszystkich e-zakupowiczów. Wydaje się, że to kierunek, w którym będzie zmierzał polski e-commerce – obecnie w ofercie operatorów komórkowych znaczną część stanowią smartfony, rośnie też znaczenie tabletów. Liczba odsłon wykonywanych z iPadów systematycznie rośnie – w 2010 roku stanowiła 1,6% wszystkich odsłon mobilnych, a dziś to aż 25%.” – komentuje Wojciech Żbikowski, Key Account Manager w Gemius.pl. „Ten trend pokrywa się z ogólnym wzrostem znaczenia urządzeń mobilnych w polskim internecie – liczba odsłon mobilnych dla stron z kategorii e-commerce wzrosła w ciągu ubiegłego roku trzykrotnie” – dodaje.

gemius-12

Najbardziej powszechnie wykorzystywanymi sposobami płatności w sklepach są przelewy bankowe i gotówka przy odbiorze przesyłki. Wyraźnie rośnie jednak popularność płatności poprzez specjalne serwisy typu PayU, PayPal czy Dotpay, kartą kredytową, w siedzibie sprzedającego oraz SMS-em. Klienci sklepów deklarują, że płatność gotówką przy odbiorze wydaje się im najlepsza, jednak odsetek respondentów preferujących ten sposobu płatności spadł z 36% w poprzedniej fali do 29% w 2012 r.

Prawie 40% respondentów nie zetknęło się z żadnymi problemami podczas zakupów online (wzrost w stosunku do poprzedniego roku). Pośród wymienianych niedogodności najbardziej powszechną jest długie oczekiwanie na dostarczenie przesyłki (zetknęła się z nim ponad 1/3 respondentów – spadek w stosunku do roku poprzedniego). Często występującymi problemami (doświadczyła ich ok. 1/5 respondentów) są: niewłaściwa obsługa klienta, niezadowolenie z otrzymanym produktów, brak istotnych informacji, nieprawdziwe informacje na stronie, problemy z gwarancją, reklamacją, zwrotem oraz trudności ze znalezieniem szukanego produktu.

gemius-20

Pośród osób zgłaszających brak potrzebnych informacji na aukcjach, najwięcej narzeka na brak szczegółowych informacji o produkcie, brak możliwości kontaktu ze sprzedającym oraz brak informacji o wiarygodności osoby sprzedającej. Najczęstsze problemy w kwestii opisu produktów to nieprawdziwe informacje o produktach oraz brak adnotacji o uszkodzeniach / zużyciu produktu. Wzrósł odsetek kupujących skarżących się na to, że koszty dostawy okazały się wyższe niż podawane.

gemius-21

Pełny raport można pobrać bezpłatnie ze strony: http://www.gemius.pl/raportecommerce oraz http://ecommercepolska.pl/pl/55-597-raporty

Źródło: Gemius.pl

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Najpopularniejsze witryny e-commerce w Polsce (luty 2013)

Luty 2013 roku nie przyniósł większych zmian w czołówce zestawienia – pierwsza czwórka liderów pozostała bez zmian, chociaż warto zwrócić uwagę na stratę użytkowników w Nokaut.pl (spadek o 282 tys.), przy jednoczesnym sporym wzroście Groupona (plus 278 tys. użytkowników).

Po stracie niemal 336 tys. odwiedzających, sklep Euro.com.pl spadł na szóste miejsce rankingu, a wyprzedziła go porównywarka Skąpiec.pl. Za powyższymi firmami uplasował się Gruper.pl (+195 tys. użytkowników). Z listy wypadł klub zakupowy ZłoteWyprzedaże.pl, a powróciły takie serwisy/sklepy jak: Tchibo.pl oraz ArchiwumAllegro.pl.

Przed Wami najnowsze zestawienie dwudziestu najpopularniejszych stron e-commerce w Polsce (według Megapanel PBI/Gemius). Ranking obejmuje luty 2013 roku, a dla lepszego rozeznania standardowo już przygotowujemy oddzielne listy dla najpopularniejszych polskich sklepów, porównywarek, serwisów zakupów grupowych oraz pozostałych stron (aukcje i inne).

Zapraszam do zapoznania się z poszczególnymi rankingami:

Top 20 najpopularniejszych witryn e-commerce w Polsce (luty 2013):

Lp. Zmiana Nazwa Użytkownicy (real users)
1. Grupa Allegro.pl – E-commerce 10 842 351
2. Grupa Nokaut.pl 2 539 272
3. Grupa Groupon 2 531 361
4. Grupa Okazje.info 2 100 810
5. Skąpiec.pl 1 610 672
6. Euro.com.pl 1 513 097
7. Gruper.pl 1 414 077
8. Grupa Empik Media Fashion – E-commerce 1 360 304
9. BonPrix.pl 1 308 013
10. Grupa eBay.pl 1 179 460
11. Doz.pl 1 153 689
12. Merlin.pl 1 094 744
13. Aukcjoner.pl 974 116
14. Tchibo.pl 966 228
15. Zalando.pl 950 016
16. Grupa Wirtualna Polska – Orange – E-commerce 838 399
17. Citeam.pl 832 212
18. Grupa Amazon 854 292
19. ArchiwumAllegro.pl 747 391
20. Grupa Spolecznosci.pl – E-commerce 712 966

Najpopularniejsze sklepy internetowe w Polsce (luty 2013):

 • Euro.com.pl
 • BonPrix.pl
 • Doz.pl
 • Merlin.pl
 • Tchibo.pl
 • Zalando.pl
 • Amazon

Najpopularniejsze porównywarki cen w Polsce (luty 2013):

 • Ceneo.pl (Grupa Allegro)
 • Nokaut.pl
 • Okazje.info.pl
 • Skąpiec.pl

Najpopularniejsze serwisy zakupów grupowych w Polsce (luty 2013):

 • Groupon.pl
 • Gruper.pl
 • Citeam.pl

Najpopularniejsze serwisy e-commerce pozostałe (serwisy aukcyjne i inne, luty 2013):

 • Allegro.pl
 • eBay
 • Aukcjoner.pl
 • ArchiwumAllegro

Autor wpisu

1 komentarzy do tekstu

 1. Mam pytanie czy to zestawienie jest aby napewno wiarygodne?
  Rozumiem że opiera się na Megapanel PBI/Gemius ale jeśli ktoś nie jest zarejestrowany w Gemius to nie istnieje?
  A co z porównywarkami typu tanio.pl czy raczkującymi jak ostatnio spotkałem cena.pl i pewnie kilkunastu innymi jeszcze. Nie istnieją czy po prostu nie istnieją dla Megapanel PBI/Gemius?

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)