eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – styczeń 2013

Rok 2013 w rejestrze klauzul niedozwolonych zaczął się „skromnie”. W przeciwieństwie jednak do miesięcy poprzednich jedna z wpisanych klauzul budzi poważne zastanowienie. Co prawda nie zmienia ona radykalnie zakresu odpowiedzialności sklepu, ale z braku uzasadnienia do niej należy z jeszcze większą ostrożnością podchodzić do wszelkich zapisów zawierających wyłączenia odpowiedzialności (nie odpowiada, nie ponosi odpowiedzialności itp.). Klauzula ta zostanie wyróżniona w poniższym tekście *na niebiesko. Dzięki naszemu produktowi – Wzór regulaminu dla sklepów internetowych – ciągle trzymamy dla Was rękę na pulsie!

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.”

„Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Uwaga nie odpowiadamy za termin doręczenia przesyłki Pocztą Polską i szkody powstałe w wyniku transportu przez Pocztę.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje”

„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z uwagi na działanie siły wyższej, a w szczególności zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, w tym w usługach pocztowych lub spedycyjnych (przewozowych)…”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania.
 

*”Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania)”

Z braku uzasadnienia trudno wyrokować dlaczego zapis ten został uznany za naruszający prawa konsumenta. Najprawdopodobniej zadecydowało „nie ponoszą odpowiedzialności” choć warunek postawiony przy wyłączeniu odpowiedzialności „nie spełnia warunków doręczenia przesyłki”, a zwłaszcza „odmówi wpłacenia kwoty pobrania” wydają się uzasadniać wyłączenie odpowiedzialności.

SOKiK zdaje się orzekać w myśl zasady „Czy e-sklep odpowiada, czy nie odpowiada decyduje sąd.” Odnosimy, wrażenie, że próby wyłączania odpowiedzialności w regulaminie spotkają się zawsze z dezaprobatą i zostaną uznane za naruszające prawa konsumenta.

UWAGA! Usuńcie ze swoich regulaminów wszelkie wyłączenia odpowiedzialności, nieważne jakie, jak uzasadnione i od tego, czy uważacie to za „sprawiedliwe”.

 

Reklamacje i zwroty

„Reklamacje należy zgłosić do BOK Sklepu w formie pisemnej na druku Protokół reklamacji emailem na adres [xxx] lub faxem na numer [xxx]. Reklamacje w innej formie nie będą przyjmowane.”

„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jest spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody. Protokół szkody Kupujący zobowiązany jest załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.”

„Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z pracownikiem firmy [xxx]. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu reklamacji”. Rozpatrzenie i decyzja reklamacyjna zostaje wydana w terminie 21 dni roboczych liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.”

„Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu na własny koszt wraz z informacją o przyczynie zwrotu / reklamacji i kompletnymi danymi osobowymi wraz z loginem allegro i paragonem / fakturą. Reklamacje towarów niekompletnych, bez opisu usterki i dowodu zakupu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na koszt nadawcy. Reklamacji może dokonać tylko osoba, która dokonała zakupu. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Przedmiot może być zwrócony jedynie w stanie nie zmienionym, gdy jest kompletny, nienoszący śladów użytkowania, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.”

„Protokół reklamacji spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta;

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

Sąd właściwy dla sporu

„(…) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”

„W przypadkach nie wymienionych w naszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii spornych jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie obowiązywania umowy poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie Operatora.”

„Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków sprzedaży. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji postanowień.”

„Przywileje (…) mogą ulegać zmianie”

„[xxx] zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu” (§ 10 ust. 3 Regulaminu)”

„[xxx] poinformuje o zakończeniu programu w salonach oraz na stronie internetowej pod adresem [xxx] w terminie na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia Programu”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, [xxx] zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia (…)”

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach.

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Autor wpisu

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

186,2 miliardów dolarów – tyle Amerykanie wydali na zakupy online w 2012 roku

Sprzedaż internetowa w Stanach Zjednoczonych z roku na rok rośnie, o czym mówią kolejne raporty, jakie pojawiają się online. Tym razem comScore – firma zajmująca się statystykami dla e-commerce – podała swoje najnowsze wyliczenia. Według ujawnionych informacji, sprzedaż w USA w 2012 roku wzrosła o 15% w porównaniu do poprzedniego roku, a kupujący wydali aż 186,2 miliarda dolarów.

AdvertisementReklama

Tylko w okresie świątecznym sprzedaż skoczyła o 14% i osiągnęła 56,78 miliarda dolarów. Mimo gorszych chwil w 2012 roku, e-commerce w Stanach Zjednoczonych dynamicznie się rozwija i przynosi zyski. Wiać, że amerykański konsument przyzwyczaił się do wygody i możliwości zamawiania produktów przez Internet. Dla porównania, łączna sprzedaż detaliczna z wyłączeniem pojazdów i ich części wzrosła o 4,9% według tamtejszego Departamentu Sprzedaży.

W poszczególnych kwartałach sprzedaż w sieci wyglądała następująco (w nawiasie wzrost w porównaniu z 2011 rokiem):

 • Q1 2012 – 44,282 mld USD (17%)
 • Q2 2012 – 43,153 mld USD (15%)
 • Q3 2012 – 41,936 mld USD (15%)
 • Q4 2012 – 56,781 mld USD (14%)

Najlepszymi kategoriami były w 2012 roku: sprzedaż produktów elektronicznych i subskrypcji, sprzęt elektryczny, zabawki i hobby, ubrania i akcesoria oraz książki i magazyny. Każdy z tych obszarów powiększył się o minimum 15% w porównaniu do 2011 roku.

Tak duży wzrost był też związany z liczbą osób, przekonujących się do zakupów w sieci (6% więcej, niż przed rokiem) oraz 8% zwiększeniem wydatków przypadających średnio na jednego kupującego.

Patrząc na liczby i dane statystyczne przewiduje się, że w 2013 roku sprzedaż detaliczna poprzez Internet znów wzrośnie z 9% do 12%. comScore opiera swoje dane na ankiecie przeprowadzonej na ponad milionie amerykańskich kupujących online oraz innych danych konsumenckich, a także na kwartalnym badaniu 11 tysięcy sklepów internetowych.

Z ciekawostek jakie pojawiły się w zestawieniu warto zwrócić uwagę na 15% wzrost sprzedaży w następujących kategoriach produktów: elektronika, zabawki, hobby, odzież i akcesoria, książki i czasopisma, oraz zakupy subskrypcyjne.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w oficjalnej informacji prasowej comScore – klikajcie tutaj.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Grupa Nokaut uruchamia kolejne serwisy tematyczne

Grupa Nokaut, właściciel porównywarki cen Nokaut.pl, uruchomiła grupę serwisów tematycznych, związanych m.in. z modą, stylem życia, sportem, dobrami luksusowymi i wystrojem wnętrz. Do już działających dziewięciu serwisów wkrótce dołączą kolejne.

AdvertisementReklama

– Nowoczesny handel w sieci nie polega tylko na stworzeniu okna wystawowego z towarami. Produkty muszą być pokazywane w kontekście, wraz z użytecznymi sposobami ich wykorzystania, a doradzanie klientom to niezbędny element sprzedaży – mówi Piotr Bucki, Koordynator Serwisów Tematycznych w Grupie Nokaut.

Serwisy tematyczne Grupy Nokaut przynoszą odpowiedź na pytania, jakie zadają sobie klienci w czasie zakupów: czy ten mebel będzie pasował do mojej łazienki? Czy kurtka, która mi się podoba, będzie dobrze wyglądać z innymi rzeczami, które mam w szafie? – Towar oderwany od sytuacji traci część potencjału. Dlatego w naszych serwisach oferujemy porady specjalistów, trendsetterów i projektantów – dodaje Piotr Bucki.

Moda, wnętrza, prezenty, zegarki i wiele innych

Portfolio portali tematycznych jest zróżnicowane. Wśród nich znaleźć można serwisy stworzone z myślą o aktualnych trendach w modzie damskiej i męskiej (Modna.jestem.colink oraz Modny.jestem.colink), gdzie użytkownicy poza gotowymi zestawami znajdą również cenne rady stylistów.

Drugi rodzaj serwisów to serwisy „prezentowe” (Gwiazdka.conaprezent.pllink oraz walentynki.conaprezent.pllink). Ich głównym celem jest podpowiedź użytkownikom, jaki produkt, w zależności od okazji, będzie najlepszym podarunkiem.

Serwisy związane z domem i wnętrzem, w tym Krolestwolazienek.pllink oraz kuchnia.urzadzam.tolink, to źródło wiedzy oraz ciekawych pomysłów dla wszystkich użytkowników, którzy poszukują najlepszych rozwiązań w projektowaniu wnętrz. Pozostała grupa to serwisy poświęcone stylowi życia: Sekundaminuta.pllink, Luxlife.pllink oraz Fit.jestem.colink, na którym poza sprzętem sportowym prezentowane są np. plany treningowe.

Portal jak ekskluzywny magazyn branżowy

Serwisy tematyczne Grupy Nokaut pełnią rolę internetowych magazynów branżowych, wykorzystujących media społecznościowe. To dzięki nim powstał pomysł stworzenia grupy wyspecjalizowanych serwisów.

– Opinie naszych użytkowników są dla nas niesłychanie istotne. Nasze serwisy tematyczne stworzyliśmy w wyniku analizy ich preferencji – komentuje Piotr Bucki.

Od września 2012 roku Grupa Nokaut uruchomiła łącznie dziewięć serwisów tematycznych: Krolestwolazienek.pl, Luxlife.pl, Sekundaminuta.pl, Gwiazdka.conaprezent.pl, Modna.jestem.co, Modny.jestem.co, Walnetynki.conaprezent.pl, Fit.jestem.co oraz najnowszy – Kuchnia.urzadzam.to. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych. W pierwszej kolejności będą to serwisy związane z aranżacją wnętrz oraz serwis dedykowany gadżetom technologicznym.

Źródło: Grupa Nokaut

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)