eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – wrzesień 2012

O klauzulach niedozwolonych i pozwach skierowanych przeciwko e-sklepom przez różnego rodzaju organizacje konsumenckie napisano już wystarczająco wiele, więc nie będziemy już do tego tematu wracać. Faktem jest, że dura lex sed lex i jak długo nie uda się nam zmienić prawa, musimy przestrzegać obowiązującego. Co wymaga również ustawicznego monitorowania rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK.

Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym? Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone? Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?Jeśli trzy razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to czasu i stanowi dodatkowe obciążenie dla każdego e-przedsiębiorcy. Dlatego od października będziemy publikować zestawienie klauzul dodanych do rejestru UOKiK w poprzednim miesiącu. Mamy nadzieję, że to zestawienie i nasze rady pomogą Wam uniknąć pozwania i innych nieprzyjemności.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne, niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

 

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„UWAGA: Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie XXX mają charakter informacyjny. Sklep XXX nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń

„Spółka XXX zastrzega sobie możliwość błędów w opisie (prezentacji) produktów

„Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach

„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że opublikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu przed podjęciem decyzji o zakupie”

„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń (…) zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu”

„Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosowanego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy miało miejsce sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki

„W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie produktu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.

„Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Firma XXX nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej

„XXX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia, które zaginęły lub zostały uszkodzone w trakcie doręczenia z winy osób trzecich

„W przypadku zaginięcia nieubezpieczonej przesyłki odpowiadamy za nią wyłącznie do kwoty zwróconej przez Pocztę po uwzględnionej reklamacji

„Sklep Internetowy XXX nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówień przez Pocztę Polską lub firmę kurierską”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Reklamacje i zwroty

„W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub, zwrotów spełniających ww. warunki, Sklep, gwarantuje zwrot należności drogą przelewu, bankowego na wskazane przez zamawiającego, konto lub przekazem pocztowym na podany na, zamówieniu adres po potrąceniu kosztów, manipulacyjnych

„Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym z nim dowodem zakupu na adres Sklepu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Koszty przesyłki oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi

„Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, które zostanie wysłane drogą elektroniczną. Zostanie nadany numer reklamacji – numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony”

„XXX dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi

W przypadku zwrotu lub wymiany towaru nie zwracamy kosztów przesyłki (nie dotyczy reklamacji)”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.

„Zwroty dopuszczone są tylko w przypadku (…) oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar”

„Odesłany towar (…) musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.)”

„Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym XXX towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia – pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania

„Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu przez Kupującego pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: (…) Zwracany produkt musi być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (…)”

„Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji

Warto zapamiętać:

 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

Sąd właściwy dla sporu

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

„(…) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Łodzi, właściwy dla właściciela sklepu internetowego

„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby XXX

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd najbliższy dla siedziby firmy XXX

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu Internetowego XXX

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„XXX zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie, które zaczną obowiązywać od dnia publikacji na stronie internetowej

„XXX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana będzie wyraźnie zasygnalizowana w Witrynie”

„XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu

„Sklep Internetowy XXX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie dukapolska.com”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli dziwne zapisy

„XXX zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Państwa artykułów oznaczonych znacznikiem „super cena”

„XXX zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy

„Klient nie jest uprawniony (…) do potrącenia swych należności w stosunku do XXX”

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Przetestuj narzędzia do analizy i prognozowania rynku dla sklepów internetowych

Handlostacja.plBadania wskazują, że wartość rynku e-commerce w Polsce przekracza 17 mld zł. Co zatem robić, by uszczknąć dla siebie choć kawałek internetowego tortu? Nie wystarczy już tylko sprawny e-marketing, należy również monitorować, analizować i prognozować!

Właściciele sklepów internetowych już teraz zauważają potrzebę regularnego monitoringu ofert konkurencji, który uaktualnia informacje o zmianach cen oraz nowym asortymencie wprowadzanym przez rywali. Często zdarza się też, że jeden z pracowników sklepu oddelegowany zostaje do ręcznego prowadzenia monitoringu publikacji, który daje odpowiedź na pytanie, jak widzą nas klienci i czy nieuczciwa konkurencja nie działa przypadkiem na naszą niekorzyść. Pomocny w planowaniu działań e-marketingowych jest także monitoring pozycji, który w prosty sposób wskazuje skuteczność pozycjonowania wybranych fraz.

Mało kto jednak dysponuje odpowiednią liczbą pracowników i czasem, aby monitorować i analizować wszystkie wypowiedzi pojawiające się w sieci, zmiany u konkurencji czy codzienną pozycję sklepu w wyszukiwarkach. Właścicielom e-sklepów, w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym i przy ograniczonym dostępie do niezbędnych danych, ciężko zatem prognozować sprzedaż, którą mogą wygenerować ich sklepy. Odpowiedzią na te wszystkie bolączki może stać się zautomatyzowanie wielu z wyżej wymienionych aktywności, które w znaczący sposób ograniczy czas i koszty analizy rynku.

Innowacyjne narzędzia do analizy i prognozowania rynku e-commerce udostępni w najbliższym czasie firma Handlostacja.pl, która świadczy usługi dla sklepów internetowych, oferując autorskie rozwiązania technologiczne, jak i pełną administrację, promocję i doradztwo.

Obecnie narzędzia oferowane przez firmę są w fazie testów. Zapraszamy do skorzystania z darmowych dostępów do narzędzia monitorującego ceny konkurencji – przetestowania i wyrażenia opinii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres biuro@handlostacja.pl.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Nowy rekord sprzedaży w zakupach grupowych – 1,5 milionów kuponów na kawę ze Starbucksa

Kilka dni temu ustanowiono nowy, światowy rekord w zakupach grupowych. Popularna sieć kawiarni Starbucks ze swoim kuponem (5 USD zamiast 10 USD za kartę podarunkową do wykorzystania w kawiarniach sieci) pobiła dotychczasowy rekord Amazona.

Najlepiej sprzedającym się kuponem na świecie okazała się zniżka do Starbucks (http://tiny.cc/StarbucksLivingSocial), która rozeszła się w liczbie 1,5 miliona (!) egzemplarzy i pobiła tym samym poprzedni rekord należący do vouchera Amazona (10$ zamiast 20$ za kartę podarunkową do wykorzystania w sklepie Amazon) – 1 157 141 sprzedanych kuponów.

Z tej okazji, serwis gromadzący lokalne kupony rabatowe i promocje GoDealla.pl postanowił sprawdzić, jaki deal cieszył się do tej pory w Polsce największą popularnością.

W Polsce absolutnym hitem była oferta Groupona – bilet do wesołego miasteczka w Chorzowie w cenie 25 zł zamiast 50 zł – 30 000 kupionych ofert. Na drugim miejscu również Groupon i jego zniżka na kosmetyki z ponad 10 tysiącami sprzedanych kuponów. Kolejne miejsca należą do Citeamu (7000 kuponów na bilet do kina 5D) oraz Gruper (voucherem na godzinę jazdy doszkalającej na prawo jazdy kat. B – 3350 sprzedanych kuponów).

Co ciekawe, w USA rekord sprzedanych kuponów ustanowił nie lider zakupów grupowych Groupon, ale serwis LivingSocial. W Polsce rekord należy jednak do lidera branży.

Poniżej wizualizacja podanych danych:

Źródło: GoDealla

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)