eKomercyjnie.pl

Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #3: Czy jest sposób na klientów nieodbierających przesyłki pobraniowe?

Pytanie: Czy jest jakikolwiek sposób na klientów nieodbierających przesyłki pobraniowe? Jak w praktyce dochodzić swoich praw?

Odpowiedź kancelarii prawnej:

Art. 535 Kodeksu cywilnego określający czym jest umowa sprzedaży statuuje, że: „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

Oznacza to, że umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia podstawowych warunków umowy, a więc ceny i przedmiotu sprzedaży. To na kupującym spoczywa obowiązek odebrania rzeczy, a sprzedawca musi ją jedynie przesłać kupującemu.

Nie odbierając przesyłki kupujący nie realizuje zatem swoich obowiązków, co w żaden sposób nie wpływa na jego sytuację, gdyż nadal zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej kwoty. Wynika z tego, że zobowiązany jest wówczas do zapłaty nie tylko ceny produktu, ale i wszelkich innych kwot (w tym utraconych korzyści), jakie uzyskałby sprzedawca. Są to więc np. nakłady na przesłanie przesyłki poprzez operatora pocztowego lub kuriera, koszty przechowywania przesyłki przez kuriera i jej zwrotu do sprzedającego.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest w przypadku niechęci kupującego do zapłaty, wysłanie na jego adres listu poleconego (by mieć datę dotarcia do kupującego) z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty. W nim należy wyznaczyć kilkudniowy (najlepiej 7-dniowy) termin do zapłaty tych kwot, liczony od dnia doręczenia listu, wyszczególniając poszczególne kwoty: za przesyłkę, koszty transportowe itp. – najlepiej z powołaniem na rachunki i faktury VAT. W przeciwnym razie należy zagrozić skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jeżeli nadal kupujący nie zapłaci, należy wnieść wniosek o wydanie nakazu zapłaty (składa się go na urzędowym formularzu), a opłata od niego jest dość niska – 3/4 z 5% wartości dochodzonej kwoty, jednak nie mniej niż 30 zł, załączając do niego wszystkie faktury i rachunki udowadniające poniesione koszty przez sprzedawcę. Sąd zapewne w takiej sytuacji ów nakaz zapłaty wyda (gdyż sprawa jest ewidentna) i jednocześnie zasądzi zwrot kosztów sądowych od kupującego.

Oczywistym jest, że będzie to dość długotrwałe, ale wielu klientów nie odbiera przesyłek pobraniowych właśnie sądząc, że spór o kilkadziesiąt złotych nikomu nie będzie się opłacać. Tymczasem w przypadku takiego sporu to ostatecznie kupujący będzie ponosił duże koszty, zwłaszcza jeśli doliczyć do tego koszty przechowywania przez kuriera, koszt przesłania listu poleconego i finalnie koszty postępowania sądowego. Wprowadzenie takiej polityki przez sklep spowoduje, że być może następnym razem kupujący z większą rozwagą podejmować będzie swoje działania zarówno w tym sklepie internetowym, jak i w innych.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Aspekty prawne w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Autor wpisu

1 komentarzy do tekstu

 1. Marcin Sieradzki

  mam podobny problem, kupujący wybiera paczkę za pobraniem i jej nie odbiera, a później wysyła odstąpienie od umowy, czy takie odstąpienie jest zgodne z prawem ?

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Marketeo.com i Narzędzia.pl przejęte przez TIM SA

Najwyższy od trzech lat wzrost zysku operacyjnego TIM SA i uzyskanie kontroli nad największym w Polsce internetowym sklepem z elektronarzędziami Narzędzia.pl dają spółce nową energię do działania i pozwalają uniezależnić się od sezonowości sektora budowlanego.

AdvertisementReklama

13 września 2011 r. TIM SA zakupiła od Oponeo.pl SA 2,5 mln akcji bydgoskiej spółki Marketeo.com. Dodatkowo 13 września 2011 r. Marketeo.com SA złożyła TIM SA ofertę nabycia 2,85 mln akcji nowej emisji serii C Marketeo.com SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a TIM SA przyjęła ww. ofertę. Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższonego kapitału zakładowego Marketeo.com SA w wysokości 1 mln zł TIM SA będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Marketeo.com SA w wysokości 53,5%. Spółka Marketeo.com posiada 100% udziałów w Narzędzia.pl SA, prowadzącej największy w Polsce internetowy sklep z elektronarzędziami – www.narzedzia.pl.

Synergia – wykorzystanie pełni możliwości obu partnerów

Długo poszukiwaliśmy wiarygodnego partnera, z którym moglibyśmy połączyć siły, by wspólnie osiągnąć nową jakość. Naszym zdaniem taką szansę daje Marketeo.com i będący własnością tej spółki sklep Narzedzia.pl – mówi Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA.

TIM SA i Marketeo.com SA posiadają bogate know-how. TIM od niemal 25 lat zajmuje się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych, posiada sieć 30 oddziałów handlowych w całej Polsce i własne Centrum Logistyczne o powierzchni 30 000 mkw.

Marketeo.com od 12 lat działa w branży e-commerce, w tym 6 lat, sprzedając elektronarzędzia pod różnymi domenami internetowymi: Narzedzia.pl, Narzedzia.com, Narzedzia.com.pl, Meganarzedzia.pl, Makitapro.pl, Boschpro.pl, Rotopino.pl, Pronarzedzia.pl. Sklepy te odwiedza miesięcznie ok. 400 000 osób, z czego ponad połowę stanowią użytkownicy Narzedzia.pl. Firma działa także (pod marką Rotopino) na rynkach zagranicznych: w Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

Rynku elektronarzędzi nie cechuje taka sezonowość jak sektora budowlanego, z którym silnie powiązany jest rynek artykułów elektrotechnicznych.

Konsolidacja wyników finansowych TIM SA i Marketeo.com SA nastąpi z początkiem IV kwartału 2011 r.

Narzędzia rozwoju

Niektórzy nazwą to ucieczką do przodu. Dla mnie to po prostu możliwość zapewnienia TIM-owi rozwoju i stabilnej sytuacji rynkowej. Dzięki efektowi synergii w pełni wykorzystamy zarówno potencjał logistyczny TIM-u, jak i doświadczenia posiadane przez Narzędzia.pl. TIM przez niemal ćwierć wieku działalności wielokrotnie wyznaczał trendy w branży, tak też zapewne będzie i tym razem – dodaje Krzysztof Folta.

Oprócz zmniejszenia udziału w sektorze budownictwa, współpraca TIM i Marketeo.com umożliwi dywersyfikację sektorów B2B i B2C, poszerzenie oferty asortymentowej (synergia zakupowa), pozwoli także na dotarcie do nowych segmentów klientów (synergia rynkowa), a także na wykorzystanie w pełni potencjału logistycznego TIM SA (Centrum Logistyczne w podwrocławskich Siechnicach jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce). To wszystko przełoży się także na zwiększenie sprawności operacyjnej obu spółek.

W efekcie transakcji, która miała miejsce 13 września 2011 r., w skład Rady Nadzorczej Marketeo.com SA wybrani zostali: Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, Anna Słobodzian-Puła – prokurent w TIM SA. Po 1 października 2011 r. planowane są zmiany w składach Zarządów Marketeo.com SA i Narzędzia.pl SA. Członkiem Zarządu pierwszej z nich zostanie Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu TIM SA. Do Zarządu Narzędzi.pl SA, również w charakterze Członka Zarządu, wejdzie drugi z wiceprezesów TIM SA – Maciej Posadzy.

Wyniki finansowe I-VII 2011 r.

W okresie styczeń-lipiec 2011 r. przychody TIM SA ze sprzedaży wyniosły ponad 206,8 mln zł i były o 22,6% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To w dużej mierze skutek wzrostu cen miedzi na światowych rynkach, jaki nastąpił w ciągu ostatniego roku, ale także łagodniejszej niż rok wcześniej zimy.

Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2010 r. aż o 217,8% – z 1,69 mln zł do 5,371 mln zł. Tak duży wzrost dynamiki zysku operacyjnego TIM SA odnotował ostatnio w I kwartale 2008 r. Przy porównaniu tylko II kw. 2011 i 2010 r. wzrost zysku operacyjnego wyniósł aż 363,3%.

Spodziewamy się jeszcze lepszej sytuacji spółki w II połowie 2011 r. – zapowiada Krzysztof Folta. – Transakcja z Marketeo.com nie wpłynie bowiem natychmiastowo na uniezależnienie się TIM-u od sezonowości branży elektrotechnicznej, która swój szczyt sprzedaży osiąga w dwóch ostatnich kwartałach roku. Dodatkowo procentować powinny jeszcze działania restrukturyzacyjne, które przeprowadziliśmy w 2009 i 2010 roku.

TIM SA jest liderem wśród sieci dystrybucji materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od niemal 25 lat, a od 1998 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie sieć dystrybucji składa się z 30 oddziałów handlowych na terenie całej Polski. Spółka wybudowała w 2008 roku nowoczesne centrum logistycznego w Siechnicach k. Wrocławia, będące jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie. Magazyn składa się z hali o powierzchni 10 000 m2 oraz placu na towary wielkogabarytowe o powierzchni 20 000 m2.

(Powyższa wiadomość jest oficjalną informacją prasową firmy, której dotyczy
i jako taka nie jest lub nie musi być wyrażeniem opinii i stanowiska redakcji eKomercyjnie.pl)

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Jesień na platformie 100sklepow.pl – nowe usługi i zmiany

ARTBEE – właściciel platformy sklepowej 100sklepow.pl – ruszył we wrześniu z trzema nowymi projektami, które rozszerzają jego dotychczasową działalność. Teraz oprócz rozwiązania zapewniającego efektywne założenie i prowadzenie sklepu internetowego, firma oferuje również serwis do tworzenia stron www czy przyjmuje zlecenia na projekty graficzne.

AdvertisementReklama

Od września każdy klient, który przyjdzie do ARTBEE w celu uruchomienia swojego e-biznesu może liczyć na kompleksowy zakres usług. Zacznie od zakupu swojej domeny (100domen.pl), następnie szybko przygotuje stronę firmową (100stron.pl), a później ruszy ze sprzedażą online. Jeżeli będzie potrzebował materiałów reklamowych czy unikatowej indentyfikacji wizualnej to zleci je na 100grafik.pl. Jak widać, wszystkie projekty znakomicie się uzupełniają. Żaden klient nie ma też obowiązku korzystania ze wszystkich rozwiązań naraz.

– „Możliwość tworzenia stron internetowych była planowana już w momencie startu platformy 100sklepow.pl” – mówi Tomasz Rudnik z firmy ARTBEE – „Mimo, że architektura platformy umożliwiała tworzenie stron od samego początku to i tak trzeba było dostosować kilka obszarów do wymagań tego konkretnego projektu”.

Oprócz premiery nowych usług, ARTBEE nie rezygnuje z rozwijania oprogramowania 100sklepow.pl. Zniesiono limity na wybrane parametry, cały czas pojawiają się nowe funkcjonalności. Warto tutaj wspomnieć o integracji sklepów z platformą księgową biuroWdomu.pl i darmowych przesyłkach oferowanych przez Paczkomaty InPost. Poza tym, klienci firmy otrzymali m.in. atrakcyjne kupony rabatowe na usługi SEO realizowane przez Topsolutions.pl oraz audyty i profesjonalne tworzenie regulaminów i polityk przez prawników z Rzetelnyregulamin.pl.

„W nowym sezonie staramy się dostosować ofertę tak aby była jeszcze bardziej atrakcyjna. Jednak najbardziej priorytetowo podchodzimy do samej obsługi klienta. Właśnie wzorowa obsługa ma być naszym głównym wyróżnikiem na tym bardzo konkurencyjnym rynku” – mówi Sebastian Sieńko, współtwórca platformy.

100sklepow.pl to projekt internetowy, który wystartował ponad rok temu, wyróżniający się m.in. elastycznym modelem dzierżawy oprogramowania sklepów internetowych. Całosć oferuje funkcjonalności multisklepu, hurtowni, możliwość zautomatyzowanej dwustronnej integracji z Allegro.pl, integracje z wieloma porównywarkami oraz licznymi hurtowniami zewnętrznymi.

(Powyższa wiadomość jest oficjalną informacją prasową firmy, której dotyczy
i jako taka nie jest lub nie musi być wyrażeniem opinii i stanowiska redakcji eKomercyjnie.pl)

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)