fbpx

eKomercyjnie.pl

Aspekty prawne w ecommerce – pytania i odpowiedzi #2: Dodatkowa opłata dla klienta za prowizje pobierane przez systemy płatności?

Pytanie: Czy w świetle prawa wolno pobierać dodatkowe opłaty od klienta, aby zrekompensować sobie prowizję pobieraną przez pośredników płatności finansowych (online)? Przykładowo, płacimy firmie 2% prowizji (stawka jest 0% VAT), a klienta obciążamy dodatkową opłatą +2,46% (powiększoną o 23% VAT).

Odpowiedź kancelarii prawnej:
Nie ma przeszkód aby taką opłatą obciążyć ostatecznego Klienta (np. konsumenta), ale do tego musi istnieć podstawa prawna np. wynikająca z zawartej z Klientem umowy, czy też zaakceptowanego regulaminu lub cennika.

Innym rozwiązaniem jest doliczenie takiej dodatkowej opłaty do marży handlowej pobieranej przez sklep, czyli powiększenie o tą opłatę dodatkową ostatecznej ceny towaru. Wydaje się, że to rozwiązanie jest prostsze.

Należy jednak zaznaczyć, że taką opłatą dodatkową nie można będzie obciążyć np. dostawcy towarów dla sklepu internetowego czyli innego przedsiębiorcy bowiem zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 czerwca 2008 r. (III CSK 23/2008) uznał, iż przedmiotowym deliktem będzie nie tylko dokonywanie czynności o charakterze faktycznym ale również zawieranie porozumień obligujących producenta do spełnienia świadczeń dodatkowych (poza świadczeniem głównym). Nadto zgodnie z art. 3 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.Wynika z tego, że wiele zależy także od regulaminu sklepu internetowego oraz umowy pomiędzy sprzedającym a sklepem, w której określone są zasady pobierania prowizji.

Prowizję 2,46% proponowaną przez pytającego można dodać do produktu tylko wtedy, gdy kupujący będzie o tym wiedział w trakcie zamawiania tego produktu (a więc zostanie mu przedstawiona cena produktu, potencjalne kwoty, jakie zapłaci za przesyłkę oraz dodatkowo przedstawiona zostanie ta prowizja).

Najprostszym jednak i najbezpieczniejszym prawnie rozwiązaniem jest włączenie tej prowizji do ceny produktu, tak by po konieczności zapłaty opłaty za wystawienie w sklepie możliwe było jeszcze osiągnięcie zysku przez sprzedającego.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Aspekty prawne w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Przegląd prasy ecommerce 13 września 2011

W dzisiejszym przeglądzie prasy ecommerce: Chcesz zarobić na handlu w internecie? Nie używaj zdrobnień | Rok 2011 rokiem grupowych zakupów | Akademia Allegro rozpoczyna nowy sezon | Węgrzy będą płacić w sieci z PayU | Czym jest SEO? Dowiedz się w 3 minuty.

AdvertisementReklama

Chcesz zarobić na handlu w internecie? Nie używaj zdrobnień »
Osoby kupujące na aukcjach internetowych gotowe są zapłacić za „buciki” mniej niż za „buty”, mimo że w rzeczywistości to ten sam produkt. Ciekawe informacje, do których warto się stosować, by zarabiać więcej.

Rok 2011 rokiem grupowych zakupów »
Kolejny materiał na temat zakupów grupowych, ale nie ma się co dziwić – dawno w światowym ecommerce nie było projektów, które rosną tak szybko. Z drugiej strony tekstów o tych serwisach zaczyna być za dużo i można mieć ich już dość.

Akademia Allegro rozpoczyna nowy sezon »
Spotkania branżowe mogą się nudzić, chyba, że można coś z nich wyciągnąć dla swojego biznesu. Akademia Allegro znów zabiera się za szkolenia – dobra wiedza dla początkujących.

Węgrzy będą płacić w sieci z PayU »
Węgry są kolejnym krajem – po Czechach, Polsce i Rumunii – w którym będzie można realizować płatności w sieci za pośrednictwem PayU (dawne Platnosci.pl). Co ciekawe, na Węgrzech zarejestrowanych jest 2700 sklepów internetowych (dopiero).

Czym jest SEO? Odpowiedź w 3 minuty »
Krótki filmik (po angielsku) dokładnie wyjaśniający, czym jest SEO (search engine optimization).

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

Aspekty prawne w ecommerce – pytania i odpowiedzi #1: Co zrobić, kiedy klient twierdzi, że w paczce nie było najdroższego produktu?

Zgodnie z zapowiedziami, zapraszam do przeczytania pierwszego wpisu z cyklu aspekty prawne w ecommerce, który powstaje dzięki Waszym pytaniom oraz odpowiedziom z kancelarii prawnej. Tej serii wpisów nie byłoby, gdyby nie firmy: Dwiepaczki.pl (broker usług kurierskich) i Speed-Up Group (fundusz inwestycyjny), które zapewniły wsparcie prawników. Czas na zadawanie pytań macie jeszcze do piątku 16 września (włącznie), dlatego pospieszcie się z ich napisaniem i przesłaniem do mnie.

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, kiedy klient po otrzymaniu paczki twierdzi, że nie było w niej towaru o największej wartości z całego zamówienia, a sklep jest w 100% pewien, że taki produkt bezpiecznie zapakował i wysłał na wskazany adres?

AdvertisementReklama

Kancelaria prawnicza odpowiada:
W takiej sytuacji można przystąpić do postępowania reklamacyjnego. W sytuacji doręczenia klientowi przesyłki, która budzi wątpliwości co do stanu jej zachowania (np. zagniecenia mogące wpływać na stan zawartych w przesyłce przedmiotów, naruszania taśmy pakującej), najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zaznaczenie przy odbiorze, że przesyłka wyglądała w ten sposób. Istotne jest bowiem ustalenie odpowiedzialności sprzedającego lub dostarczającego przesyłkę (np. firmy kurierskiej), a więc kiedy doszło do uszkodzenia przesyłki.

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka nie zawiera wszystkich zakupionych przedmiotów, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przystąpienie do postępowania reklamacyjnego. W tym wypadku istotny jest regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 4) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną powinien określać tryb postępowania reklamacyjnego.

Jeśli sklep, od którego nabyto przesyłkę nie posiada tego regulaminu (do którego posiadania zobowiązany jest na mocy wyżej wymienionej ustawy), to wówczas zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi oraz z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmienia Kodeksu cywilnego. Taki towar nie spełnia bowiem wymogów, jakie winien spełniać zgodnie z zamówieniem.

Należy pamiętać, że uprawnienia kupującego przeciwko sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową są poddane pewnym ograniczeniom. Konsument ma dwa miesiące od chwili wykrycia wady towaru do zawiadomienia o tym sprzedawcy. Wystarczy, że konsument wyśle przed upływem tego terminu zawiadomienie sprzedawcy o wadliwości towaru. Warto też zwrócić uwagę, że sprzedawca odpowiada za wady towaru jedynie w przypadku ich wykrycia przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru kupującemu.

Tak naprawdę tego rodzaju spór może rozstrzygnąć jedynie postępowanie reklamacyjne, a potem spór sądowy (chyba że regulamin sklepu przewiduje zapis na sąd polubowny). To klient będzie musiał udowodnić, że tego rodzaju rzeczy nie było w paczce, a nie sklep, że taką rzecz w paczce zamieścił. Domniemywa się bowiem, że przedmiot świadczenia został wykonany prawidłowo, co w przypadku umowy sprzedaży oznacza wysłanie wszelkich zamówionych przez klienta produktów w takim stanie, jaki wynikał z ich prezentacji na stronie sklepu internetowego.

Fakt, że przesyłka wygląda na nienaruszoną działa na niekorzyść sprzedawcy, ale nie przesądza o jego odpowiedzialności. Wówczas bowiem postępowanie dowodowe kierować się będzie ku temu, czy przesyłka nie została otwarta i przekowana jeszcze raz w trakcie transportu.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Aspekty prawne w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

  • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
     
  • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
    (poradnik .pdf)