eKomercyjnie.pl

Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #12: Czy sprzedawcy mogą walczyć z nieuczciwymi klientami, którzy wykorzystują prawa konsumenckie?

Pytanie: Czy sprzedawcy mogą walczyć jakoś z nieuczciwymi klientami, którzy wykorzystują prawa konsumenckie? Np. gdy po kliku dniach od dostarczenia przesyłki klient zgłasza się, że dostał połamany towar i korzysta z prawa do zwrotu, chociaż przedmiot był staranie zapakowany i niemożliwe jest, aby został zniszczony podczas spedycji, a uszkodzenie mechanicznie jest ewidentnie winą kupującego.

Odpowiedź kancelarii prawnej:
Każdy sklep internetowy powinien mieć regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w którym zgodnie z prawem muszą znaleźć się przepisy normujące zagadnienie postępowania reklamacyjnego. To tam należy opisać, w jaki sposób klient może zgłosić reklamację otrzymanego przez siebie towaru.

Ponadto istotne jest, by sklep współpracował z przewoźnikiem, którego doświadczenie i renoma dają podstawę do domniemania, że towar nie zostanie uszkodzony w trakcie transportu. Dzięki temu można wykluczyć, iż rzeczywiście towar został uszkodzony zanim dotarł do kupującego.

Odpowiedzialność w takim wypadku regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Art. 545 par. 1 statuuje, że:

„sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy”.

Z kolei paragraf drugi tego artykułu podaje, że:

„w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”.

Widać zatem, że opakowanie towaru w taki sposób, by nie mogło dojść do uszkodzenia, powoduje, że to na kupującym ciąży obowiązek wykazania, że jednak otrzymał towar uszkodzony.

Można przypuszczać, że będzie to niezwykle trudne, także w zakresie uszkodzenia, czy to wina samego sposobu opakowania, czy też tego, jak odbywał się transport.

Dodatkowo sytuację sprzedającego polepsza art. 548 par. 1 Kodeksu cywilnego, który normuje, że:

„z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy”.

Wynika z tego bezspornie, że to kupujący winien sprawdzić, że otrzymuje towar spełniający wszystkie wymogi, jakie miał oczekiwać.

W większości przypadków klientami sklepów internetowych są konsumenci, więc istotne są także postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 4 ust. 3:

„domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umowa, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować”.

Oczywistym jest, że takim zapewnieniem może być opis i fotografie towaru na stronie sklepu internetowego. Jeśli więc np. klient twierdzi, że towar nie ma konkretnej cechy, to można to zawsze porównać, zwłaszcza że to na nim ciąży obowiązek wykazania, że towar był niezgodny z umową (istnieje domniemanie w tym zakresie).

Tak więc prawidłowe opakowanie produktu i jego należyty transport mogą doprowadzić do sytuacji, w której klient de facto nie będzie miał dowodowej możliwości wykazania, że sprzedający przekazał mu uszkodzony towar – chyba że ze stanu towaru ewidentnie będzie wynikać, że uszkodzenie nastąpiło przed jego przekazaniem.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

KielceCom e-Commerce już za tydzień

26 października (przyszła środa) odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu KielceCOM e-Commerce. eKomercyjnie.pl ma zaszczyt być partnerem medialnym tej imprezy (obok m.in. PARP-u), dlatego zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.

Jak sama nazwa wskazuje, spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które kiedykolwiek miały do czynienia ze sprzedażą lub zakupami przez Internet. Organizatorzy zadbali o wartościowych prelegentów, będzie też after party z pizzą (możliwość do porozmawiania w mniejszym gronie osób). Podczas spotkania wystąpi również kielecki Kabaret Bruzda, który po wszystkich wystąpieniach będzie rozbawiał gości swoimi skeczami.

Agenda KielceCom e-Commerce przedstawia się następująco:

 • Internet wspiera sprzedaż tradycyjna i odwrotnie – Marek Górecki
 • Początki w e-commerce: aukcje vs własny sklep- Konrad Latkowski
 • Najczęstsze błedy w e-commerce na przykładzie aukcji z allegro – Paweł Lipiec
 • Kupuj wprost ze zdjęć, czyli zdjęcie jako skuteczny nośnik reklamowy- Wojciech Gralec
 • Warsztaty dotyczące analizy procesów biznesowych w sklepach internetowych(z identyfikacją słabych punktów oraz korzyściami wynikającymi z ich usunięcia) – Warsztaty Empathy, Edisonda.Występ kabaretu Bruzda

KielceCom e-Commerce odbędzie się w Klubo-kawiarni Cukier (Kielce, ul. Wesoła 9). Aby wziąć udział w tym spotkaniu wymagana jest jedynie rejestracja pod tym adresem. Zapraszam!

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zobacz kolejny artykuł

E-commerce’owe spółki w rankingu Deloitte Technology Fast 50

Przedwczoraj opublikowano najnowszy ranking Deloitte Technology Fast 50, który prezentuje najszybciej rozwijające się firmy z branży nowych technologii w Europie Środkowej. W rankingu znalazły się dwie polskie firmy z sektora e-commerce: IAI SA (dostawca platformy sklepowej IAI-Shop.com) oraz Grupa Integer.pl (nowoczesne rozwiązania pocztowo-kurierskie, w tym Paczkomaty).

IAI SA zajęła 14. miejsce wśród firm z trzynastu krajów Europy Środkowej i siódme miejsce w Polsce. Wysoką pozycję w rankingu firma uzyskała za jedenastokrotny wzrost przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat.

Z kolei Grupa Integer.pl trafiła na 35. miejsce w rankingu oraz 2. lokatę w podkategorii „Big 5”, która skupiała przedsiębiorstwa o największych przychodach w 2010 roku.

– To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Znaleźliśmy się na wysokim miejscu w bardzo doborowym towarzystwie. Ten wynik to bardzo dobra wiadomość dla naszych inwestorów z NewConnect. Pokazuje, że rozwijamy się bardzo szybko na tle innych firm, nie tylko polskich, a nasz praca i inwestycje idą w dobrą stronę – mówi Paweł Fornalski, CEO IAI S.A. – Urośliśmy o 1008% w pięć lat na bardzo trudnym rynku. Teraz, mimo większego rozmiaru niż wcześniej, chcemy rosnąć jeszcze bardziej dynamicznie. Ciągle wprowadzamy na rynek nowe usługi i produkty i wierzymy, że to w połączeniu z dotychczas realizowanymi projektami przełoży się na dalsze, nawet szybsze zwiększenie przychodów. Dodatkowo rozpoczęliśmy realizację dużego projektu dofinansowywanego przez Unię, który przełoży się na kolejne nowatorskie usługi i produkty w najbliższych latach. To wszystko zapowiada kolejne lata szybkiego rozwoju.

– Autorskie technologie wdrażane przez Grupę Integer.pl – takie, jak Paczkomaty InPost, platforma sprzedażowa InFlavo czy usługa PowerPost – napędzają jej dynamiczny rozwój i przyczyniają się do uzyskiwania doskonałych wyników finansowych. Grupa Integer.pl została jedną z pięćdziesięciu najszybciej rozwijających się firm w regionie Europy Środkowej w 2011 roku nie tylko dzięki dużej aktywności biznesowej na rodzimym rynku, ale przede wszystkim ze względu na skutecznie prowadzoną ekspansję zagraniczną. Szczególnie cenna jest dla nas wysoka lokata w ‘Wielkiej Piątce’ rankingu ‘Technology Fast 50 Central Europe’ – to potwierdzenie efektywności biznesowej oraz bezprecedensowego sukcesu Grupy Integer.pl zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – powiedział Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

W rankingu Fast 50 porównane jest tempo wzrostu firm z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy za okres 2006 – 2010. Ujmowane są firmy zajmujące się głównie informatyką, internetem i biotechnologią, przy czym w 2006 roku musiały osiągnąć przychody wynoszące co najmniej 50 000 euro.

Źródło wiadomości: informacje prasowe IAI SA i Grupy Integer.pl

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)